نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

دستگاه آموزش و تمرین نقطه زنی در تخته دارت با دو قطاع ثابت و متحرک

محل ثبت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سال ثبت : 1401

sterile sperm sample transfer box at 37 degrees

محل ثبت : USA
سال ثبت : 2022

ساخت ساز كوبه اى دهل

محل ثبت : معاونت حقوقى امور مجالس و استانها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
سال ثبت : 1396

ساخت ساز كوبه اى طبل

محل ثبت : معاونت حقوقى امور مجالس و استانها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
سال ثبت : 1396

ساز كوبه اى کوزه

محل ثبت : معاونت حقوقى امور مجالس و استانها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
سال ثبت : 1396

ساز كوبه اى پنداریک

محل ثبت : معاونت حقوقى امور مجالس و استانها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
سال ثبت : 1396

سازكوبه اى بندير

محل ثبت : معاونت حقوقى امور مجالس و استانها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
سال ثبت : 1396

ساز كوبه اى دمام

محل ثبت : معاونت حقوقى امور مجالس و استانها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
سال ثبت : 1396

ساز كوبه اى ضرب زورخانه

محل ثبت : معاونت حقوقى امور مجالس و استانها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
سال ثبت : 1396

ساز كوبه اى دف

محل ثبت : معاونت حقوقى امور مجالس و استانها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
سال ثبت : 1396

ساز كوبه اى دايره

محل ثبت : معاونت حقوقى امور مجالس و استانها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
سال ثبت : 1396

داروی ضد انگل دمودکس و سارکوپتس (داروی ضد گال)

محل ثبت : اداره ثبت اختراعات ایران (دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
سال ثبت : 1401

چسب زخم آنتی باکتریال با عصاره گیاه میخک ، مورد شیرین بیان

محل ثبت : ماکیت معنوی و ثبت اموال کشور
سال ثبت : 1401

دستگاه پایش سلامت تمام خودکار علایم حیاتی

محل ثبت : اداره ثبت اختراعات ایران (دانشگاه تبریز)
سال ثبت : 1401

کرم گیاهی ویتامینه ضد جوش پوست

محل ثبت : ایران
سال ثبت : 1401

Intelligent platform for designing and drawing building plans based on data mining and artificial intelligence

محل ثبت : فدراسیون جهانی مخترین IFIA
سال ثبت : 2022

حلوای ویتامینه با ترکیبات گیاهان دارویی

محل ثبت : اداره ثبت اسناد
سال ثبت : 1400