نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

سنجش توسعه در مناطق روستایی با تأکید بر برخی شاخص های اجتماعی - فرهنگی مورد مطالعه: شهرستان های استان خراسان رضوی 1396/03/06 19:04:39

نویسندگان : یعقوب زارعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره 11. شماره 2. زمستان 1395

تاثیر سیاست پولی بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران 1396/03/06 18:37:36

نویسندگان : ابولفضل شاه آبادی مهدی جعفری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : نخستین همایش ملی اقتصاد ایران

میراث ناملموس (معنوی) 1396/03/06 10:48:37

نویسندگان : الهه غریب زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی و حقوق و علوم اجتماعی

تاثیر مولفه های دانش بر عملکرد زیست محیطی کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی با تاکید بر ایران 1396/03/05 15:11:02

نویسندگان : ابوالفضل شاه‌آبادي مهدی جعفری راضيه داوري کيش
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز -- مازندران/بابلسر

روند تغییرات اقلیمی حوزه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از آزمون من- کندال 1396/03/05 12:50:22

نویسندگان : مهین حنیفه پور مهسا عبدالشاه نژاد لیلا بیابانی حسن خسروی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و محیط زیست، 2 و 3 خرداد 96

بررسی خشکسالی شهرستان سمنان با استفاده از شاخص SPI و ‌‌CZI 1396/03/05 12:48:16

نویسندگان : مهین حنیفه پور آرمان انارکی مهسا عبدالشاه نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و محیط زیست، 2 و 3 خرداد 96

شیوه بهره گیری سازمان های تروریستی از فضای سایبر: تهدیدهای احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی 1396/03/04 14:05:53

نویسندگان : جواد منزوی بزرگی داوود نظرپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : دوماهنامه اطلاعات راهبردی

شیوه های ارزیابی اطلاعات ملی در رژیم صهیونیستی 1396/03/04 13:53:48

نویسندگان : داوود نظرپور مسعود بای
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : دوماهنامه اطلاعات راهبردی

The effect of regular exercise and vitamin C on hs-cTnT& TNF-α levels in obese boys students 1396/03/03 22:54:20

نویسندگان : محمدباقر فرقانی اوزرودی جواد علیزاده علی اکبر رئیس پور
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Turkish Journal of Sport and Exercise

Evaluation of effects of hydro-alcoholic extract of Achillea millefolium on in Vitro Fertilization (IVF) in Mice 1396/03/03 20:03:27

نویسندگان : ندا اصل ایرانی فام شاپور حسن زاده سعیده امانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : سومین کنگره بین المللی تولیدمثل

Evaluation of effect of Achillea millefolium extract on changes of MDA of testis following administration of cyclophosphamide in mice 1396/03/03 19:57:38

نویسندگان : ندا اصل ایرانی فام شاپور حسن زاده سعیده امانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : سومین کنگره بین المللی تولیدمثل

Investigation of effect Achillea millefolium Inflorescences Extract on DNA Damage of Sperms in Cyclophosphamide Treated Mice 1396/03/03 19:51:19

نویسندگان : ندا اصل ایرانی فام شاپور حسن زاده سعیده امانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : سومین کنگره بین المللی تولیدمثل

The Effects of Achillea millefolium inflorescences extract on apoptotic changes in Mice 1396/03/03 19:44:52

نویسندگان : ندا اصل ایرانی فام شاپور حسن زاده سعیده امانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : سومین کنگره بین المللی تولیدمثل

تدوین راهبردهای دستیابی به شهر هوشمند در فضای کلانشهری با استفاده از روشSWOT-AHP (نمونه مورد مطالعه منطقه 12 شهرداری تهران) 1396/03/03 19:02:28

نویسندگان : مصطفی امامقلی هما هدایت
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

واکاوي ظرفیتهاي اجتماعی عشایراستان آذربایجان غربی درایجاد امنیت مرزها 1396/03/03 14:57:24

نویسندگان : مجتبی مفرح بناب احمد افتاب علی مجنونی توتاخانه امین رفیعی اسکویی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه علمی - تخصصی دانش انتظامی آذربایجان غربی

مقایسه خواص اکوستیکی چوب توت با برخی گونه‌ها به منظور ساخت ساز 1396/03/02 19:47:13

نویسندگان : مصطفی کهن ترابی مهران روح نیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : تحقیقات منابع تجدید شونده

زمينه هاي شكل گيري تشيع امامي در سبزوار 1396/03/02 13:58:27

نویسندگان : محمودجاويدمهر اسماعيل ابوچناري
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : سومين كنگره ي بين المللي فرهنگ وانديشه ي ديني

بررسی اثر تغییرات رطوبت و دما بر پارامترهای ارتعاش طولی چوب راش 1396/03/02 04:19:13

نویسندگان : شادابه فتحی مهران روح نیا مصطفی کهن ترابی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : تحقیقات منابع تجدید شونده