نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

برنامه راهبردی توسعه گردشگری شهر خلاق موسیقی سنندج (با محوریت اجرایی شورای شهر و شهرداری سنندج)

کارفرما : مرکز مطالعات و پژوهش شورای اسلامی شهر سنندج
سال طرح : 1400

تعيين اثرموسيقى درمانى بركاهش استرس و اضطراب مادران در كودكان كاشت حلزونى شنوايى

کارفرما : مرکز تحقیقات فناوری های نوین شنوایی وابسته به پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله
سال طرح : 1396

مانترادرمانى

کارفرما : مرکز تحقیقات فناوری های نوین شنوایی وابسته به پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله
سال طرح : 1393

اثربخشى مداخلات موسيقى درمانى در إصلاح تلفظ كودكان لكنتى اول دبستان

کارفرما : مرکز تحقیقات فناوری های نوین شنوایی وابسته به پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله
سال طرح : 1393

اثربخشى موسيقى درمانى در آموزش سلامت و توانمندسازى روانى مادران كودكان كاشت حلزونى شنوايى در تعامل با درمانگران

کارفرما : مرکز تحقیقات فناوری های نوین شنوایی وابسته به پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله
سال طرح : 1393

تعيين اثر موسيقى درمانى بر إصلاح مهارتهاى ظريف و خط در كودكان كاشت حلزونى شنوايى

کارفرما : مرکز تحقیقات فناوری های نوین شنوایی وابسته به پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله
سال طرح : 1393

کاتالیزورهای درمانی در توانبخشی

کارفرما : مرکز تحقیقات فناوری های نوین شنوایی وابسته به پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله
سال طرح : 1393

بررسی اثربخشی طرح آموزش زنان و دختران عشایر در بهبود کیفیت سبک زندگی آنها در استان آذربایجان شرقی

کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
سال طرح : 1400

شناسایی نیاز های فناورانه و انتقال تکنولوژی

کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
سال طرح : 1397

شناسایی نیاز های فناورانه و انتقال تکنولوژی

کارفرما : شرکت آرد آذرنام آراز
سال طرح : 1397

پروژه بهبود

کارفرما : شرکت نانو مهیار
سال طرح : 1398

پروژه بهبود

کارفرما : واحد سنگبری نصیری
سال طرح : 1398

پروژه بهبود

کارفرما : شرکت کیان بهریس زنجان
سال طرح : 1398

پروژه بهبود

کارفرما : شرکت ماشین سازی سپنتا
سال طرح : 1398

پروژه بهبود

کارفرما : شرکت بهساز صنعت زنجان
سال طرح : 1400

پروژه بهبود

کارفرما : شرکت آیسان پدیده بهداشت
سال طرح : 1400

پروژه بهبود

کارفرما : واحد تولیدی آقای مرتضی مقیمی
سال طرح : 1400

امکان سنجی خوشه مس استان زنجان

کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
سال طرح : 1400

طرح عارضه یابی

کارفرما : شرکت نمک سیصد دانه آقای نوری فرد
سال طرح : 1399

طرح عارضه یابی

کارفرما : واحد تولیدی مس مغانی
سال طرح : 1399