نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تأثیر برنامه‌ریزی کاربری اراضی بر ترافیک با رویکرد توسعه پایدار 1398/06/27 08:54:11

نویسندگان : نیما بایرام زاده محمد فری
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علمی مطالعات مدیریت ترافیک

بررسی اثربخشی فضای مجازی در یادگیری دانش آموزان 1398/06/27 00:30:38

نویسندگان : نیوشا عباسی سارا محمدزاده شهربانو مظاهری مریم برومندیان محمدباقر فرقانی اوزرودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علمی مطالعات آموزشی و تربیتی

مطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن 1398/06/26 20:44:21

نویسندگان : عیسی سیلاوی احمد سرداری یوسف رشیدی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : خط مشی گذاری عمومی در مدیریت

برخی مشکلات و چالش های موجود در محیط زیست ایران 1398/06/26 18:42:29

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : ماهنامه بهداشت ایمنی انرژی

Plastic propagation affected by linear material gradation in the pressurized thick-walled sphere 1398/06/25 22:53:00

نویسندگان : محمد شیخه پور سینا کورهلی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دومین کنفرانس عمران، معماری و شهر سازی کشورهای جهان اسلام دانشگاه تبریز

Optimum yield pressure of linearly graded sphere 1398/06/25 08:51:26

نویسندگان : محمد شیخه پور سید سینا کورهلی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : 2nd National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of Islamic Countries

بررسی و مقایسه میزان تکانشگری حرکتی، شناختی و بیبرنامگی در نظریه هولاندر 1398/06/25 04:20:27

نویسندگان : مهران فرهادی نرگس زمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله پژوهش سلامت

بررسی انتخاب سبکهای یادگیری براساس مدل وارک در دانشجویان رشتههای پزشکی 1398/06/25 03:56:56

نویسندگان : نرگس زمانی عباس کبودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله پژوهش سلامت

برآورد سیکل های تجاری اقتصاد ایران 1398/06/24 13:15:28

نویسندگان : ابوالقاسم گل خندان
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : تحقیقات توسعه اقتصادی

برآورد تابع تقاضای پویای مخارج دفاعی (مورد مطالعه: کشورهای حوزه سند چشم‌انداز 1404) 1398/06/24 13:05:45

نویسندگان : ابوالقاسم گل خندان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : سیاست‌های راهبردی و کلان

آزمون تجربی رابطه بین قدرت دولت در جمع‌آوری مالیات، درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت در ایران 1398/06/24 12:56:37

نویسندگان : محمد علیزاده ابوالقاسم گل خندان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : سیاست‌های مالی و اقتصادی