نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Sustainable Optimization in Supply Chain Network of the Iranian Universities 1399/05/12 22:39:35

نویسندگان : Amir Najafi Shahin Rajaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : Journal of Industrial Strategic Management

طراحی مدل ترجیح محصولات داخلی با توجه به نقش هوشیاری مصرف کننده در صنعت نوشیدنی ایران 1399/05/12 20:16:42

نویسندگان : زانیار شیخه پور اصغر مشیکی سید حمید خدادادحسینی فرشته منصوری موید
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله مطالعات رفتار مصرف کننده- دانشگاه کردستان

بررسی شیوه روایتگری در تاریخ بیهقی 1399/05/11 15:31:03

نویسندگان : حسین مقدسی نیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران

اثربخشی بازی درمانی به شیوه ی شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان کم شنوا شهر کرمان 1399/05/11 13:29:13

نویسندگان : هدی میرزاده عشرت کریمی افشار سحاب تربتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله علمی روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Relationship Between Dimensions of Anxiety and Emotional Intelligence of Student Athlete's 1399/05/11 12:16:53

نویسندگان : Mohammadbagher Forghani Ozrudi Somayeh Faghanpour Roghayeh Gholampour Goli
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Asian Exercise and Sport Science Journal

نكته اي نويافته در اقبال نامه نظامي و ديوان خاقاني 1399/05/11 10:28:25

نویسندگان : مهدی رمضانی حیدر قلیزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : بهارستان سخن

تأملی بر «درد دل؛ تحریر نوین نفثه‌المصدور» تألیف دکتر منصور ثروت 1399/05/11 09:40:53

نویسندگان : مهدی رمضانی غلامرضا مستعلی پارسا
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : تاریخ ادبیات

تبيين فرايند مديريت دانش در آموزه‌هاي اسلامي 1399/05/10 00:19:25

نویسندگان : داوود قادرزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت فراگیر

Relationship between basic psychological needs satisfaction with resilience and marital satisfaction in teachers 1399/05/08 22:57:01

نویسندگان : Ali Mohammad Naemi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : International Journal of Educational and Psychological Researches

Effectiveness of smart training on self‑efficacy and self‑regulation in science course of Fifth Grade students of primary schools 1399/05/08 22:37:41

نویسندگان : Ali Mohammad Naemi Amin Naemi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : International Journal of Educational and Psychological Researches

تاثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی در برنامةدرسی مکالمة زبان عربی 1399/05/08 21:46:42

نویسندگان : زهره ناعمي علی محمد ناعمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : پژوهشهاي زبانشناختي در زبانهاي خارجي

رابطة تابآوري، خوددلسوزي با پريشاني كلاسهاي زبان عربي دانشجويان دختر دانشگاه خوارزمي 1399/05/08 21:39:44

نویسندگان : علي محمد ناعمي زهره ناعمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : پژوهشهاي زبانشناختي در زبانهاي خارجي

تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر انگيزه پيشرفت و خودكارامدي تحصيلي در برنامةدرسي زبان عربي 1399/05/08 21:34:14

نویسندگان : علي محمد ناعمي زهره ناعمي
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پژوهشهاي زبانشناختي در زبانهاي خارجي

رابطة درگیری تحصیلی و جهتگیری هدف آن با تفکر انتقادی در دانشجویان رشتة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1399/05/08 21:27:12

نویسندگان : نسرین میرچولی علی محمد ناعمی(نویسنده مسئول)
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجلة علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

تحلیل فرونسیستی از «فقر و غنا» در نظام اخلاق صوفیانه و رساله اخلاقی گلستان 1399/05/08 19:50:18

نویسندگان : فرزاد بالو مصطفی میردار رضایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

Donald Trump and the policies of individualism in the United States, the roots and consequences 1399/05/08 00:10:00

نویسندگان : زهرا حسین پور حمید سلیمانی سوچلمائی عبدالرضا عالیشاهی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Journal of International Politics

Online Distribution and Load Balancing Optimization Using the Robin Hood and Johnson Hybrid Algorithm 1399/05/07 21:31:40

نویسندگان : Nima Rahmani Amir Najafi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Journal of Optimization in Industrial Engineering

Designing and Explaining the Quantum Productivity Model in the Ministry of Sport and Youth 1399/05/07 20:12:26

نویسندگان : بابک عظیمی ثانوی محمدحسین رضوی مهدی طالب پور انوشیروان کاظم نژاد
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte