نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

کتاب بانکداری الکترونیک با رویکرد مشتری مداری

نویسندگان : سمیه صائب نیا، محمد رضا صفری چاکری، نجیبه پور امامعلی
شابک : 978-622-08-4451-8 سال چاپ : 1401 ناشر : ارشدان

شوق تحصیل

نویسندگان : دکتر فرزانه رحیم پور، دکتر محمد تقی پور
شابک : 978-600-7906-40-8 سال چاپ : 1400 ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

نویسندگان : منصور رحمانی، دکتر محمد تقی پور
شابک : 978-600-7906-37-8 سال چاپ : 1400 ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا

ارزیابی ارگونومیکی عوامل ریسک واحدصنعتی

نویسندگان : مریم محبوبی، دکتر محمد تقی پور، محدثه نظری
شابک : 978-622-6349-71-0 سال چاپ : 1401 ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا

تاب آوری

نویسندگان : دکتر فرزانه رحیم چور، دکتر محمد تقی پور
شابک : 978-600-7906-42-2 سال چاپ : 1400 ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا

بررسی میزان آگاهی محیط زیستی شهروندان منطقه13تهران

نویسندگان : رضا گنجعلی، مرجان گنجعلی، میلاد گنجعلی، دکتر محمد تقی پور
شابک : 978-622-6349-72-7 سال چاپ : 1401 ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا

عوامل موثر بر ارتقا بهره وری کارکنان کم سابقه

نویسندگان : نگار هاشمی، دکتر محمد تقی پور
شابک : 978-600-7906-39-2 سال چاپ : 1400 ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا

زنان سرپرست خانوار

نویسندگان : طاهره نظری، دکتر فرزانه رحیم پور، دکتر محمد تقی پور
شابک : 978-600-7906-43-9 سال چاپ : 1400 ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا

راهبردهای تنظیم هیجانی و خوددلسوزس در اضطراب امتحان دانشجویان

نویسندگان : محدثه نظری، دکتر محمد تقی پور
شابک : 978-600-7906-41-5 سال چاپ : 1400 ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا

تحلیل راهبردی پسماند خطرناک خانگی

نویسندگان : زهرا نگارش، رضا گنجعلی، دکتر محمد تقی پور
شابک : 978-6226349734 سال چاپ : 1401 ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا

تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار

نویسندگان : اردلان رجبی، دکترعطاالله محمدی ملقررنی، دکتر محسن حمیدیان، دکتر محمد تقی پور
شابک : 9786007906385 سال چاپ : 1400 ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا

فرهنگ تصویری صنایع چوب و کاغذ

نویسندگان : حبیب الله خادمی اسلام، احمد ثمریها و علی کاظمی تبریزی
شابک : 9789641066361 سال چاپ : 1400 ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رویکردهای پیشگیرانه جرم شناسی اسلامی

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد ، مهدی طحان
شابک : 9786222251550 سال چاپ : 1398 ناشر : مجمع علمی حقوقی مجد

برای زندگی

نویسندگان : وحیدحجتی نیکو
شابک : 978-622-7544-36-7 سال چاپ : 1401 ناشر : سیمرغ خراسان

یک عشق

نویسندگان : وحیدحجتی نیکو
شابک : 978-600-299-251-2 سال چاپ : 1395 ناشر : موسسه قدس رضوی

بررسی اعصاب محیطی و مرکزی در مدل های مختلف تمرینی

نویسندگان : مصطفی سراب زاده، مجمود حجازی و بیتا بردبار آذری
شابک : 9786007863558 سال چاپ : 1395 ناشر : ویانا

طراحی تمرینات عملکردی برای بیماران فلج مغزی: رویکرد سلامتی

نویسندگان : مصطفی سراب زاده، معصومه هلالی زاده
شابک : 9786000479350 سال چاپ : 1396 ناشر : سراب زاده

طراحی بوم مدل کسب و کار

نویسندگان : بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
شابک : 9786229633762 سال چاپ : 1401 ناشر : عقیق دیار باران

آموزش تنبك

نویسندگان : سحاب تربتى
شابک : 8-00327-040752 سال چاپ : 1395 ناشر : باربد

کتاب بانکداری الکترونیک با رویکرد مشتری مداری

نویسندگان : سمیه صائب نیا، محمد رضا صفری چاکری، نجیبه پور امامعلی
شابک : ‏‫‬‭978-622-08-4451-8 سال چاپ : 1401 ناشر : ارشدان