نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

پیش بینی پویایی جمعیت علف های هرز غالب کلزا در سیستم های مختلف شخم

کارفرما : آموزشکده کشاورزی ساری
سال طرح : 1401

نگرشی بر تحولات جغرافیای فرهنگی شهری طی سه دهه اخیر

کارفرما : دانشگاه شهید بهشتی
سال طرح : 1386

ارتقاء قابلیت های دیوان سالاری از طریق مردمی سازی

کارفرما : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سال طرح : 1402

بررسی اثرات کودهای سیلیکاته در شرایط تنش خشکی بر صفات مرفوفیزیولوژیکی ، خصوصیات کیفی

کارفرما : شرکت صنایع غذایی پردیس (برنج گلستان)
سال طرح : 1393

تعیین شاخصهای استانداردسازی مدیریت ایمنی مسابقات ورزشی دانش آموزان

کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
سال طرح : 1401

بررسی تاثیر برنامه های ساختار قامتی در شناسایی و کاهش ناهنجاری های اسکلتی دانش آموزان

کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
سال طرح : 1399

Intelligent system for industrial valve detection

کارفرما : Holmes UAB
سال طرح : 2018

طراحی و ساخت ربات بازرسی لوله های گازی

کارفرما : شرکت ایده پردازان مکاترونیک مهر
سال طرح : 1395