نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بالانس خط تولید و مونتاژ مبل با استفاده از شبیه سازی 1394/01/05 17:42:08

نویسندگان : مهدی ابراهیم نژاد مقدم رشتی میثم شهرستانی محمد تاخیره
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار © IESM’13