نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مقایسه حافظه ی فعال، سبک های پردازش حسی حرکتی در کودکان دختر و پسر دارای اختلال یادگیری نوشتاری 1396/08/26 22:07:54

نویسندگان : ناهیدرامک دکتر محسن طالب زاده علیرضا سنگانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

معرفی مختصر تقویت کننده نوري نیمه هادي 1396/08/26 19:09:55

نویسندگان : آرام قادری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : ماهنامه امواج برتر

Color and Light in Architecture and its Effects on Spirits of Space Users in a Psychological View 1396/08/26 14:51:05

نویسندگان : رضاباباخانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Journal of Architectural Engineering Technology

خوانش عناصر بینامنتیت در دیوان نزاری قهستانی وقابوس نامه عنصرالمعالی 1396/08/26 01:10:16

نویسندگان : معصومه زارع کهن
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان

The Relationship between Loneliness and Depression in Children of Divorce 1396/08/25 20:41:48

نویسندگان : Payam Sarabi Amir Vashani Leila Shahmalki Fardin Parvizi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

از هزار سال با کتاب 1396/08/25 11:16:51

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : گزارش میراث

Smart meter tariff pricing using load demand response model 1396/08/25 10:55:37

نویسندگان : Bahman TAHERI Payam Farhadi3
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG), 2017 5th International Istanbul

Power Point Tracking in Photovoltaic Systems by Sliding Mode Control 1396/08/25 10:52:12

نویسندگان : Bahman TAHERI Mahsa Sedaghat2 Payam Farhadi3 Shokoufeh Sharifi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : THE 10th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING March 23-25, 2017 Bucharest, Romania

Economic dispatch in a power system considering environmental pollution using a multi-objective particle swarm optimization algorithm based on the Pareto criterion and fuzzy logic 1396/08/25 10:47:59

نویسندگان : Bahman TAHERI Mahsa Sedaghat2 Gholamreza Aghajani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : International Journal of Energy and Environmental Engineering

Environmental economic dispatch using improved artifcial bee colony algorithm 1396/08/25 10:43:05

نویسندگان : Shokoufeh Sharif1 Payam Farhadi3 Mahsa Sedaghat2 Noradin Ghadimi2 Bahman Taheri2
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Evolving Systems

Optimal operation of energy at hydrothermal power plants by simultaneous minimization of pollution and costs using improved ABC algorithm 1396/08/25 10:39:15

نویسندگان : Homayoun EBRAHIMIAN Bahman TAHERI Nasser YOUSEFI
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Frontiers in Energy

داشبوردهای سازمانی 1396/08/25 10:30:52

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله علمی مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

سلامت و بهداشت الکترونیک 1396/08/25 10:28:19

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله علمی مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

Surveying Reverse Logistics for Electrical and Electronic Parts of Automobile " Pride " in Iran 1396/08/24 20:58:28

نویسندگان : مجتبی وصال مهدی اصغرپور علیرضا مینو
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : symposium on urban mining

ايمن سازي پروسه لجستيك در شركت سايپا با اجراي طرح V.P.P 1396/08/24 20:48:02

نویسندگان : مهدی نظری سید یوسف هاشم وند علیرضا مینو
زبان : فارسی سال انتشار : 1386 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی لجستیک

بررسي تاثير استقرار OHSAS 18001 بركاهش حوادث ناشي از فرايندهاي لجستيكي 1396/08/24 20:45:35

نویسندگان : سید یوسف هاشم وند زهره صنایعی مهدی نظری علیرضا مینو
زبان : فارسی سال انتشار : 1386 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی لجستیک