نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی تاثیر فرایندهای crm بر میزان سپرده گذاری مشتریان بانک پارسیان

کارفرما : شرکت طرح های بازاریابی نیل طرح
سال طرح : 1396

طرح آمایش سرزمینی کتابخانه‌های عمومی استان گلستان

کارفرما : نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
سال طرح : 1399

شناسایی و تهیه خوشه های صنعتی استراتژیک استان زنجان

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
سال طرح : 1394

ویراستاری علمی متون پژوهشی

کارفرما : جامعة المصطفی العالمیة
سال طرح : 1398

تخریج مصادر و تدوین محتوایی متون علمی

کارفرما : جامعة المصطفی العالمیة
سال طرح : 1399

تولید برنامه های iSpring

کارفرما : جامعة المصطفی العالمیة
سال طرح : 1393

نقشه جامع مرکز آموزش مبانی اندیشه اسلامی

کارفرما : مرکز آموزش مبانی اندیشه اسلامی
سال طرح : 1391

توسعه خوشه صنایع لاستیک رزن

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی استان همدان
سال طرح : 1388

امکان سنجی ایجاد دانشگاه های خصوصی

کارفرما : مرکز تحقیقات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام
سال طرح : 1392

عارضه یابی سریع واحد صنعتی نوری فرد

کارفرما : رسول نوری فرد
سال طرح : 1399