نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Impact of Economic Crisis on Education and the Next-Generation Workforce

نویسندگان : Maryam Haghshenas (Tehran University, Iran), Abouzar Sadeghzadeh (University of Bradford, UK), Mojtaba Nassiriyar (University of Tehran, Iran) and Roghayeh Shahbazi (Alzahra University, Iran)
شابک : 9781466694552 سال چاپ : 2016 ناشر : IGI Global

E-systems for the 21st century (Concept, Developments, and Applications)

نویسندگان : Abouzar Sadeghzadeh, Maryam Haghshenas, Mojtaba Nassiriyar, and Roghayeh Shahbazi
شابک : 978-1-77188-265-1 سال چاپ : 2016 ناشر : IGI Global

مصالح ساختمانی

نویسندگان : دکتر حبیب الله ترشیزیان، مهندس رضا شریفیان عطار
شابک : 978-600-8144-30-4 سال چاپ : 1396 ناشر : مهر جالینوس

Assessing the Role of Mobile Technologies and Distance Learning in Higher Education

نویسندگان : ,Shahbazi.Mojtaba Nassiriyar ,Maryam Haghshenas ,Abouzar Sadeghzadeh ,
شابک : 978-1-4666-7316-8 سال چاپ : 2014 ناشر : IGI Global

سیلندرهای گاز تحت فشار: اصول ایمنی در آزمایشگاه و صنعت

نویسندگان : حسین توللی ، گوهر دیلمی راد، محسن کدیور، نرجس مصلی نژاد
شابک : 978-600-6410-34-0 سال چاپ : 1396 ناشر : منگان

چکیده آثرا اقدام پژوهی معلمان خراسان شمالی

نویسندگان : بیژن پروان- فرهاد تنهای رشوانلو
شابک : 978-600-92497-2-5 سال چاپ : 1391 ناشر : بیژن یورد

مسئولیت پذیری و گزارشگری اجتماعی شرکتها

نویسندگان : سحر سپاسی - مرتضی کاظم پور
شابک : 978-964-978-606-3 سال چاپ : 1396 ناشر : ترمه

میکروب شناسی پزشکی مورای 2016

نویسندگان : دکتر محمط طاهری-دکت فاطمه نوری-سمانه عارف زاده-بهناز قنبری-فاطمه عدالتی
شابک : 978-600-408-268-6 سال چاپ : 1396 ناشر : رویان پژوه

ترک تصریح در شاهنامه

نویسندگان : علی محمد پشتدار، معصومه محمدنژاد
شابک : 8ـ550 ـ 535 ـ 964 ـ 978 سال چاپ : 1396 ناشر : دارالتفسیر قم

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در بوته نقد(دادرسی))

نویسندگان : مجموعه مقالات
شابک : 9786001146947 سال چاپ : 1396 ناشر : انتشارات خرسندی

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در بوته نقد(ضابطان دادگستری)

نویسندگان : مجموعه مقالات
شابک : 9786001146992 سال چاپ : 1396 ناشر : انتشارات خرسندی

کارآفرینی و تجاری‌سازی فناوری (رویکرد بلوغ روانشناختی کارکنان)

نویسندگان : حسنعلی آقاجانی- سیدعلی‌اکبر حسین‌زاده- پژواک مهدی‌پور کلاردشت
شابک : 9786008701002 سال چاپ : 1395 ناشر : مینوفر

Exotic Hadrons Mass Spectrum,.

نویسندگان : Arezu Jahanshir,
شابک : 139783659792854 سال چاپ : 2015 ناشر : Lap Lambert Academic Publishing, (in Russian), 2015

هنرمشاور در اتاق مشاوره

نویسندگان : امیرعلی رجنی حسین رییسی شیما تجری آزاده قوی بازو سعدآبادی
شابک : 978-600-7413-64-7 سال چاپ : 1396 ناشر : انتشارات تنعیم

تیپ های شخصیتی و برقراری ارتباط

نویسندگان : شیماتجری امیرعلی رجنی
شابک : 978-600-7413-62-3 سال چاپ : 1395 ناشر : انتشارات تنعیم

فرهنگ واژگان و اصطلاحات گویشی مردم سطوه

نویسندگان : سیدحسن طباطبایی - سیدحسین طباطبایی
شابک : 978-600-8424-24-6 سال چاپ : 1396 ناشر : دانشگاه سمنان

کاربرد دارو های روانپزشکی در روانشناسی بالینی

نویسندگان : شقایق تیلاب -گلشن شکري
شابک : 978-600-7053-20-1 سال چاپ : 1396 ناشر : آواي کاسپین نوشهر

طرح‌های تحلیل واریانس رویکردی مفهومی و محاسباتی با SPSS

نویسندگان : گامست، میرز و گارینو
شابک : 978-600-8530-41-1 سال چاپ : 1396 ناشر : رشد فرهنگ

سؤالات چهارگزینه ای فارسی دهم

نویسندگان : ایرج شهرامی پور-ابراهیم محمدی-حسین فنودی-انور امیری منش
شابک : 978-600-432-136-5 سال چاپ : 1396 ناشر : ارسطو

Second language reading comprehension and vocabulary learning through scaffolding and collaborative techniques

نویسندگان : Zarei, Taheri, Mpntazerghaem
شابک : 9783330965164 سال چاپ : 2017 ناشر : Noor Publishing