نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

رمزگشایی گره های معنایی در متون کهن بر بنیاد گویش مردم سطوه 1396/12/27 17:02:04

نویسندگان : مرتضی محسنی سیدحسین طباطبایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه

ضابطه مند سازی نظریة انقلاب نسبت 1396/12/27 09:22:18

نویسندگان : بلال شاکری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : جستارهای فقهی و اصولی

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ی اکوتوریسم در نواحی روستایی شهرستان زنجان مورد: روستاهای دشت سهرین 1396/12/26 13:34:17

نویسندگان : منیژه احمدی مهدی چراغی مینا سلطانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اقتصاد فضا و توسعه روستایی

اثرات خدمات بانکداری الکترونیکی بر روی عملکرد بانک ها ( کل بانک های ایرانی داخل کشور) 1396/12/24 21:02:19

نویسندگان : نگین رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت. تهران

الگوريتم ژنتيک آشوبگونه مبتني بر حافظه و خوشهبندي براي حل مسائل بهينهسازي پويا 1396/12/24 19:29:50

نویسندگان : مجید محمدپور حمید پروین
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

ارزيابي بافت شناختي آسيب بيضه ناشي از بابزيوز تجربي در موش سوري 1396/12/23 17:42:51

نویسندگان : سيد حميد شريعتي علي شاليزار جلالي بيژن اسمعيل نژاد رامين مظاهري خامنه
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دو ماهنامه علمي– پژوهشي فيض،

تعیین رابطه بین مهارتهای كارآفرينی و نوآوری های رادیکالی و افزایشی در صنایع كوچك ومتوسط 1396/12/23 15:54:15

نویسندگان : مهتاب عشقی عراقی سید جعفر نظام دوست سید عبدالعلی ذوالانواری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه علمی و ترویجی رشد فناوری جهاددانشگاهی

روند موضوعی مفاهیم حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران بر اساس تحلیل هم رخدادی واژگان 1396/12/23 11:40:04

نویسندگان : فرامرز سهیلی علی اکبر خاصه پریوش کرانیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات (فصلنامه کتاب سابق)

اعتبار سنجی تذکره های دوره قاجار 1396/12/22 17:51:59

نویسندگان : راضیه به آبادی عباس نیکبخت مریم شعبانزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : چهارمین همایش متن پژوهی ادبی

مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر ارزیابی زنجیره تامین پایدار 1396/12/22 17:50:37

نویسندگان : محمد خراسانی شیوا اکبرنیا خاکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : پنجمین كنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

بهجه الشعرا و رویکردی بدیع در تذکره نگاری دوره ی قاجار (با معرفی حدیقه الشعرا) 1396/12/22 17:23:39

نویسندگان : راضیه به آبادی عباس نیکبخت مریم شعبانزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله متن شناسی ادب فارسی - دانشگاه اصفهان

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تسهیم موثر دانش کارکنان شرکت نفت و گاز پارس 1396/12/22 17:18:33

نویسندگان : Ehsan Mehrabanfar Asal Aghaz
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر استراتژی تولید 1396/12/22 15:55:22

نویسندگان : محمد خراسانی مهدی سلیمانی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

تعیین رابطه بین ابعاد ساختاری، رفتاری و زمینه ای مدیریت جهادی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به روش خطی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور استان مرکزی- مرکز اراک) 1396/12/22 15:27:05

نویسندگان : مهتاب عشقی عراقی صفورا خسروی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی در اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

تأثیر لیکوپن و مکمل انرژی بر غلظت ایمنوگلوبولین G در خون و آغوز تولیدی میش های آبستن 1396/12/22 13:03:57

نویسندگان : روزبه فلاح علی کیانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : تولیدات دامی

کاربرد مدیریت دانش در تحقیقات جنایی جرایم سایبری 1396/12/22 11:24:03

نویسندگان : محمد فرجیها افسانه زمانی جباری امین پژوهش جهرمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي

نوآوری در مدل کسب‌وکار (عامل جدید مزیت رقابتی) 1396/12/22 11:21:27

نویسندگان : امین پژوهش جهرمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دوماهنامه بررسیهای بازرگانی