چکیده :

از همان صدر اسلام، زنان شهادت طلب و ايثارگر حتي در بحراني ترين شرايط از بذل جان و فداكاري در راه اسلام دريغ نداشتند. حماسه پر شور كربلا و ايثارگري هاي زينب(س) و ديگر زنان چون مادر وهب (دختر عبد، از بني كلب، همسر عبدالله بن عمير كلبي) جلوه اي از روح شهادت طلبي در زنان مسلمان است. از اين رو زنان ايران اسلامي، چه در مشروطه و چه در انقلاب اسلامي و چه جنگ تحميلي، با الگو پذيري از حضرت زينب(س) همواره در كنار مردان خود وگاهي جلوتر از آنان، از آزمون صبر و استقامت و ايثار و شهادت طلبي، سر بلند بيرون آمده اند .و اين زنان شهیده و جانباز و ایثارگر بودند که دُر جان خويش را به محبت بخشيدند و سختي و خشونت دفاع را براي آرامش جامعه خريدند و حريم جامعه را از تعرض دشمنان براي رشد و عطوفت و مهرباني مصون نگه داشتند. بنابراین براي حذف يأس، نااميدي و عصيان روحهاي سرگردان، حضور و مشارکت آنها در ابعاد مختلف جامعه ضروري است و آنچه مي¬تواند در جامعه اميد ايجاد کند و روح به آن بدمد؛ فرهنگ ايثار و شهادت است. به همين دليل است که بايد جایگاه زنان شهیده و جانباز و ایثارگر پیشمرگان مسلمان پیشمرگان مسلمان کُرد استان کردستان، به عنوان شاخص استانها در تقدیم زنان شهیده در کشور، را شناخت و ترویج داد. تا پاسدار و الگوي فرهنگ جامعه قرار گيرند. در این بین، رسانه های گروهی(مطبوعات - صدا و سیما) به عنوان زبان گوياي مردم كه خوشي¬ها، تلخي¬هاي زندگي روزمره را به زبان ساده و گويا و بدون هرگونه افراط و تفريط به گوش ديگر همنوعان مي¬رساند در اين رابطه، وظيفه در خور توجه، به عهده دارند.

کلید واژگان :

جانبازی و ايثارگری زنان پیشمرگان مسلمان پیشمرگان مسلمان کُرد ، فرهگ ايثار، عاشورا، انقلاب اسلامي، جنگ تحميليارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک