نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مجموعه قوانین و مقررات کسب و کارهای خانگی در ایران

نویسندگان : بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
شابک : 978-622-963377-9 سال چاپ : 1399 ناشر : ماهرکارآفرین

مدیریت از زمین تا آسمان

نویسندگان : سحر عابدینی . حسین واحدی
شابک : 9786227307009 سال چاپ : 1399 ناشر : آذرگان

جهش های کوانتومی

نویسندگان : شارلوت شلتون- بابک عظیمی ثانوی
شابک : 978-600-5293-20-3 سال چاپ : 1399 ناشر : مؤسسه آموزش عالی بینالود

قدرت، ثروت، منزلت و قشربندی اجتماعی در صدر اسلام(عصر نبوی)

نویسندگان : هدیه تقوی، شهلا بختیاری
شابک : 9786226114554 سال چاپ : 1399 ناشر : دانشگاه الزهرا

Management science with emphasis on ABM modeling

نویسندگان : حمید سلیمانی سوچلمائی
شابک : 978-613-8936-53-4 سال چاپ : 2020 ناشر : Scholars Press-لیتوانی

45 پی اس مارکتینگ

نویسندگان : مجتبی گیوی
شابک : 978-622-231-196-4 سال چاپ : 1399 ناشر : میعاد اندیشه

خاکشناسی عمل گرایی با رویکرد راهبردی منابع خاک

نویسندگان : دکتر سید اکبر ساداتی - دکتر ناصر نظری
شابک : 9786227310054 سال چاپ : 1399 ناشر : انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مازندران

Brand identity and its impact on customer loyalty

نویسندگان : حمید سلیمانی سوچلمائی
شابک : 978-613-8935-18-6 سال چاپ : 2020 ناشر : Scholars Press

ماحصل اخلاق کسب و کار

نویسندگان : سید سجاد محتشم ، لیدا ابراهیم نژاد
شابک : 9786227318340 سال چاپ : 1399 ناشر : نارون تهران

مکانیزم های رسوب آسفالتین در محیط متخلخل

نویسندگان : سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
شابک : 9786227343373 سال چاپ : 1399 ناشر : انتشارات عطران

مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

نویسندگان : سید سجاد محتشم ، مرجان میرزنده دل
شابک : 9786229558225 سال چاپ : 1399 ناشر : جهاد دانشگاهی کشور

پرسمان بی پاسخ

نویسندگان : کبری رحیمی
شابک : 978-600-8720-11-9 سال چاپ : 1398 ناشر : پیدار

نامنامه ای در تلخنی دهر

نویسندگان : کبری رحیمی
شابک : 978-600-8720-560 سال چاپ : 1398 ناشر : پیدار

پویایی و تمایز اسطوره و گونه های روایی دیگر

نویسندگان : سعدالله رحیمی
شابک : 978-600-8672-821 سال چاپ : 1398 ناشر : پیدار

آنالیز الکترون میکروپروب و میکروسکوپ الکترونی روبشی در زمین شناسی

نویسندگان : رضا شریفیان عطار، انیس کرامتی
شابک : 978-600-8144-38-0 سال چاپ : 1399 ناشر : مهر جالینوس

بلورشناسی و کانی شناسی

نویسندگان : سید محمد هاشمی، رضا شریفیان عطار
شابک : 978-600-8144-46-5 سال چاپ : 1398 ناشر : مهر جالینوس

The mirage of democracy in Iraq Political tensions and lack of security

نویسندگان : حمید سلیمانی سوچلمائی، عبدالرضا عالیشاهی، سید مهدی حسینی کوهساری
شابک : 978-613-8928-05-8 سال چاپ : 2020 ناشر : Scholars Press

مهندسی فاضلاب متکف 2014-تصفیه و بازیابی منابع-جلد ششم

نویسندگان : سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
شابک : 978-622-734310-6 سال چاپ : 1399 ناشر : انتشارات عطران

Security Discourse in the Middle East Analysis of the issue of insecurity in the Islamic world in Post Islamic Awakening

نویسندگان : حمید سلیمانی سوچلمائی، محمدعلی اقامولایی، عبدالرضا عالیشاهی
شابک : 978-613-8932-99-4 سال چاپ : 2020 ناشر : Scholars Press

Theoretical approaches to the company's management paradigm Pragmatic management structures

نویسندگان : حمید سلیمانی سوچلمائی
شابک : 978-613-8933-01-4 سال چاپ : 2020 ناشر : Scholars Press