نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تبیین نقش نوآوری باز و نوآوری استراتژیک بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفتکش ایران) 1398/02/26 16:17:32

نویسندگان : محمود یحیی زاده فر هومن شبابی حامد رضانژاد امیردهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز

اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد اداری در سامان های دولتی 1398/02/26 12:59:17

نویسندگان : سید فخرالدین طاهرزاده موسویان متینه مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : ماهنامه علمی تخصصی پژوهش های مدیریت و حسابداری

Prediction of Compression Index of Fine-Grained Soils Using a Gene Expression Programming Model 1398/02/26 00:20:28

نویسندگان : Danial Mohammadzadeh S. Seyed-Farzan Kazemi Amir Mosavi Ehsan Nasseralshariati Joseph H. M. Tah
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Infrastructures

بررسي نشانه معناشناختی اشعار نِزار قبّاني 1398/02/25 21:58:29

نویسندگان : دکتر علی صفا کیومرث خانبابازاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیات مِلَل

گذری اجمالی بر وضعیت کالبدی مسکن در کشور 1398/02/24 20:09:54

نویسندگان : یعقوب زارعی فائزه بابای نیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

بررسي تطبيقي فقر در شعر عبدالوهاب بياتي و ايرج ميرزا 1398/02/23 01:22:26

نویسندگان : حسن سرباز جمیل جعفری حمدیه صحرارو
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : ادبيات تطبيقي (دانشكده ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه شهيد باهنر كرمان

زبان و جنسیت در رمان اصل و فصل سحر خلیفه (بر اساس فرانقش های زبانی مایکل هالیدی) 1398/02/23 01:15:59

نویسندگان : جمیل جعفری هادی رضوان زینب بیگ زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجلة الجمعیة العلمیه الایرانیة للغة العربیة و آدابها (مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی)

Biochemical and Hematological profile of Beta thalassemia major patients in Bushehr 1398/02/22 13:36:05

نویسندگان : Zeynab Gharehdaghi Narges Obeidi Shaghayegh Rostami Yasuj
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : یازدهم کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

Vitamin D and thyroid hormones, T4 and TSH, in patients with beta thalassemia major 1398/02/22 13:13:46

نویسندگان : Zeynab Gharehdaghi Narges Obeidi Shaghayegh Rostami Yasuj
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : یازدهم کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی شهرستان پلدختر با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 1398/02/21 22:04:59

نویسندگان : میرنجف موسوی رضا سارلی مهدی خداداد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مجله مطالعات محیطی هفت حصار

پناهندگی ایرانیان به خارج، در دوره صفویه 1398/02/21 11:07:46

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی مهدی شریف پور شوشتری شکوه السادات اعرابی هاشمی سید محمد امین داعی ناصری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : توسعه پایدار در باستان شناسی، تاریخ و هنر ایران

نقش سرمایه اجتماعی در تسهیم دانش بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی 1398/02/21 09:49:41

نویسندگان : حمیدرضا تقی پور موسی مهدوی حمید طریفی حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : فصل نامه پژوهش های منابع انسانی دانشگاه امام حسین علیه السلام

The Role of Responsibility Doctrine for Supporting Iraqi Crisis, from US Military Strike to ISIS Activities 1398/02/20 19:01:00

نویسندگان : عبدالرضا عالیشاهی فاطمه پاکزاد زهرا پاکزاد عطیه مهدی پور
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Journal of International Politics

بررسی تغییرات اقلیمی شهر های ساحلی دریای خزر از نظر بارش با رویکرد معماری همساز با اقلیم 1398/02/19 10:56:39

نویسندگان : هومن شكمالي ندا معروفي
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولين همايش ملي بومي سازي تحقيقات در توسعه علمي كشور

Ascites and Pleural Fluids Etiologies Based on Cell Count, Cytology, Bacterial Culture and Some Biochemical Parameters in Bushehr 1398/02/18 12:19:02

نویسندگان : Narges Obeidi Zeynab Gharehdaghi Eisa Safavi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دوازدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت آزمایشگاه

The Simultaneous Effect of Palm Pollen and Resistance Training On the Concentration of Bilirubin in Active Men 1398/02/18 12:15:01

نویسندگان : Narges Obeidi Seyed Jalal Seyedmardani Mohamad Ali Azarbayejani Zeynab Gharehdaghi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دوازدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت آزمایشگاه

Frequency of Blood Groups in Blood Donors in Bushehr Province 1398/02/18 12:09:23

نویسندگان : Narges Obeidi Zahra Banafi Zeynab Gharehdaghi Seyed Jalal Seyedmardani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دوازدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت آزمایشگاه

Investigating the Effect of Visfatin on Glut4 Gene Expression in Mouse Myocytic Cell Line C2C12 1398/02/18 09:03:49

نویسندگان : Narges Obeidi Mohamad Maleki Samad Akbarzadeh Gholam Reza Khamisipour Zeynab Gharehdaghi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دوازدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت آزمایشگاه

بررسی تاثیر نام و نشان تجاری بانکها با نقش میانجی بازاریابی حمایتی در وفاداری مشتریان 1398/02/18 09:02:05

نویسندگان : اکبر شیدائی حبشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری