نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Analysis of factors affecting the decline of neighborhood sports 1401/07/12 15:22:34

نویسندگان : محسن طیبی مجید کرامتی مقدم علی یاور عزیزپور فرد
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : 91RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

تبیین جرم شناسی و تدابیر پیشگیرانه از ارتکاب جرایم و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن 1401/07/10 12:39:02

نویسندگان : امیر تقی زاده وجیهه اصولی شندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

بازشناسی انواع مواد مخدر و علل گرایش به آن و آسیب های اجتماعی ناشی از آن 1401/07/10 10:40:59

نویسندگان : امیر تقی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

بررسی احداث کارخانه 20000 تنی تولید کاغذ فلوتینگ از باگاس در استان خوزستان از نظر اقتصادی 1401/07/09 15:43:09

نویسندگان : احمد ثمریها
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی علوم و فنون بسته بندی

بررسی اثر افزودنی‌های مختلف بر ویژگی¬های کاغذ تهیه شده از آخال سفید 1401/07/09 15:37:37

نویسندگان : جعفر ابراهیم پور کاسمانی احمد ثمریها سعید مهدوی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : صنایع چوب و کاغذ ایران

بررسی تأثیر مستقل و ترکیبی افزودنی‌های مختلف بر خواص کاغذ لاینر و فلوتینگ از OCC 1401/07/09 15:33:35

نویسندگان : جعفر ابراهیم پور کاسمانی احمد ثمریها سعید مهدوی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

Evaluation of the Effects of Transition Metal Ions on the Optical Aging and Whiteness of Chemimechanical Pulp 1401/07/09 15:27:57

نویسندگان : Mohammad Nemati Ahmad Samariha
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : BioResources

Effects of Different Levels of Nanocellulose and Chemical Pulp on the Optical and Mechanical Properties of Money Paper Made with Bottom Combers Pulp 1401/07/09 15:25:48

نویسندگان : Jafar Ebrahimpour Kasmani, Ahmad Samariha
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : BioResources

Effects of montmorillonite nanoclay on the properties of chemimechanical pulping paper 1401/07/09 14:32:18

نویسندگان : Jafar Ebrahimpour Kasmani, Ahmad Samariha
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : BioResources

بررسی توانمندی تحصیلی و نگرش مذهبی در دانش آموزان دختر 14 تا 17 ساله شهر زاهدا ن 1401/07/08 10:23:23

نویسندگان : هدی میرزاده داریوش یوسفی زاده امیررضا سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فساد و تخلفات اداری در ایران با تأکید بر آموزه‌های حقوق کیفری و جامعه‌شناسی جنایی 1401/07/07 10:39:27

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد زهرا شمسی زاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی آراء دادگستری کل استان اصفهان http://ara.dadgostari-es.eadl.ir/article_251933.html

Green synthesis of carbon quantum dots from Indigo plant 1401/07/05 17:08:12

نویسندگان : سید محمدامین داعی ناصری شهرام قاسمی فریماه موسوی محمدرضا زرگران خوزانی فریبا فتوکی
زبان : فارسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : 7th Zeolite Conference of Iranian Chemical Society

تعیین اثربخشی دوره های آموزش مجازی ) آموزش از راه دور ( بازی های ریتمیک والد محور بر مهارت های حرکتی دست در کودکان کاشت حلزونی شنوائی پیش دبستانی 1401/07/03 17:49:27


زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران تير 1400- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اثربخشی جلسات آموزش ذهن آگاهی بربهزیستی روانشناختی و تنظیم هیجان درمادران دانش آموزان بااختلال ویژه یادگیری 1401/07/03 15:16:16

نویسندگان : سیده مرضیه اسداللهی سحاب تربتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران تير 1400- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تعیین اثر دوره های آموزش مجازی ) آموزش از راه دور ( موسیقی درمانی بر مهارتهای شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوائی پیش دبستانی 1401/07/03 15:06:20

نویسندگان : سحاب تربتی سپیده ربیعی محمد اجل لوییان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران تير 1400- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اثربخشی جلسات آموزش ذهن آگاهی به مادران دانش آموزان دارای SLD بر تاب آوری مادران و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دارای اختلالات ویژه یادگیری 1401/07/03 14:59:28

نویسندگان : سیده مرضیه اسداللهی سحاب تربتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران تير 1400- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

معرفی عوامل ایمن موثر بر تعمیر و تعویض چرخ ریلی جرثقیل های سقفی (مطالعه موردی: یک صنعت فولاد در جنوب غرب) 1401/07/01 14:23:52

نویسندگان : وفا امیدوار محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE