نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی چالش ها و موانع اساسی پیش روی وصول مالیات از دیدگاه ممیزان مالیاتی 1400/08/29 21:17:05

نویسندگان : صمد نصیری امیر نجفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

بررسی اشارات اجتماعی وحشی بافقی به کبوتر و کبوتربازی 1400/08/29 00:51:23

نویسندگان : نسرین رضازده مریم محمدزاده رامین صادقی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : زبان و ادبیات فارسی

تحليل محتوايي داستان سال هاي ابري 1400/08/29 00:31:14

نویسندگان : مریم محمدزاده جمیله خاک نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : قند پارسی

مولفه های مدیریت اسلامی با تاکید بر سیره قرآن و معصومین 1400/08/28 00:51:36

نویسندگان : زهرا قنبرپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

How to Manage Red Alert in Emergency and Disaster Unit in the Hospital? Evidence From London 1400/08/27 07:00:19

نویسندگان : Mohammad Heydari Kin Keung Lai Zhou Xiaohu
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Frontiers in Public Health

Analysis of Potential Factors Influencing China’s Regional Sustainable Economic Growth 1400/08/27 06:50:07

نویسندگان : Mingxing Li Hongzheng Sun Fredrick Oteng Agyeman Mohammad Heydari Arif Jameel Hira Salah ud din Khan
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Applied Sciences

Mathematical Methods for Identification of Core Competitors: Based on Social Network and Hierarchical Cluster Analysis 1400/08/27 06:39:20

نویسندگان : Ming Wen Mingxing Li Cheng Hu Saifullah Hakro Abid Hussain Mohammad Heydari Kashif Imran Zadi Shumaila Arzo
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Mathematical Problems in Engineering

HOW MIGHT ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES AFFECT BEHAVIOUR AND EMOTIONS? 1400/08/27 06:29:48

نویسندگان : Mohammad Heydari Zhou Xiaohu Kin Keung Lai Zheng Yuxi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Proceedings of the National Aviation University

آسیب شناسی ساختارهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران 1400/08/27 00:27:43

نویسندگان : محمود نظرنیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : همایش ملی سیاست خارجی ایران سویه های داخلی و خارجی

بررسی جایگاه محیط کسب وکار در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 1400/08/27 00:24:15

نویسندگان : محمود نظرنیا روزبه حیدری نزاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد.

بررسی منطقه خاورمیانه در ابعاد ماوراء جو زمین 1400/08/26 16:48:36

نویسندگان : حسن مومنی احمد ایرانخواه
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات خاورمیانه

Prevalence of non-tuberculosis mycobacteria among samples deposited from the National Tuberculous Reference Laboratory of Iran (2011-2018) 1400/08/21 20:13:14

نویسندگان : Saman Ayoubi Parissa Farnia Poopak Farnia Jafar Aghajani Jalaledin Ghanavi Ali Akbar Velayati
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Asian Pacific Journal of Tropical Medicine

درنگی بر مضامین پایداری در شعر سلمان هراتی 1400/05/06 18:17:47

نویسندگان : مسعود باوان پوری نرگس لرستانی حدیثه متولی منصوره تفرشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : همایش ملی ادبیات غنایی

فراخواني شخصيت‌ها در اشعار كردي ملامحمد محوي 1400/05/06 18:14:45

نویسندگان : سروه رحیمی مسعود باوان پوری نرگس سپهوند
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومين دوره همايش ملي بررسي ادبات بومي ايران زمين

تناص قرآني و حديث در سروده‌هاي كردي محوي 1400/05/06 18:09:27

نویسندگان : مسعود باوان پوری سکینه آزادی نرگس لرستانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومین همایش ملی »بررسی ادبیات بومی ایران زمین«

تجلّی حق به عنوان مهمترین شاخصهی عرفان اسلامی با تأکيد برآراء شبستری 1400/05/06 18:05:14

نویسندگان : طیبه فدوی سارا زینعلی مسعود باوان پوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : دومین همایش ملّی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

بررسی تطبیقی دوازده خوان هراکلس ابر پهلوان یونان با هفت خوان رستم و اسفندیار ابر پهلوانان ایرانی 1400/05/06 17:10:46

نویسندگان : توران محمدی الهام ابراهیمی مسعود باوان پوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی