نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

طراحی و اعتباریابی ابزار ارزیابی نظام آموزشی پایه از منظر زیرساخت‏های آموزش کارآفرینی 1403/04/24 08:04:47

نویسندگان : مریم تقوایی یزدی فرزاد قلوبی سعید صفاریان همدانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : نشریه علمی آموزش و ارشیابی داشنگاه ازاد تبریز

The Effect of Performing a Flipped Learning Pattern (FLP) on Desire for Learning, Self-control, and Self-management of Students 1403/04/09 13:59:36

نویسندگان : Shila Soleymani Khadijeh Aliabadi Ismaiil Zaraii Zavaraki
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : Educational Psychology

شناسایی مناطق سیل‌خیز شهر شیراز با استفاده از TOPSIS-GIS 1403/03/26 13:09:05

نویسندگان : هادی عبدالعظیمی سیدحسین روشان سید امیر شمس‌نیا حمیدرضا شاهینی‌فر
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : هیدروژئومورفولوژی

شاخص های خطر سلامت و بوم شناسی عناصر بالقوه سمی در خاک های سطحی میدان نفتی منصوری در جنوب شرق اهواز 1403/03/08 20:19:01

نویسندگان : محمد ولایت زاده محمدرضا مودی مهدی میرنیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط

Implementing a Flipped-Learning Pattern Based on the Problem-Solving Teaching Approach to Strengthen students' Problem-Solving Styles in Learning English 1403/03/07 16:19:43

نویسندگان : Shila Soleymani Khadijeh Aliabadi Ismaiil Zaraii Zavaraki Ali Delavar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : Journal of Foreign Language Research (JFLR) Publisher:The University of Tehran, Islamic Republic of Iran

تاثیرالگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسأله‌محور بر سبک‌های حل مسألة یادگیری زبان انگلیسی دانشجویان 1403/03/07 16:13:45

نویسندگان : شیلا سلیمانی خدیجه علی‌آبادی اسماعیل زارعی‌زوارکی علی دلاور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامة پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی (دانشگاه تهران)

بررسی بهبود عملکرد و استقلال سبک‌های حل مسألة یادگیری دستور زبان انگلیسی دانشجویان تحت الگوی یادگیری معکوس 1403/03/07 16:05:29

نویسندگان : شیلا سلیمانی خدیجه علی‌آبادی اسماعیل زارعی‌زوارکی علی دلاور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجلة فناوری آموزش (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران)

طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسأله‌محور درس زبان انگلیسی 1403/03/07 15:57:38

نویسندگان : شیلا سلیمانی خدیجه علی‌آبادی اسماعیل زارعی‌زوارکی علی دلاور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامة نوآوری‌های آموزشی (سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی-تهران)

توبه در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و عامه 1403/03/02 14:10:46

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد علی فروتنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های بازاریابی اسلامی