نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تدوین مقاله شهید کامران حلوایی در گروه شهدا و اشخاص دانشنامه دفاع مقدس گیلان

کارفرما : بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان
سال طرح : 1402

بررسی میزان و نحوه اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر هویت جنسیتی زنان

کارفرما : دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
سال طرح : 1402

استقرار نظام حرفه‌ای‌گرایی و شایسته‌سالاری در قوه اجرایی کشور

کارفرما : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سال طرح : 1402

بررسی وضعیت موجود یادگیری مادام العمر در ایران و ارائه مولفه¬های یادگیری مادام العمر الکترونیکی

کارفرما : پژوهشکده آموزش¬ باز و از راه دور، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
سال طرح : 1397

ارائه راهبردهای دقت و توجه توسط بازیهای آموزشی به منظور بهبود یادگیری

کارفرما : گروه پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
سال طرح : 1402

مقایسه اجرای طرح پاک بر ارتقای سطح سواد حرکتی دانش آموزان ابتدایی مازندران

کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش مازندران
سال طرح : 1401

بررسی رابطه ی مزاج با حدت بینایی

کارفرما : سازمان اموزش و پرورش( اداره سلامت)
سال طرح : 1386

نگارش مقاله بلند شهید کامران ملک پور در گروه شهدا و اشخاص دانشنامه دفاع مقدس گیلان

کارفرما : بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان
سال طرح : 1402

بررسی شیوه های ارتکاب جرایم اداری و اقتصادی در ایران

کارفرما : اندیشکده نظام مسائل کشور
سال طرح : 1402

پایش ید بدن دانش اموزان 8-10 سال استان

کارفرما : مرکز بهداشت علوم پزشکی قم
سال طرح : 1384

پیش بینی پویایی جمعیت علف های هرز غالب کلزا در سیستم های مختلف شخم

کارفرما : آموزشکده کشاورزی ساری
سال طرح : 1401