نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

رابطه کاهش عالیم تکانشگری با کالسهای ورزشی در کودکان مبتال به ADHD 1402/06/27 23:34:19

نویسندگان : فرشید رستم زاده صبا اسدی زهرا محمدوند
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی سلامت،بهداشت و آموزش

تحلیل نقش صنعت گردشگری در موازنه هویت ملی- قومی اقوام ایرانی جهت تحقق سیاستهای کلان اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و امنیتی کشور 1402/06/25 01:31:38

نویسندگان : محمدرضا صالحی پور سعیده اسماعیلی سید زکریا محمودی رجا
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

جستاری جامعه شناختی در تحلیل و واشکافی پارادایم جهانی شدن (بازخوانی اندیشه های والرشتاین و گیدنز) 1402/06/25 01:28:14

نویسندگان : سید زکریا محمودی رجا حسین فرهادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

مقایسه ی سه روش تدریس ساختن گرایی، روش تدریس معکوس و روش تدریس حل مساله در تدریس ریاضی 1402/06/24 17:45:06

نویسندگان : فرشید رستم زاده صبا اسدی سونا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

روش های استاندارد تست خطوط لوله جهت ایمنی و حفاظت در صنایع 1402/06/23 22:52:14

نویسندگان : محمد ولایت زاده حمیدرضا احمدی حیدری امین رمیشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ایمنی خطوط لوله ، تست فشار ، روش های استاندارد تست

مقایسه خالقیت دانش آموزان ADHD و دانش آموزان معمولی 1402/06/23 22:31:29

نویسندگان : فرشید رستم زاده صبا اسدی صنم اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایراندانشگاه ها و مراکز علمی

خلاقیت و راه های پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان و نوجوانان 1402/06/22 13:24:38

نویسندگان : فرشید رستم زاده ابراهیم تمرزاده آذر زهرا محمدوند
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

تاثیر موسیقی پاپ و سبک زندگی غربی بر میزان یادگیری و انگیزش دانش آموزان پایه هشتم شهر ارومیه در چهار سال اخیر 1402/06/22 10:37:18

نویسندگان : فرشید رستم زاده کلثوم احمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

بررسی میزان اثر گذاری سازمان و کسب و کارها بر اقتصاد کشور 1402/06/22 09:50:07

نویسندگان : فرشید رستم زاده نوشین رستم زاده سونا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

بررسی فلسفه تعلیم و تربیت در جهان معاصر 1402/06/22 09:34:24

نویسندگان : فرشید رستم زاده نوشین رستم زاده نفیسه محمدوند
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در مدارس راهنمایی شهرستان نکا در سال تحصیلی 98-97 1402/06/18 19:31:38

نویسندگان : حمید سلیمانی سوچلمایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : علوم تربیتی ، روانشناسی و مشاوره ایران

واکاوی مفهوم و ابعاد استرس شغلی معلمان دوره راهنمایی شهرستان نکا 1402/06/18 18:58:22

نویسندگان : حمید سلیمانی سوچلمایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : چهارمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی

تحلیل وضعیت مدیریت منابع انسانی در ایران 1402/06/17 19:03:56

نویسندگان : مریم رزمجو محمدرضا رزمجو
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری

بازنگری در ماهیت کاربری و گاهنگاری نیایشگاههای دَستکند آذربایجانِ ایران 1402/06/16 23:59:49

نویسندگان : سعید ستارنژاد طیبه حسین پور درخشش علی کریمی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران

نگاهی به زیست محیط حوزه جغرافیایی آذربایجان و قفقاز جنوبی در عصر آهن 1402/06/16 23:56:32

نویسندگان : علی کریمی کیا رضا رضالو محمد میرزایی سعید ستارنژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران

Seals of the IVB layer of Hasanlu, inter-regional trade sign 1402/06/16 23:28:40

نویسندگان : Mehdi Dahmardeh Mohammad Mirzaei Ali Karimikiya
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : 4th International Congress of Society of South Asian Archaeology (4SOSAA)

تحلیل نقوش حیوانی سفال های فرهنگ خابور در محوطه های شمال غرب ایران و شمال عراق 1402/06/16 23:20:05

نویسندگان : علی کریمی کیا محمد میرزایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق

بررسی رابطه باور های فراشناختی با پیشرف ت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان 1402/06/15 11:52:01

نویسندگان : رضا مرادی فرشید رستم زاده مبین محمودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران