نویسندگان : رضا شریفیان عطار، سعید سعادت
ناشر : مهر جالینوس
شابک : 978-600-8144-58-8
سال چاپ : 1401
نوع کتاب : تالیف
مشاهده سایر کتاب های رضا شریفیان عطار