پنجمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی

 

 

درخواست دریافت گواهی پژوهشگری شبکه + تندیس و لوح تقدیر شبکه پژوهشگران ایرانی 

باتوجه به پایان یافتن مهلت شرکت در جشنواره، در صورت درخواست گواهی پژوهشگری شبکه و ... برای هریک از پژوهشگران باید به صورت انفرادی ساخته شود

جشنواره پژوهشگران
 

جشنواره پژوهشگران

جشنواره پژوهشگران

جشنواره پژوهشگران
   

(شبکه پژوهشگران ایرانی: بزرگترین جامعه مجازی پژوهشگران ایران)  


عضویت در سایت ورود به سایت