نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

designing a pathological model of the escape of financial sponsors from professional sports in Khorasan-Razavi 1402/12/05 19:29:55

نویسندگان : سیدحسین موسوی کاخکی مهدی طالب پور کیانوش شجیع مصطفی دشتی مومن آبادی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : چهاردهمین همایش بین المللی علوم ورزشی

Pathology of Football Transfers in Iran 1402/12/05 19:06:38

نویسندگان : امیر جمالی مهدی طالب پور کیانوش شجیع مصطفی دشتی مومن آبادی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : چهاردهمین همایش بین المللی علوم ورزشی

-3-010 Effect of macroelements on yield, agronomy efficiency, physiological efficiency and recovery efficiency of nitrogen and potassium in flue cured tobacco Ali 1402/07/01 12:34:13

نویسندگان : ali reza farrokh
زبان : فارسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : Plant Biology Congress July 29 - August 3, 2012 University of Freiburg, Germany

-3-011 The effect of macroelements on yield and quality of flue-cured tobacco cv.Coker347 Ali R 1402/07/01 01:29:02

نویسندگان : ali reza farrokh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : Plant Biology Congress July 29 - August 3, 2012 University of Freiburg, Germany

-3-012 The effect of the use of macroelements on the capability of production of two variety of flue-cured tobacco Ali R 1402/07/01 01:25:03

نویسندگان : ali reza farrokh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : Plant Biology Congress July 29 - August 3, 2012 University of Freiburg, Germany

-3-009 Effect of macro elements on yield and some quantitative traits of flue-cured tobacco cv.Coker347. 1402/07/01 01:17:12

نویسندگان : ali reza farrokh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : Plant Biology Congress July 29 - August 3, 2012 University of Freiburg, Germany

-3-008 Effect of nitrogen and potassium fertilizer on some quantitative parameters of flue-cured tobacco cv. K326 1402/07/01 01:11:55

نویسندگان : ali reza farrokh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : Plant Biology Congress July 29 - August 3, 2012 University of Freiburg, Germany

347Effects of Macro Fertilizers on yield and yield Components of Flue-cured Tobacco Coker 1402/07/01 01:05:10

نویسندگان : ali reza farrokh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : Plant Biology Congress July 29 - August 3, 2012 University of Freiburg, Germany

کاوش کورگان فخرآباد مشکین شهر (شمال غرب ایران) 1402/06/16 23:52:08

نویسندگان : سیاوش عبداللهی سعید ستارنژاد علی کریمی کیا بهنام کریمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : هیجدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران

ویژگی سفال های فرهنگ خوجالی - گَدَه بَی و حوزه انتشار آن 1402/06/16 23:44:36

نویسندگان : علی کریمی کیا روح الله محمدی محمد علیزاده سولا مهدی کاظم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان ایران و سرزمین های همجوار

تشخیص عیب یک کنترل ولو جریان با استفاده از تحلیل ارتعاش و هوش مصنوعی 1402/04/01 13:25:12

نویسندگان : علی دهقان چاه عربی قاسم قلی خانی نهرسولدوز مقصود قلی خانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

The Effect of Household Income on Participation in Canoe sport: An Econometric Estimate of Iranian Provinces (2010- 2017) 1402/02/15 22:32:01

نویسندگان : سعید خانمرادی نرجس سریار
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : 13th International Congress on sport science

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های تاتوره بر اساس صفات مرفولوژیکی 1402/01/17 10:09:45

نویسندگان : رقیه مجد سیده آسیه خاتمی رحمان خاکزاد محمد تقی آل ابراهیم مهدی محب الدینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : پنجمین همایش بین المللی کشاورزی ارگانیک و حفاظتی

Photocatalytic Degradation of Naphthalene Using Copper Oxide Nanoparticles Synthesized from the Nigella Sativa 1401/11/05 20:47:48

نویسندگان : Abolfazl Zakavat Moghanlu Gholamreza Ebrahimzadeh Rajaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : بیست وهفتمین سمنیار شیمی تجزیه

Removal of Reactive Dyes from Real Textile Wastewater Using Zinc Oxide Nanoparticles under Ultrasonic Irradiation 1401/11/05 20:40:42

نویسندگان : Abolfazl Zakavat Moghanlu Gholamreza Ebrahimzadeh Rajaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : بیست وششمین سمنیار شیمی تجزیه

Application of Pristine and Ni-Decorated Zigzag(8,0)Boron Niride Nanotube for Adsorption of Methylamine and Ethyiamine : A DFT Study 1401/11/05 20:30:55

نویسندگان : Abolfazl Zakavat Moghanlu Gholamreza Ebrahimzadeh Rajaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : بیست وششمین سمنیار شیمی آلی ایران

بررسی تاثیر کیفیت گزارش حسابرسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 1401/08/09 18:32:38

نویسندگان : دکتر سميه صائب نیا دکتر حمید رضا خدادادی فهیمه سادات موسوی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نخستین کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت ، حسابداری و صنعت بیمه

رویکردهای پیشگیرانه جرم شناسی اسلامی 1401/07/08 11:30:19

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد مهدی طحان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی 1401/07/08 11:27:54

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد مهدی طحان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی