سومین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی

 


           

 

ثبت نام و دریافت جوایز سطح های پژوهشی از طریق پست


 


عضویت در سایت ورود به سایت

دومین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی

 

برگزار شد

 

دومین   جشنواره    تقدیر   از   پژوهشگران   ایرانی  - ۲۶  بهمن   ۱۳۹۶   - هتل بین المللی میزبان شهرستان بابلسر

 

تصاویر و ویدئوهای برگزاری دومین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی- ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - بابلسر / هتل بین المللی میزبان

 
برگزار شد


عضویت در سایت ورود به سایت

اولین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی

 

برگزار شد

اولین   جشنواره    تقدیر   از   پژوهشگران   ایرانی  -   ۶  اسفند  ۱۳۹۵   - هتل بین المللی میزبان شهرستان بابلسر

تصاویر و ویدئوهای برگزاری اولین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی- ۶ اسفند ۱۳۹۵ - بابلسر / هتل بین المللی میزبان

 

برگزار شد

 


عضویت در سایت ورود به سایت