نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تبیین جرم شناسی و تدابیر پیشگیرانه از ارتکاب جرایم و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن 1401/07/10 12:39:02

نویسندگان : امیر تقی زاده وجیهه اصولی شندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

بازشناسی انواع مواد مخدر و علل گرایش به آن و آسیب های اجتماعی ناشی از آن 1401/07/10 10:40:59

نویسندگان : امیر تقی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

بررسی توانمندی تحصیلی و نگرش مذهبی در دانش آموزان دختر 14 تا 17 ساله شهر زاهدا ن 1401/07/08 10:23:23

نویسندگان : هدی میرزاده داریوش یوسفی زاده امیررضا سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Green synthesis of carbon quantum dots from Indigo plant 1401/07/05 17:08:12

نویسندگان : سید محمدامین داعی ناصری شهرام قاسمی فریماه موسوی محمدرضا زرگران خوزانی فریبا فتوکی
زبان : فارسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : 7th Zeolite Conference of Iranian Chemical Society

تعیین اثربخشی دوره های آموزش مجازی ) آموزش از راه دور ( بازی های ریتمیک والد محور بر مهارت های حرکتی دست در کودکان کاشت حلزونی شنوائی پیش دبستانی 1401/07/03 17:49:27


زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران تير 1400- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اثربخشی جلسات آموزش ذهن آگاهی بربهزیستی روانشناختی و تنظیم هیجان درمادران دانش آموزان بااختلال ویژه یادگیری 1401/07/03 15:16:16

نویسندگان : سیده مرضیه اسداللهی سحاب تربتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران تير 1400- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تعیین اثر دوره های آموزش مجازی ) آموزش از راه دور ( موسیقی درمانی بر مهارتهای شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوائی پیش دبستانی 1401/07/03 15:06:20

نویسندگان : سحاب تربتی سپیده ربیعی محمد اجل لوییان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران تير 1400- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اثربخشی جلسات آموزش ذهن آگاهی به مادران دانش آموزان دارای SLD بر تاب آوری مادران و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دارای اختلالات ویژه یادگیری 1401/07/03 14:59:28

نویسندگان : سیده مرضیه اسداللهی سحاب تربتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران تير 1400- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

معرفی عوامل ایمن موثر بر تعمیر و تعویض چرخ ریلی جرثقیل های سقفی (مطالعه موردی: یک صنعت فولاد در جنوب غرب) 1401/07/01 14:23:52

نویسندگان : وفا امیدوار محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

تحلیل علل و وضعیت صدمات و مرگ و میرهای ناشی از حوادث برق گرفتگی 1401/07/01 14:17:15

نویسندگان : محمد ولایت زاده سارا منصوری مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

بررسی ماندگاری پسماندهای پلاستیکی در اکوسیستم های دریایی و اقیانوس ها 1401/06/29 19:20:38

نویسندگان : محمد ولایت زاده حمید رضا احمدی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

اثرات میکروپلاستیک ها و نانوپلاستیک ها بر بهداشت و سلامت انسان 1401/06/29 19:18:59

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

تحلیل وضعیت توزیع جهانی، ترکیب و فراوانی پسماندهای دریایی (با تاکید بر پلاستیک¬ها) 1401/06/29 19:16:38

نویسندگان : محمد ولایت زاده حمیدرضا احمدی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

Sociological investigation of the effective variables in youth career choice with career awareness approach 1401/06/26 21:37:35

نویسندگان : وحیدحجتی نیکو
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : 20th International Anti-Marketing Seminar In date 2019

Sociological study of the influence of architecture on the creation of spiritual desires 1401/06/26 21:18:56

نویسندگان : وحیدحجتی نیکو
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : International Interdisciplinary Conference "Russia and the East: the Interaction in Art"

Sociological study of social relationship in Migration cities and its social factors 1401/06/26 20:53:37

نویسندگان : وحیدحجتی نیکو
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Conference on Asian Linguistic Anthropology

نگرشی به ادله لبی حجیت خبر واحد 1401/06/26 19:09:39

نویسندگان : حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : دومین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی

ردیابی سازمانیافتگی جرم در فقه با مطالعه موردی در توطئه مسجد ضِرار 1401/06/26 18:45:33

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی محمدتقی فخلعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی

واکاوی معارضه اصل استصحاب با اصول ثلاثه (برایت،احتیاط و تخییر)با تکیه بر نظر صاحب کفایه 1401/06/24 13:46:40

نویسندگان : حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی

پذیرش «اصل تفکیک قوا» و مکانیسم های حفظ آن(رویکرد فقهی و حقوقی) 1401/06/23 09:44:14

نویسندگان : فاطمه عزیز زاده حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ