نویسندگان : نویسنده ایبن هیویت، مترجمان: زهره زرگران خوزانی، مسعود افشاری مفرد ، محسن شیری بابادی
ناشر : مرگز تحقیقات سیاست علمی کشور
شابک : 978-622-98500-9-1
سال چاپ : 1400
نوع کتاب : ترجمه
مشاهده سایر کتاب های زهره زرگران خوزانی