نویسندگان : حمید جعفریان یسار-مهدی رجاجی
ناشر : انتشارات گاه سحر
شابک : 978-964-2923-04-5
سال چاپ : 1386
نوع کتاب : تالیف
مشاهده سایر کتاب های مهدی زجاجی