نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

دادرسی کیفری خسارات ناشی از جرم 1401/11/06 11:28:36

نویسندگان : مهدی جعفری عادل سلامات محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نشریه علمی مطالعات علوم اسلامی انسانی

برداشت از «نقش ملی» و تأثیر آن در تحول سیاست خارجی ایران 1401/10/20 23:45:45

نویسندگان : سید زکریا محمودی رجا حسین سیاپوشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : سیاست جهانی

جغرافیای سیاسی هخامنشی و ساتراپی مصر در زمان داریوش اول 1401/10/05 02:20:02

نویسندگان : محمد قاسمی فیضل اله بوشاسب بهزاد معینی سام شکوه السادات اعرابی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ٔمجلة پژوهشهای جغرافیای سیاسی سا هفتم شماره اول بهار 1401

رابطه انقلاب اسلامی و محور مقاومت در هویت بخشی به حوثی های یمن 1401/10/04 08:38:04

نویسندگان : پیروز هاشم پور علی محمد حقیقی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام

"استکبار شناسی در اندیشه امام علی(ع) بر اساس خطبه قاصعه" 1401/09/28 20:18:47

نویسندگان : سید معصوم حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مطالعات علوم اسلامی انسانی

گونه‌شناسی فعالیت‌های بانوان طلبه در شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایام شیوع کرونا 1401/08/23 14:30:28

نویسندگان : فاطمه کریمی دردشتی مهدی مولایی آرانی سید محمد کاظمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دوفصلنامه علمی نامه فرهنگ و ارتباطات، دوره پنجم، شماره دوم

تاثیر باز بودن تجاری بر تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته 1401/08/18 03:15:21

نویسندگان : سمیرا متقی آناهیتا سیفی صلاح ابراهیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پژوهش های اقتصادی ایران

تبيين مدل نظری توليد و توسعه پلان های معماری در تعامل الگوريتم های يادگيری ماشين و ژنتيک 1401/08/03 15:33:16

نویسندگان : رضاباباخانی آزاده شاهچراغی حسین ذبیحی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : علوم و تکنولوژی محیط زیست

تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری مازندران) 1401/07/13 13:18:58

نویسندگان : maryam taghvaee yazdi Mohammad Taghipour jalal abdi abotaleb habibie machiani
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

بررسی اثر افزودنی‌های مختلف بر ویژگی های کاغذ تهیه شده از آخال سفید 1401/07/09 15:37:37

نویسندگان : جعفر ابراهیم پور کاسمانی احمد ثمریها سعید مهدوی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : صنایع چوب و کاغذ ایران

بررسی تأثیر مستقل و ترکیبی افزودنی‌های مختلف بر خواص کاغذ لاینر و فلوتینگ از OCC 1401/07/09 15:33:35

نویسندگان : جعفر ابراهیم پور کاسمانی احمد ثمریها سعید مهدوی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران