نمایش / عدم نمایش بخش جستجو
مصطفی طالبی

مصطفی طالبی

کارشناسی
مهندسی صنایع

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
عبدالقادر  باوردی

عبدالقادر باوردی

کارشناسی ارشد
رشته مدیریت

دوستی ارسال پیام
  پژوهشگر 2
ali رضا

ali رضا

نامشخص
نامشخص

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
سیده هلیا اخوی راد

سیده هلیا اخوی راد

کارشناسی ارشد
رشته علوم آزمایشگاهی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
ساجده ساقی

ساجده ساقی

کارشناسی
نامشخص

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
علیرضا معصومی

علیرضا معصومی

نامشخص
نامشخص

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
مجید خیاط نژاد

مجید خیاط نژاد

دکتری
محیط زیست

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
شکوه رضازاده

شکوه رضازاده

نامشخص
نامشخص

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
سمیرا نفتی

سمیرا نفتی

دانشجوی کارشناسی ارشد
میکروب شناسی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
ندا غیاثوند

ندا غیاثوند

کارشناسی ارشد
رشته روانشناسی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
علی  حسین پور

علی حسین پور

دانشجوی کارشناسی
رشته حسابداری

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
سینا صادقی امین

سینا صادقی امین

کارشناسی ارشد
رشته بهداشت حرفه ای

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
مهدی قربانی

مهدی قربانی

کارشناسی
مهندسی ایمنی و حفاظت

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
حدیث امیدیان

حدیث امیدیان

کارشناسی ارشد
رشته روانشناسی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
پیمان  قدمی

پیمان قدمی

دکتری
رشته معماری

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
اميدحسين امجدي

اميدحسين امجدي

دکتری
رشته علوم سیاسی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
حمید معین فرد

حمید معین فرد

دانشجوی دکتری
رشته تربیت بدنی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار
صبا غطاوی

صبا غطاوی

دکتری
مهندسی منابع طبیعی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
خانم احمدی

خانم احمدی

نامشخص
نامشخص

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
نرگس حسینی پور

نرگس حسینی پور

دانشجوی کارشناسی
رشته مدیریت

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی