نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

شیوع قطع اندام تحتانی در بیماران بستری به‌ علت پای دیابتی: مطالعه پنج ساله 1395/10/28 15:49:04

نویسندگان : علیرضا مفید طاهره یزدانی حسن دولابی سید احمد سید علی نقی سعید زندیه
زبان : فارسی سال انتشار : 1386 محل پذیرش : مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسي شيوع اختلال نعوظ در بيماران ديابتي تهران 1395/10/28 15:42:04

نویسندگان : عليرضا مفيد سعيد زنديه سيداحمد سيدعلي‎نقي طاهره يزداني
زبان : فارسی سال انتشار : 1386 محل پذیرش : فصلنامه طب جنوب

پای‌بندی به درمان ضد رتروویروسی در بیماران مبتلا به ایدز و عوامل مؤثر بر روی آن: مقاله مروری 1395/10/28 15:25:04

نویسندگان : علیرضا یلدا سید احمد سید علی نقی محبوبه حاجی عبدالباقی
زبان : فارسی سال انتشار : 1387 محل پذیرش : مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی خواص ترشوندگی نانو لوله های کربنی در محیط¬های مایع 1395/10/28 10:58:38

نویسندگان : مهناز کلنگی خواه مرتضی مغربی نفیسه فرهادیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : دنیای نانو

بررسی روش های سنتز نانوکپسول ها به عنوان نانوحامل های دارویی 1395/10/28 10:52:01

نویسندگان : فرانک دهقانی نفیسه فرهادیان امیر بی ریایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : دنیای نانو

کاربرد پلیمر های سه بعدی به عنوان حامل های دارویی 1395/10/28 10:46:31

نویسندگان : فاطمه زارعی بایگی نفیسه فرهادیان زهرا مقصود
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : بسپارش

A Mimetic Amorphous Active Carbon Model Using Molecular Dynamics Simulation 1395/10/28 10:44:40

نویسندگان : Nafiseh Farhadian
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : Advanced Materials Research

Selective adsorption ofmetoprolol enantiomers using 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin crosslinked multiwalled carbon nanotube 1395/10/28 10:42:11

نویسندگان : Nafiseh Farhadian Arezoo Sharifi Elmira Lashgari
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY

Molecular Dynamics Simulation of Doxorubicin Adsorption on a Bundle of Functionalized CNT 1395/10/28 10:39:55

نویسندگان : Akram Izadyar Nafiseh Farhadian Naser Chenarani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Journal of Biomolecular Structure and Dynamics

Hybrid molecular simulation of methane storage inside pillared graphene 1395/10/28 10:37:42

نویسندگان : Atieh Hassani Mohammad Taghi Hamed Mosavian Ali Ahmadpour Nafiseh Farhadian
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS

Coarse-Grained Molecular Dynamics Simulation of Lysozyme Protein Crystals 1395/10/28 10:33:42

نویسندگان : Nafiseh Farhadian Mojtaba Shariaty-Niassar kourosh Malek ALI MAGHARI
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2011 محل پذیرش : Chemical Product and Process Modeling

Glycine Amino Acid Transport Inside the Nanopores of Lysozyme Protein Crystal 1395/10/28 10:32:00

نویسندگان : Nafiseh Farhadian kourosh Malek Mojtaba Shariaty-Niassar ALI MAGHARI
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2011 محل پذیرش : Chemistry Letter

Preparation, characterization and in-vivo evaluation of microemulsions containing tamoxifen citrate anti-cancer drug 1395/10/28 10:22:04

نویسندگان : Faranak Dehghani Nafiseh Farhadian Shiva Golmohammadzadeh Amir Biriaee Mahmoud Ebrahimi Mohammad Karimi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : European Journal of Pharmaceutical Sciences

Investigating the Ibuprofen Chiral Forms Interactions with Single Wall Carbon Nanotube 1395/10/28 10:17:21

نویسندگان : Nafiseh Farhadian
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2013 محل پذیرش : International journal of Nanoscience and nanotechnology

Separation of Salmonella Typhimurium Bacteria from Water Using MWCNTs Arrays 1395/10/28 10:13:56

نویسندگان : mahnaz Kolangikhah M. Maghrebi Kiarash Ghazvini Nafiseh Farhadian
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : International journal of Nanoscience and nanotechnology

Molecular dynamics simulation of water in single wall carbon nanotube 1395/10/28 10:12:07

نویسندگان : Nafiseh Farhadian Mojtaba Shariaty-Niassar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2009 محل پذیرش : International journal of Nanoscience and nanotechnology