سومین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی

 

سومین   جشنواره    تقدیر   از   پژوهشگران   ایرانی  -  بهمن ماه   ۱۳۹۷   - هتل بین المللی میزبان شهرستان بابلسر

در حال بروزرسانی ...

 

 


عضویت در سایت ورود به سایت

دومین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی

 

دومین   جشنواره    تقدیر   از   پژوهشگران   ایرانی  - ۲۶  بهمن   ۱۳۹۶   - هتل بین المللی میزبان شهرستان بابلسر

تصاویر و ویدئوهای برگزاری دومین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی- ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - بابلسر / هتل بین المللی میزبان

 
 


عضویت در سایت ورود به سایت

اولین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی

 

اولین   جشنواره    تقدیر   از   پژوهشگران   ایرانی  -   ۶  اسفند  ۱۳۹۵   - هتل بین المللی میزبان شهرستان بابلسر

تصاویر و ویدئوهای برگزاری اولین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی- ۶ اسفند ۱۳۹۵ - بابلسر / هتل بین المللی میزبان

 


عضویت در سایت ورود به سایت