نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

واکاوی و اهمیت بافت های تاریخی 1402/11/30 00:43:45

نویسندگان : وحیده دباغ عالی نسب 1
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران.معماری و شهرسازی آسیا.بانکوک.تایلند

حقوق شهروندی.پدیده جهانی شدن.دولت فراتنظیمی 1402/11/29 22:03:28

نویسندگان : وحیده دباغ عالی نسب 1
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران.معماری و شهرسازی آسیا.بانکوک.تایلند

بازآفرینی فضاهای شهری با تاکید بر ابعاد اقتصادی(مطالعه موردی:بازار فیروزه شهر تبریز) 1402/11/22 15:16:37

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : همایش شهر پایدار و گام دوم انقلاب، چالش ها،فرصت ها و کاربردها، تبریز

وظیفه مدیریت شهری در قبال مناطق حاشیه نشین و تحقق عدالت اجتماعی در کلانشهر تبریز 1402/11/22 15:14:22

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : همایش شهر پایدار و گام دوم انقلاب، چالش ها،فرصت ها و کاربردها، تبریز

مدیریت کارآمد شهری حاشیه نشینی 1402/11/22 15:10:44

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان

بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 1402/11/16 15:14:29

نویسندگان : حسین صداقت
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : اولین همایش ملی نقش اقشار بسیج در جهاد تبیین و امید آفرینی جامعه 22 آبان 1402، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

بررسی خشونت شغلی کارکنان در محیط کار و تأثیر آن بر روابط عمومی با ارباب رجوع (مطالعه موردی: بانک ملی شهر رشت) 1402/11/15 23:48:20

نویسندگان : فاطمه صدقی ثابت
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی جمهوری آذربایجان(باکو)

بررسی تأثیر نقش فناوری اطلاعات در ابعاد کیفیت کارآفرینی در آموزش الکترونیکی در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهر رشت 1402/11/15 23:36:30

نویسندگان : فاطمه صدقی ثابت
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی کاربرد در دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کار

بررسی اثربخشی تبلیغات شبکه های مجازی بدرفتار در کاربران (بررسی موردی:کاربران شهر رشت) 1402/11/15 23:24:33

نویسندگان : فاطمه صدقی ثابت
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران

بررسی تأثیر بازاریابی عصبی بر آگاهی و عمل خرید مشتریان فروشگاه های زنجیره ای جانبو در شهر رشت 1402/11/15 21:51:49

نویسندگان : فاطمه صدقی ثابت
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و گارآفرینی ایران و تاجیکستان

مروری بر نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت بحران 1402/11/13 21:02:35

نویسندگان : فهیمه سادات موسوی مصطفی یوسفی محمد رضا اردهالی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

بررسی تأثیر روش یاران در یادگیری بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 1402/11/12 23:38:22

نویسندگان : فرشید رستم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی

مروری بر نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت بحران 1402/11/07 11:33:51

نویسندگان : فهیمه سادات موسوی مصطفی یوسفی محمدرضا اردهالی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راه کارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

مروری برکاربرد هوش مصنوعی در حسابداری 1402/11/05 12:05:09

نویسندگان : سید کامران یگانگی معصومه ایمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری

بررسی و ارزیابی تاثیر مجتمع‌های تجاری غول پیکر(مگامال‌ها) بر اقتصاد سیاسی شهر(مطالعه موردی: شهر تبریز) 1402/11/02 20:28:24

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

مطالعات زنان و خانواده 1402/11/01 21:51:32

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

راهبردهای مرمّت در بافت های تاریخی شهرها با تأکید بر رویکرد بهسازی (مطالعه موردی : محله مقصودیه تبریز) 1402/11/01 21:45:37

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی