نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر رفتارشهروندی سازمانی 1401/03/02 21:34:45

نویسندگان : سید سجاد محتشم شادی اکبری نژاد تقدیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری

مزيت‌ها و چالش‌هاي ابلاغ الكترونيكي در نظام دادرسي ايران 1401/03/02 17:40:36

نویسندگان : رحمان شکوری کیوان حیدرنزاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

تحليلي بر چالش ها و راهکارهای ابلاغ سنتي در نظام دادرسي ايران 1401/03/02 17:38:57

نویسندگان : رحمان شکوری کیوان حیدرنزاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

تبیین چالش های قانونی معاونت در جرم با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 1401/03/02 17:31:14

نویسندگان : جواد فروتنی کیوان حیدرنزاد علی فروتنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

سیاست جنایی ایران در قبال کلاهبرداری در حوزه فضای سایبری 1401/03/02 11:58:21

نویسندگان : کیوان حیدرنزاد علی فروتنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم قماربازی و شرط بندی های اینترنتی در حوزه پدافند سایبری 1401/03/02 11:55:17

نویسندگان : کیوان حیدرنزاد امیر تقی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

مبانی فقهی و حقوقی و آسیب های بازی های رایانه ای 1401/03/02 11:49:52

نویسندگان : کیوان حیدرنزاد نرگس پورشاهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

بررسی راهکارهای سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی برای پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای 1401/02/30 11:26:10

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

بررسی مشرو عی ت توسل به اقدامات متقابل در حملات سایبر ی با تاکید بر الزامات و شرایط آ ن 1401/02/30 11:22:49

نویسندگان : حسن محمودی جبار زینالی سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

نقش طراحی بسته بندی بر بازاریابی محصولات شکلات و شیرینی 1401/02/29 12:53:55

نویسندگان : سیما نظری مسیح امینی رورانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین کنگره ملی شیرینی و شکلات - تبریز - ایران

تبیین وبررسی کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و خلا های موجود در قوانین داوری داخلی ایران به جهت اجرای اراءداوری خارجی 1401/02/14 00:58:43

نویسندگان : ابوالفضل خبیری غزاله کریم خانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس ملی حقوق ،علو اجتماعی و انسانی ،روانشناسی و مشاوره

تبیین وبررسی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی ایران و اثار وضعی اینگونه روشها بر کاهش آمار ورودی پرونده به محاکم قضایی 1401/02/14 00:38:29

نویسندگان : ابوالفضل خبیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی فقه ،حقوق و پژوهش های دینی ،گرجستان

جایگاه شروط حل اختلاف یک لایه و چند لایه داوری در قراردادهای فیدیک و تطبیق آنها با قراردادهای حوزه ساخت و ساز و پیمانکاری داخلی 1401/02/13 23:28:52

نویسندگان : ابوالفضل خبیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت .دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

حل و فصل اختلافات در حوزه ساخت وساز و پیمانکاری داخلی و بین المللی بر طبق رویه داوری 1401/02/13 22:47:16

نویسندگان : ابوالفضل خبیری نازنین یوسفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت .دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

جرم شناسی و تدابیر پیشگیری از جرم در حقوق کیفری ایران 1401/02/10 12:29:48

نویسندگان : کیوان حیدرنژاد امیر تقی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ دانشگاه پیام نور استان فارس، دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

Recognizing and Evaluating the Production, Processing and Storage stages of Fonio Seeds, an African Grain 1401/02/03 20:05:07

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی محمد حسین قرینه
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : One st International and Fiveth National Seed Science and Technology Conference of Iran

"Cognitive, orientational and behavioral dimensions in the doctrine of General Qasem Soleimani with a jihadist and universal approach 1401/01/28 12:51:08

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی مهدی شریف پور شوشتری
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : International Conference Solimanis Doctorian an International Perspective

بازشناسی جرم قماربازی اینترنتی و تدابیر پیشگیری از آن در سیاست جنایی ایران 1401/01/27 14:03:05

نویسندگان : کیوان حیدرنزاد امیر تقی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : اولین همایش ملی حقوق عامه (از تئوری تا عمل)

حقوق ساخت و ساز و مقررات حفظ کاربری با نگاهی بر قانون شهرداری 1401/01/27 13:57:36

نویسندگان : کیوان حیدرنزاد سمیراواحدالعین
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی