نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

SWOT Analysis of Strategies to Agricultural Entrepreneurs Empowerment 1397/07/02 09:00:32

نویسندگان : Shohreh Karami hossein agahi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : International Journal of Agricultural Management and Development

آینده نگاری کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار کار از دیدگاه دانشجویان دکتری کشاورزی دانشگاه رازی 1397/07/02 08:47:03

نویسندگان : شهره کرمی
زبان : فارسی سال انتشار : ____ محل پذیرش : فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

Structural Analysis of the Effect on Agricultural Entrepreneurs Empowerment Case Study: Sahneh and Harsin County of Kermanshah Province in Iran 1397/07/02 07:38:34

نویسندگان : Shohreh Karami Hossein Agahi sohrab manouchehri
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : The Open Access Journal of Resistive Economics

استاندارد 8383 و نقش آن در کیفیت ساخت تاسیسات جوشکاری شده ذخیره سازی نفت و گاز 1397/07/01 22:04:27

نویسندگان : زینب ملکشاهی بیرانوند فرشید مالک قائینی مهدی رسولی نیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : اولین کنفرانس ذخیره سازی و مخازن نفت و گاز

Effect of impeller speed on the Ni(II) ion 1397/07/01 06:56:45

نویسندگان : ّFatemeh Sadat Hoseinian Bahram Rezai Elaheh Kowsari Mehdi Safari
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : Geosystem Engineering

Effect of separation mechanism on the kinetics of Zn (II) flotation 1397/07/01 06:51:26

نویسندگان : ّFatemeh Sadat Hoseinian Bahram Rezai Elaheh Kowsari
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : Separation Science and Technology

قابلیت های نمایشی فساد زوزنی درباب خوارزم و فرو گرفتن او 1397/06/31 21:57:09

نویسندگان : عفت رضایی مریم شعبانزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات

depression on training control impulse of Effect developmental with children of mother anxiety and disorders c 1397/06/31 19:46:42

نویسندگان : Zamani1 N Abyar2 Zolfaghar, Hossein Jenaabadi Zamani4 Saeed,
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : h & Research of Journal

بررسی اثربخشی 24جلسه برنامه جامع11+فیفابر تواناییهای آمادگی جسمانی فوتبال آموزان پسر رده سنی 11-8 ساله 1397/06/31 17:57:36

نویسندگان : خالد دودمان ناهیدرامک
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : روانشناسی وعلوم رفتاری ایران

Fabrication and characterization of CdSe quantum dots sensitized TiO2 nanotubes films and their photovoltaic properties 1397/06/31 17:30:31

نویسندگان : mahdi malekshahi beiranvand Ali nemati kharat Leila Fathollahi zeinab malekshahi beiranvand
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2013 محل پذیرش : OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS – RAPID COMMUNICATIONS

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي 1397/06/31 00:37:17

نویسندگان : داوود قادرزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه جهان نوین

Designing the Structural Equation Model of Agricultural Entrepreneurship Development in Rural Areas of Iran (Case Study: Villages of Marvdasht County) 1397/06/30 23:50:16

نویسندگان : مهدی رحمانیان کوشککی یعقوب زارعی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : (IJASRT) International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems

تحلیل نابرابری منطقه ای استان های کشور در ارائه خدمات آموزشی- ترویجی کشاورزی به روستاییان 1397/06/30 23:44:59

نویسندگان : علیرضا استعلاجی یعقوب زارعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال هفتم، شماره دوم