نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Photocatalytic Degradation of Naphthalene Using Copper Oxide Nanoparticles Synthesized from the Nigella Sativa 1401/11/05 20:47:48

نویسندگان : Abolfazl Zakavat Moghanlu Gholamreza Ebrahimzadeh Rajaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : بیست وهفتمین سمنیار شیمی تجزیه

Removal of Reactive Dyes from Real Textile Wastewater Using Zinc Oxide Nanoparticles under Ultrasonic Irradiation 1401/11/05 20:40:42

نویسندگان : Abolfazl Zakavat Moghanlu Gholamreza Ebrahimzadeh Rajaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : بیست وششمین سمنیار شیمی تجزیه

Application of Pristine and Ni-Decorated Zigzag(8,0)Boron Niride Nanotube for Adsorption of Methylamine and Ethyiamine : A DFT Study 1401/11/05 20:30:55

نویسندگان : Abolfazl Zakavat Moghanlu Gholamreza Ebrahimzadeh Rajaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : بیست وششمین سمنیار شیمی آلی ایران

بررسی تاثیر کیفیت گزارش حسابرسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 1401/08/09 18:32:38

نویسندگان : دکتر سميه صائب نیا دکتر حمید رضا خدادادی فهیمه سادات موسوی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نخستین کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت ، حسابداری و صنعت بیمه

واکاوی اماریت ضبط صدا در اثبات قرارداد کار 1401/06/23 09:47:23

نویسندگان : زهرا رحیمی حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

بررسی تاثیر برنامه والد- کودک فرانک (مامان غازه) بر رابطه مادر با کودک بستری شده در بخش اطفال مرکزآموزشی درمانی افضلی پور در بحران کرونا سال 1401 1401/06/17 21:17:49

نویسندگان : هدی میرزاده ندا سلمانی هدیه خان بابا احمد انجم شعاع
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین همایش ملی آسیب شناسی و مداخلات روان شناختی-اجتماعی کرونا و پسا کرونا

نقش چشمگیر رسانههای اجتماعی در مواجهه با ویروس کرونا 1401/05/15 11:31:48

نویسندگان : مریم حق شناس سیدمحمد هادی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : سومين همايش ملي سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي، دانشگاه امام صادق (ع)، آبانماه 99

پیدایش پدیده مجرمانه جعل عمیق و ظهور عصر پساحقیقت 1401/05/15 11:03:00

نویسندگان : فاطمه ترابی کنجین مریم حق شناس
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان، 30 شهریور 1400.

بررسي رابطه كارآفريني با نوآوری و مديريت دانش در دانشگاه 1401/05/09 16:03:44

نویسندگان : عباس قنبری مهران آخوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری صنعت محور

بررسي جامع رابطه بین مديريت دانش و گرایش به كارآفريني با اثربخشی سازمانی 1401/05/09 16:01:33

نویسندگان : عباس قنبری مهران آخوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت ، اقتصاد و حسابداری صنعت محور

جایگاه ونقش شوراهای اسلامی 1401/05/01 20:25:34

نویسندگان : اصغرسیفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : اولین همایش پروژه اسلام درزندگی شهری

STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL DISORDERS AND MOBILE PHONE ADDICTION IN STUDENTS: A SYSTEMATIC REVIEW 1401/04/28 21:40:34

نویسندگان : Pouriya Darabiyan Shahram Baraz Maryam Ghanavati Fatemeh Ashkar Kalei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : 12th International addiction sciences congress

EXAMINING TREATMENTS FOR INTERNET ADDICTION: A SYSTEMATIC REVIEW 1401/04/28 21:33:54

نویسندگان : Pouriya Darabiyan Shahram Baraz Maryam Ghanavati Yaghoob Madmoli Parvin Qizilbash Farnaz Alishahi Fatemeh Ashkar Kalei Faezeh Hashemi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : 12th International addiction sciences congress

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN COCAINE USE AND SEXUAL DYSFUNCTION: A SYSTEMATIC REVIEW 1401/04/28 21:26:17

نویسندگان : Pouriya Darabiyan Shahram Baraz Yaghoob Madmoli Maryam Ghanavati Parvin Qizilbash Fatemeh Ashkar Kalei Faezeh Hashemi Farnaz Alishahi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : 12th International addiction sciences congress

CHRONIC EFFECTS OF COCAINE ON VESSELS: A SYSTEMATIC REVIEW 1401/04/28 21:21:55

نویسندگان : Pouriya Darabiyan Shahram Baraz Yaghoob Madmoli Maryam Ghanavati Parvin Qizilbash Farnaz Alishahi Faezeh Hashemi Fatemeh Ashkar Kalei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : 12th International addiction sciences congress

PORNOGRAPHY ADDICTION IN ADULTS: A REVIEW STUDY 1401/04/28 21:10:15

نویسندگان : Pouriya Darabiyan Shahram Baraz Yaghoob Madmoli Maryam Ghanavati Parvin Qizilbash Fatemeh Ashkar Kalei Farnaz Alishahi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : 12th International addiction sciences congress

COMPARISON OF SEXUAL ADDICTION IN WOMEN AND MEN: A SYSTEMATIC REVIEW 1401/04/28 21:00:29

نویسندگان : Pouriya Darabiyan Shahram Baraz Yaghoob Madmoli Maryam Ghanavati Fatemeh Ashkar Kalei Parvin Qizilbash Farnaz Alishahi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : 12th International addiction sciences congress

بررسی نقش میانجی‌گری عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران 1401/04/25 18:08:56

نویسندگان : دکتر حمیدرضا خدادادی فاطمه محمدزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی

بررسی رابطه بین شهرت حسابرس، مدیریت سود و مدیریت سرمایه در بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1401/04/24 21:37:21

نویسندگان : دکتر حمیدرضا خدادادی خدیجه رئیسیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها

بررسی نقش سهامداران عمده بر رابطه افشاي پايداري و محتوي اطلاعاتي سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1401/04/24 21:21:29

نویسندگان : دکتر حمیدرضا خدادادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربری در علوم مهندسی و علوم انسانی باکو