نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Antibacterial Effect of Methanolic Extract of Saffron Petal (Crocus sativus L.) on Some Standard Gram Positive and Gram Negative Pathogenic Bacteria In vitro 1399/01/14 00:30:39

نویسندگان : Abolfazl Jafari Sales Mehrdad Pashazadeh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants

عوامل اثرگذار بر گسترش گردشگری خانه های دوم مورد: دهستان میانبند در شهرستان نور 1399/01/13 17:02:14

نویسندگان : مصطفی محمدی شکوفه اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی

نقش شبکه‌های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی گردشگران 1399/01/13 16:54:45

نویسندگان : مصطفی محمدی شکوفه اسدی سپیده خاطری
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری

بررسی اثربخشی تبلیغات دیداری بر انتخاب شهرستان رامسر بعنوان مقصد گردشگری 1399/01/13 16:49:01

نویسندگان : شکوفه اسدی مصطفی محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نشریه گردشگری شهری

Study of Chemical Composition and Antimicrobial Properties of Rosemary (Rosmarinus Officinalis) Essential Oil on Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli in vitro 1399/01/13 15:52:13

نویسندگان : Abolfazl Jafari Sales Mehrdad Pashazadeh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Journal of Life Sciences and Biotechnology

هوشمند سازی مخزن خنک کننده روغن در دستگاه های تزریق پلاستیک با استفاده از حسگر پیرومتر مادون قرمزر 1399/01/13 12:11:51

نویسندگان : شراره مهاجری مسعود پیردستان بهزاد اسپیدکار
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر اجرای موثر استراتژی های شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران در پروژه لرزه نگاری سه بعدی سپهر 1399/01/13 12:04:34

نویسندگان : بهزاد اسپیدکار شراره مهاجری مسعود پیردستان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع

تاثیر متقابل عارضه یابی سازمانی و اقتصاد مقاومتی ، ارائه و چاپ شده در کنفرانس ملی چالش های توسعه مهندسی و فناورهای نوین با رویکرد مدیریت و بهینه سازی انرژی 1399/01/13 11:56:54

نویسندگان : شراره مهاجری بهزاد اسپیدکار مسعود پیردستان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس ملی چالش های توسعه مهندسی و فناور های نوین با رویکرد مدیریت و بهینه سازی انرژی، آذرماه سال1397 دانشگاه فخررازی ساوه

تاثیر مهندسی مجدد فر آیندهای کسب و کار در بهره وری،ارائه و چاپ شده در کنفرانس ملی چالش های توسعه مهندسی و فناور های نوین با رویکرد مدیریت و بهینه سازی انرژی 1399/01/13 11:51:38

نویسندگان : بهزاد اسپیدکار شراره مهاجری مسعود پیردستان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس ملی چالش های توسعه مهندسی و فناور های نوین با رویکرد مدیریت و بهینه سازی انرژی، آذرماه سال1397 دانشگاه فخررازی ساوه .

Optimization Of Production line performance with the combined approach of data envelopment analysis and design of experiments 1399/01/13 11:45:35

نویسندگان : بهزاد اسپیدکار شراره مهاجری
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : در اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی که در30 آبان ماه 1397 در کشورگرجستان و شهرتفلیس توسط دانشگاه پیام نور

بررسی کاهش مصرف سوخت در خودروها بااستفاده از رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره فازی 1399/01/13 11:36:29

نویسندگان : شراره مهاجری بهزاد اسپیدکار فاطمه هرسج
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

The Challenge of Ansarullah’s Increasing Power, and Donald Trump’s Policies against Yemen 1399/01/13 02:32:51

نویسندگان : عبدالرضا عالیشاهی حمید سلیمانی سوچلمائی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Economics, Politics and Regional Development

تعیین اندازة نمونۀ بیزي با کمترین هزینه به روش عددي 1399/01/09 21:21:37

نویسندگان : مسعود قاسمی بهجانی میلاد اسدزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله اندیشه آماری

«انسان¬گراییِ اسلامی در قصاید ناصرخسرو» 1399/01/09 15:47:27

نویسندگان : مصطفی میردار رضایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفتمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی

بررسی مولفه¬های رمانتیسیسم در اشعار حمید مصدق 1399/01/09 11:20:27

نویسندگان : مصطفی میردار رضایی رضا ستاری راحیل محمّدی ده عباسانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی

انوری و خلق تصویرهای شاعرانه¬ با تلفیق دو ساحت دانش و ادبیت 1399/01/09 11:15:42

نویسندگان : مصطفی میردار رضایی راحیل محمّدی ده عباسانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی

استعاره¬ی کنایه یا استعاره¬ی مکنیه(استعاره¬ی کنایی)؟ بررسیِ صناعت استعاره¬ی کنایه در غزلیات صائب 1399/01/09 11:12:28

نویسندگان : سیاوش حق¬جو مصطفی میردار رضایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی

سطح بندي توزيع فضايي خدمات فرهنگي در شهرستانهاي استان اردبيل جهت كاهش بحرانهاي شهري 1399/01/09 02:05:28

نویسندگان : محمد حسن یزدانی ابراهیم علی پور یوسف علیزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

بررسی و تحلیل رابطه بین سیمای بصری شهر و رفتار شهروندان (مطالعه موردی: شهر اردبیل) 1399/01/09 01:48:22

نویسندگان : احمد آفتاب ابراهیم علی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : فصلنامه جغرافیای سرزمین

طراحی پیاده راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی(نمونه موردی: پیاده راه تربیت تبریز) 1399/01/09 01:18:16

نویسندگان : میرنجف موسوی احمد آفتاب ابراهیم علی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مطالعات مدیریت شهری