نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

دیابت و مکانیسم های شیمیایی چاقی

نویسندگان : غلامرضا ابراهیم زاده رجائی، مهدی نیکنام مغانلو، ابوالفضل زکاوت مغانلو
شابک : 978-622-5810-23-5 سال چاپ : 1401 ناشر : جهاد دانشگاهی

نوآوری خدمات مالی و بانکی با تاکید بر استراتژی مدیریت دانش

نویسندگان : غلامرضا محمود پور - سید محمد اندرامی و ویراستار علمی دکتر حمیدرضا خدادادی
شابک : 978-600-8400-25-7 سال چاپ : 1395 ناشر : انتشارات علیم نور

آموزش مهارت های زندگی با رویکرد آموزش مدیریت رفتار والدین

نویسندگان : معصومه جعفری-مصطفی جعفری- زینب مهدوی کلیمی- مسعود امینی و ویراستار علمی دکتر حمیدرضا خدادادی
شابک : 978-6008400-28-8 سال چاپ : 1396 ناشر : انتشارات علیم نور

تاثیر بحران نقدینگی بر حساسیت جریان نقدی در بورس اوراق بهادار

نویسندگان : زهرا ثانوی عباس آبادی و ویراستار علمی دکتر حمیدرضا خدادادی
شابک : 978-622-02-2593-5 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات نوروزی گرگان

حسابداری موسسات خدماتی

نویسندگان : دکتر حمیدرضا خدادادی
شابک : 978-622-02-2594-2 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات نوروزی گرگان

تاریخ زنان بوشهر

نویسندگان : الهه غریب زاده
شابک : 9786227331202 سال چاپ : 1401 ناشر : ستاره جنوب

تاریخ لباس در بوشهر

نویسندگان : الهه غریب زاده
شابک : 9786220853122 سال چاپ : 1401 ناشر : ارشدان

نانوداروها و دارو رسانی هوشمند

نویسندگان : غلامرضا ابراهیم زاده رجائی،ابوالفضل زکاوت،احسان ندائی، هاشم رستمیان
شابک : 978-622-6231-69-5 سال چاپ : 1400 ناشر : جهاد دانشگاهی

راهنمای جامع و کاربردی شرکت های دانش بنیان

نویسندگان : بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
شابک : 9786229291801 سال چاپ : 1401 ناشر : عقیق دیار باران

تهیه تنظیم صورتهای مالی

نویسندگان : سمیه صائب نیا و فائزه جهانشاهی افشار
شابک : ‏‫‬978-600-197-158-7 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات آیلار

اصول مذاکره در مدیریت

نویسندگان : سمیه صائب نیا و سارا سعادتی و حمید رضا احمدپور
شابک : 978-600-197-159-4 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات آیلار

حقوق بین الملل

نویسندگان : حامد میرزایی شریفی
شابک : 978-600-463-599-8 سال چاپ : 1401 ناشر : شاپرک سرخ

حقوق کیفری پزشکی « به انضمام قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌های نظام پزشکی»

نویسندگان : دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد با همکاری کاظم قهرمانلوالستی
شابک : 978-622-5328-22-8 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات زرین اندیشمند

واقعیت یا پارادوکس؛ عدالت و مجازات از منظر هرمنوتیک

نویسندگان : دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد با همکاری دکتر مجتبی غفاری و سالار یاقری
شابک : ‏‫‫‭978-622-224-233-6‬ سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات خرسندی

تاب‌آوری بافت فرسوده شهری در مواجهه با سوانح طبیعی (با رویکرد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک)

نویسندگان : مصطفی خزایی، محمدتقی رضویان، محمدرضا فرزادبهتاش
شابک : 9786008127741 سال چاپ : 1397 ناشر : انتشارات تمدن علمی

راهنمای جامع و کاربردی ثبت برند

نویسندگان : بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
شابک : 9786229866146 سال چاپ : 1401 ناشر : عقیق دیار باران

ثبت نام و علامت تجاری در مشاغل خانگی

نویسندگان : بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
شابک : 9786229866115 سال چاپ : 1401 ناشر : عقیق دیار باران

شبکه عصبی کانولوشن و طبقه‌بندی تصاویر ندول ریه

نویسندگان : مسعود آزادبخت
شابک : 978-622-08-4119-7 سال چاپ : 1401 ناشر : ارشدان

بخت واژه ها

نویسندگان : مسعود آزادبخت
شابک : 978-622-08-5211-7 سال چاپ : 1401 ناشر : ارشدان

گاهی سپید

نویسندگان : مسعود آزادبخت
شابک : 978-622-08-3363-5 سال چاپ : 1401 ناشر : ارشدان