نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مدیریت بازاریابی

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
شابک : 978-622-91216-1-0 سال چاپ : 1402 ناشر : انتشارات ترجمان نگار

کسب موفقیت با تمرکز ریشه ای بر اهداف

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
شابک : 978-622-93602-1-7 سال چاپ : 1403 ناشر : ترجمان نگار

تعلیم و تربیت کارآفرینانه

نویسندگان : علی عبدی جمایران
شابک : 978-622-8250-14-4 سال چاپ : 1403 ناشر : نشر تی‌‌آرا

رفتارهای انحرافی کارکنان و بررسی موضوع ترک خدمت

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
شابک : 978-622-8315-16-4 سال چاپ : 1403 ناشر : انتشارات طلوع مجد

بانک ها و شبکه های تجاری مدیریت، حاکمیت و مفاهیم مالی

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
شابک : 978-622-5832-87-9 سال چاپ : 1402 ناشر : انتشارات فرزانگان دانشگاه

مدیریت مالی و حاکمیت شرکتی

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
شابک : 978-622-5832-78-7 سال چاپ : 1402 ناشر : انتشارات فرزانگان دانشگاه

اطفال و نوجوانان بزهکار یا بزه‌دیده

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد با همکاری(فاطمه زهرا اربعه ، کاظم قهرمانلوالستی ، طهورا خلیلی)
شابک : 978-622-8078-50-2‬ ‬ سال چاپ : 1403 ناشر : انتشارات زرین اندیشمند تهران

قانونمندی‌های شکل‌گیری و تحول بافت کالبدی سکونتگاه‌های روستایی در ایران

نویسندگان : فرهاد عزیزپور، آرمین محسن زاده، فرزانه جلایر، جمشید مولودی و...
شابک : 978-622-7054-33-0 سال چاپ : 1402 ناشر : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

نگاهی آسیب شناسانه و جرم شناختی به اموال نامشروع

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد با همکاری(هانیه رحسمی)
شابک : 978-622-8078-54-0 سال چاپ : 1403 ناشر : انتشارات زرین اندیشمند تهران

درآمدی بر مدیریت بازار و بازاریابی با رویکرد نوین

نویسندگان : مهران آخوندی، روژین ستایش
شابک : ‫‭978-622-91418-0-9 سال چاپ : 1403 ناشر : انتشارات تاثیر

خصوصیات آنتی اکسیدانی، ترکیبات و اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره دارویی Asafoetida بر باکتری های پاتوژن

نویسندگان : طاهره سنگچولی، معصومه خازنه، حامد آقازاده
شابک : 978-622-352-314-4 سال چاپ : 1403 ناشر : زهره علوی

آداب و تشریفات ملی و بین‌المللی

نویسندگان : شیلا سلیمانی، منوچهرصفری، سمیراء تقوی‌پور، نرگس ذاکری‌نژاد
شابک : 9-63-7641-622-978، سال چاپ : 1400 ناشر : حبله‌رود- سمنان

نقش ویژگی‌های شغلی بر ارتقاء تعهد سازمانی منابع انسانی

نویسندگان : دلارام دخانچی، محمد تقی پور
شابک : 978-600-8607-17-5‬‬ سال چاپ : 1403 ناشر : نشر انتخاب

کمان گمان اندیشه، می چیند پراکنده

نویسندگان : سعدالله رحیمی
شابک : 978-622-08-8890-1 سال چاپ : 1403 ناشر : موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

کمان گمان اندیشه، می چیند پراکنده

نویسندگان : سعدالله رحیمی
شابک : 978-622-08-8889-5 سال چاپ : 1403 ناشر : موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

کمان گمان اندیشه، می چیند پراکنده

نویسندگان : سعدالله رحیمی
شابک : 978-622-08-8887-1 سال چاپ : 1403 ناشر : موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

بازاريابی و کارآفرينی بین المللی با رويکرد رسانه های نوين

نویسندگان : هما درودی ، مهران آخوندی
شابک : ‏‫‭978-964-10-7179-2‬‬ سال چاپ : 1403 ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی

Extreme Hydrology and Climate Variability Monitoring, Modelling, Adaptation and Mitigation

نویسندگان : Bahram Choubin, Hossein Roshan, Farzaneh Sajedi-Hosseini, Omid Rahmati, Assefa M. Melesse and Vijay P. Singh
شابک : 9780128159989 سال چاپ : 2019 ناشر : Elsevier

اموال و مالکیت در بستر حقوق

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد (با همکاری هانیه رحیمی )
شابک : 978-622-8078-53-3 سال چاپ : 1403 ناشر : انتشارات زرین اندیشمند تهران