نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی نقش جغرافیای گردشگری در توسعه اقتصادی استان اردبیل 1398/04/29 17:59:46

نویسندگان : داور نوری رقیه افشاری سمیه صائب نیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی گردشگری

نقش نشاط سازمانی در بهبود سطح بهره وري کارکنان فرماندهی انتظامی استان گلستان 1398/04/29 14:16:50

نویسندگان : سیذمهدی احمدی بالادهی عزت ا... بابئی کچبی تعمت ا... طاهری
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه دانش انتظامی گلستان

Comparison of lifestyle and mental health among physical training teachers and other teachers in Birjand city 1398/04/29 13:13:11

نویسندگان : مسعود صیامی عاطفه سالاری هادی صمدیه
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Journal of Fundamentals of Mental Health

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی 1398/04/29 07:27:53

نویسندگان : فرهاد تنهای رشوانلو مهدی ارخودی قلعه نوئی حسین کارشکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله ایرانی آموزش در آموزش پزشکی

اثر نرخ بهره بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران 1398/04/28 22:59:00

نویسندگان : مصطفی آمین سید عباس نجفی زاده محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مطالعات پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ر یٍکزد اسلاهی شیعی ث صلح در روابط بین الملل 1398/04/28 17:12:59

نویسندگان : عسگر صفری
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه سیاست پژوهی

اهداف پيشرفت و عملكرد تحصيلي: نقش واسطه اي هيجانات تحصيلي و خودتنظيمي 1398/04/28 12:50:04

نویسندگان : علیرضا بانشی هادی صمدیه جواد اژه ای
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : مجله روان شناسی

مدل يابي علي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بر اساس اهداف پيشرفت و هيجان هاي تحصيلي 1398/04/28 12:38:34

نویسندگان : هادی صمدیه مسعود غلامعلی لواسانی احمد خامسان
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش های کاربردی روان شناختی

ارزیابی ساختار عاملی و تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه راهبردهای نظم بخشی هیجان هایدلبرگ 1398/04/27 22:12:50

نویسندگان : هادی صمدیه حسین کارشکی فرهاد تنهای رشوانلو مهدی ارخودی قلعه نوئی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Generation and characterization of adjustable pure third-order spatial phase by tuning optical aberrations 1398/04/27 17:33:13

نویسندگان : Daryoush Abdollahpour Morteza Lotfollahi Mohammad Yeganeh Saifollah Rasouli
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Journal of optics

Optimization of homogenization-sonication technique for the production of cellulose nanocrystals from cotton linter 1398/04/26 18:09:29

نویسندگان : Farshad Hemmati Seid Mahdi Jafari Ramezan Ali Taheri
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : International Journal of Biological Macromolecules

The comparing of acute effects of two training models aerobic and resistance on the clotting times in young women students 1398/04/25 21:28:29

نویسندگان : mariya rahmani ghobadi Mohammadbagher Forghani Ozrudi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Physical education of students

ساخت یک نوع کیوپلیت (QP) برای تولید پرتو چرخان 1398/04/24 22:42:31

نویسندگان : محمد یگانه علی محمد خزایی سیف اله رسولی نازنین ایلیات
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

آفت کش های زیستی از نماتدهای بیمارگر حشرات 1398/04/24 22:20:13

نویسندگان : هادی کریمی پورفرد کریم سعیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : دانش بیماری شناسی گیاهی

White dwarfs in de Rham-Gabadadze-Tolley like massive gravity 1398/04/24 13:19:15

نویسندگان : بهزاد اسلام پناه H. L. Liu
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : PHYSICAL REVIEW D

Black-hole solutions correspondence between conformal and massive theories of gravity 1398/04/24 13:17:34

نویسندگان : بهزاد اسلام پناه سید حسین هندی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Europhysics Letters