نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Ganglioside as a Therapy Target in Various Types of Cancer 1396/05/12 01:38:37

نویسندگان : Elmira Safaie Qamsari Alireza Nourazarian Salman Bagheri Morteza Motallebnezhad
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : asian pasefic juornal of cancer prevention

مديريت بهينه خطوط انتقال انرژي بوسيله تونل هاي انرژي 1396/05/11 14:05:47

نویسندگان : سید محمد هاشمی فشارکی پریماه جهانگرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : سومين كنفرانس انرژي و محيط زيست

Trials on the timing of chemical control of lentil weevil, Bruchus lentis, (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) in lentil field in Gachsaran region (Iran) 1396/05/09 01:05:13

نویسندگان : Karim Saeidi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Journal of Entomological and Acarological Research

Aphids and ladybird beetles abundance and diversity in alfalfa fields of Yasouj, southwestern of Iran 1396/05/09 01:00:41

نویسندگان : Karim Saeidi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Journal of Entomological and Acarological Research

Chemical composition and insecticidal activity Mentha piperita L. essential oil against cowpea seed beetle, Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) 1396/05/09 00:56:06

نویسندگان : Karim Saeidi Hadi Karimipour - Fard
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Journal of Entomological and Acarological Research

A Comparison of Mental Disorders in Two Groups of Prisoners Charged with Premeditated Murder and Kidnapping 1396/05/07 21:52:52

نویسندگان : Mahmoud Shirazi Mohammad Ali Fardin Ali Arab Zahra Piri
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Annals Of Military And Health Sciences Research

عوامل موثر بر میزان رضایت گردشگران از فضای گردشگری روستایی در ناحیه خرقان شهرستان بوئين زهرا 1396/05/07 10:56:52

نویسندگان : علی اکبر عنابستانی جمشید عینالی احمد رومیانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله اقتصادی فضا و توسعه روستایی، سال ششم، شماره 2، پیاپی 20

ارایه راهکارهای مدیریتی جهت کاهش آلودگی هوا مورد مطالعاتی شهر ارومیه 1396/05/06 00:54:04

نویسندگان : محمدابراهیم رمضانی شیما نوری تازه کند ژیلا نصوری گزنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

روش های مختلف تغذیه مصنوعی و مدیریت آن 1396/05/06 00:44:30

نویسندگان : آرزو نجائی ژیلا نصوری گزنی لیلا عباسی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک

ارزیابی ریسک واحد الفین شرکت پلیمر آریا ساسول به روش: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (HIRA) 1396/05/06 00:38:08

نویسندگان : آرزو نجائی ژیلا نصوری گزنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : دومین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت ،گاز و نیرو

بررسی تصفیه خانه های کارخانه های صنایع لبنی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی کارخانه لبنیات پگاه آذربایجان شرقی) 1396/05/06 00:10:28

نویسندگان : سولماز جباری حاجی خواجه لو آرزو نجائی ژیلا نصوری گزنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

A reliable strategy to calculate minimum miscibility pressure of CO2-oil system in miscible gas flooding processes 1396/05/05 18:14:55

نویسندگان : Mohammad Ali Ahmadi Sohrab Zendehboudi Lesley A. James
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Fuel

Optimization of flyrock and rock fragmentation in the Tajareh limestone mine using metaheuristics method of firefly algorithm 1396/05/03 08:23:39

نویسندگان : Parvin Faraji Asl Masoud Monjezi Jafar Khademi Hamidi Danial Jahed Armaghani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Engineering with Computers

Prediction of an environmental issue of mine blasting: an imperialistic competitive algorithm-based fuzzy system 1396/05/03 08:15:57

نویسندگان : Mahdi Hasanipanah H. Bakhshandeh Amnieh H. Khamesi D. Jahed Armaghani S. Bagheri Golzar A. Shahnazar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : International Journal of Environmental Science and Technology

بررسی سیستم فاضلاب شهر تبریز (مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب قراملک تبریز) 1396/05/02 23:40:11

نویسندگان : عقیل اسماعیل زاده ملکی سپیده خانزاده ژیلا نصوری گزنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : 2nd International Congress on Structure , Architecture and Urban Development

شناسایی عوامل موثر بر انتخاب سیستم مدیریت دانش در محیط فازی شهودی با ترکیب QFD و TOPSIS 1396/05/02 23:26:50

نویسندگان : اسماعیل رشیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی