نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مدیریت استراتژیک کسب و کار در صنعت هوانوردی 1403/03/05 23:22:02

نویسندگان : مهدی جعفرزادگان جهرمی علی مصلی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوا فضا

تاملی بر بهبود تصمیمات استراتژیک مدیران شرکتهای بیمه در پرتوی سرمایه فکری با واسطه گری مدیریت دانش استراتژیک 1403/03/05 01:04:24

نویسندگان : عباس نجفی ایمان عزیزی حسین ترابی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

تدوین مدلی در راستای بهبود عملکرد راه اندازی استارت آپ های بیمه ای 1403/03/05 00:53:20

نویسندگان : عباس نجفی ایمان عزیزی حسین ترابی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : سی اُمین همایش ملی و یازدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با موضوع تکامل زیست بوم صنعت بیمه «تکافل، حکمرانی و فناوری های نوین»

جایگاه وحدت اسلامی در گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر امنیت ملی و حقوق کیفری 1403/03/03 13:56:39

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه علمی حقوق و فقه تربیت و کودک

بررسی جایگاه حقوقی وفاداری و خیانت زوجین از منظر حقوق ایران و انگلیس 1403/03/03 13:54:15

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد مجید منصفی راد
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی حقوق و فقه تربیت و کودک

نقش نهاد بسیج در امر سیاست جنایی مشارکت مدار (پیشگیری از بزه و انحرافات اجتماعی) با مطالعه موردی در سطح شهرستان بناب 1403/03/03 13:48:37

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی دانش انتظامی آذربایجان شرقی

توبه در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و عامه 1403/03/02 14:10:46

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد علی فروتنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های بازاریابی اسلامی

سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم علیه امنیت پرواز با تاکید بر اسناد بین الملل 1403/03/02 13:53:13

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد علیرضا روستایی پریسا جوان
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

تولید و تملک سلاح های هسته ای به مثابه تهدید حق سلامت همگانی (با نگرشی بر آیه ی60 سوره أنفال) 1403/03/02 13:49:17

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد سیده منیرا حجازی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن

ارتکاب نشر اکاذیب در قلمرو سایبری از منظر حوزه بهداشت و سلامت روان؛ آسیب ها و چالش ها 1403/03/02 13:46:03

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد سیده منیرا حجازی وجیهه اصولی شندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن

بررسی نقش خانواده، جامعه و ابزارهای کیفری در پیشگیری از تکرار و تعدد جرم 1403/03/02 13:26:03

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد کریم بیاض زاده ابراهیم صفری
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری

تحلیل قلمرو فضای سایبری در راهبرد مقابله با تهاجم فرهنگی با تاکید بر مسئله عفاف و حجاب در جامعه 1403/03/02 13:15:44

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد عطیه عبدالهی دیده بان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری

ارتباط بین حاکمیت شرکتی با ریسک پذیری شرکت ها)مطالعه موردی:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( 1403/02/27 20:50:26

نویسندگان : سیده نرگس نورحسینی دکتر مقداد فرج پور دکتر حجت الله میاندهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

حدود اختیارات ،تعیین داورو وظایف وی درداوریهای تجاری بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران 1403/02/27 20:10:34

نویسندگان : ابوالفضل خبیری نازنین یوسفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی ،سیاست اسلامی و فقه اسلامی

بررسی تاثیر مکانیز مهای حاکمیت شرکتی بر ریسکپذیری شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن 1403/02/22 23:49:18

نویسندگان : سیده نرگس نورحسینی دکتر مقداد فرج پور دکتر حجت الله میاندهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

بهینه¬سازی فرآیند تخلیه و تغذیه خطوط محصولات نیمه ساخته با رویکرد افزایش تولید بعد از تعطیلات بلند مدت- مطالعه موردی شرکت سایپا 1403/02/22 18:26:35

نویسندگان : مجتبی وصال
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد