نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ارزیابی نقش ورزش صبحگاهی بر افزایش عزت نفس و شادکامی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران 1402/06/28 10:40:42

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات مدیرت بر آموزش انتظامی

مدل سازی و تاثیر کاربرد سیستم مدیریت دانش به منظور بهبود حاکمیت فناوری در صنعت خودروسازی کشور با استفاده از محیط داده‌کاوی 1402/06/06 00:18:39

نویسندگان : کمیل اکبرنژاد بائی محمود محمدی عبداله کولوبندی محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

الگوی ریسک عملیاتی و اعتباری بر مدیریت برنامه‌ریزی و کارایی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 1402/06/06 00:07:53

نویسندگان : سیدسیاوش ابوالقاسمی سیدعلی نبوی چاشمی عرفان معماریان محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

ارزيابي محيط‌زيست شهري در قالب قوانين و ضوابط با تأکيد بر آلودگي هوا 1402/06/04 02:16:47

نویسندگان : زهره فنی جمشید مولودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1388 محل پذیرش : نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و تصمیمات مالی مدیران 1402/06/02 11:42:04

نویسندگان : عباس قدرتی زوارم کاوه آذین فر سید علی نبوی چاشمی ایمان داداشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : راهبرد مدیریت مالی

آسیب‌شناسی روش‌های تبلیغ دینی با محوریت مخاطب‌شناسی از نگاه روایات 1402/05/25 23:49:15

نویسندگان : روح اله کریمی دردشتی رضا امانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی

رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با چابکی سازمانی در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شهرستان ارومیه 1402/04/29 19:56:43

نویسندگان : الهه میری نژاد شیروان کیوانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

تحلیل ارتباط ابعاد شغلی با تعهد سازمانی مورد مطالعه (دفاتر خدمات الکترونیک) 1402/04/29 19:51:56

نویسندگان : شیروان کیوانی زهرا وظیفه
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن 1402/04/10 09:34:36

نویسندگان : حسین صادقی اژین عباس پور گودرز شاهمرادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : زن در توسعه و سیاست دانشگاه تهران

امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت‌های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ 1402/04/09 13:00:26

نویسندگان : سیدمحمدرضا موسوی فرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مبانی فقهی حقوق اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه آسیب های جسمی و روانی تلفن همراه 1402/03/22 05:16:58

نویسندگان : لیلا حیدریانی مجید کرامتی مقدم محسن کرامتی مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه اندازه گیری تربیتی (دانشگاه علامه طباطبایی)

تحولات مرزی سرحد پشتکوه در عصر قاجار 1402/02/17 15:41:59

نویسندگان : علیرضا اسدی کیوان شافعی سید محمد شیخ احمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دو فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای تاریخی

تأسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی: مدلی با رویکرد آمیخته 1402/02/17 14:12:52

نویسندگان : سعید خانمرادی سید نصرالله سجادی شیرین زردشتیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : پژوهشهاي کاربردي در مدیریت ورزشی