نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

استاندارد آموزش شغل نوازنده ساز كوبه اى پانديرو

کارفرما : سازمان فنى و حرفه اى كشور
سال طرح : 1394

استاندارد آموزش شغل نوازنده ساز كوبه اى پنداريك

کارفرما : سازمان فنى و حرفه اى كشور
سال طرح : 1394

استاندارد آموزش شغل نوازنده ساز كوبه اى تام تام

کارفرما : سازمان فنى و حرفه اى كشور
سال طرح : 1394

استاندارد آموزش شغل نوازنده ساز كوبه اى تار

کارفرما : سازمان فنى و حرفه اى كشور
سال طرح : 1394

استاندارد آموزش شغل نوازنده ساز كوبه اى بندير

کارفرما : سازمان فنى و حرفه اى كشور
سال طرح : 1394

استاندارد آموزش شغل نوازنده ساز كوبه اى بوران

کارفرما : سازمان فنى و حرفه اى كشور
سال طرح : 1394

مانترادرمانى

کارفرما : مرکز تحقیقات فناوری های نوین شنوایی وابسته به پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله
سال طرح : 1393

اثربخشى مداخلات موسيقى درمانى در إصلاح تلفظ كودكان لكنتى اول دبستان

کارفرما : مرکز تحقیقات فناوری های نوین شنوایی وابسته به پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله
سال طرح : 1393

اثربخشى موسيقى درمانى در آموزش سلامت و توانمندسازى روانى مادران كودكان كاشت حلزونى شنوايى در تعامل با درمانگران

کارفرما : مرکز تحقیقات فناوری های نوین شنوایی وابسته به پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله
سال طرح : 1393

تعيين اثر موسيقى درمانى بر إصلاح مهارتهاى ظريف و خط در كودكان كاشت حلزونى شنوايى

کارفرما : مرکز تحقیقات فناوری های نوین شنوایی وابسته به پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله
سال طرح : 1393

کاتالیزورهای درمانی در توانبخشی

کارفرما : مرکز تحقیقات فناوری های نوین شنوایی وابسته به پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله
سال طرح : 1393

بررسی اثربخشی طرح آموزش زنان و دختران عشایر در بهبود کیفیت سبک زندگی آنها در استان آذربایجان شرقی

کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
سال طرح : 1400

شناسایی نیاز های فناورانه و انتقال تکنولوژی

کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
سال طرح : 1397

شناسایی نیاز های فناورانه و انتقال تکنولوژی

کارفرما : شرکت آرد آذرنام آراز
سال طرح : 1397

پروژه بهبود

کارفرما : شرکت نانو مهیار
سال طرح : 1398

پروژه بهبود

کارفرما : واحد سنگبری نصیری
سال طرح : 1398

پروژه بهبود

کارفرما : شرکت کیان بهریس زنجان
سال طرح : 1398

پروژه بهبود

کارفرما : شرکت ماشین سازی سپنتا
سال طرح : 1398

پروژه بهبود

کارفرما : شرکت بهساز صنعت زنجان
سال طرح : 1400

پروژه بهبود

کارفرما : شرکت آیسان پدیده بهداشت
سال طرح : 1400