نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ضرورت، کاربست و اثرگذاری طبقه بندی در توسعه علوم 1401/03/03 13:08:54

نویسندگان : احمدرضا احمدی میرقائد لیلا جباری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله ترویج علم، سال دوازدهم، شماره بیستم، بهار و تابستان 1400

نقد و بررسی درون دینی مدعای رؤیایی بودن زبان قرآن کریم 1400/12/13 21:46:55

نویسندگان : علی غضنفری ریحانه پورخلیلی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات قرآنی

بررسی اقتصاد با کلیشه ای از تولید ملی 1400/12/06 17:15:20

نویسندگان : کبری رحیمی سعدالله رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 7 ، پاییز 1395 ، ص 335

عدم اطمینان محیطی، مدیریت سود و بازده سهام (نقش تعدیل کننده توانایی مدیران) 1400/12/04 21:46:42

نویسندگان : حمیدرضا خدادادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه کنکاش حسابداری و مدیریت

چرایی عزت نفس در کودکان و نوجوانان و راه های تقویت آن 1400/12/02 08:22:59

نویسندگان : مهسا مشایخ محمد حسین محسنی چلک عظیم صلاحی کجور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

واكاوي عوامل موثر بر دوركاري منابع انسانی مبتنی برتکنیک فراتركیب 1400/12/02 08:18:19

نویسندگان : حامد باقری توستانی عظیم صلاحی کجور
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی

الگوسازی تأثیر مدیریت جهادی و رفتار سیاسی بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش واسطه‌ای فضیلت سازمانی 1400/11/30 20:29:10

نویسندگان : جعفر بیک‌زاد مریم رزمجو مریم رحمتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

واكاوي عوامل موثر بر دورکاری منابع انسانی مبتني برتکنیک فراتركيب 1400/11/25 15:33:35

نویسندگان : حامدباقری توستانی عظیم صلاحی کجور
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی راهیافتی در مدیریت بازرگانی

معلمان تربیت بدنی، محاسبه گر و اقدام پژوه 1400/11/20 10:06:51

نویسندگان : محمدباقر فرقانی اوزرودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : رشد آموزش سلامت و تربیت بدنی

کشت وکاری به رنگ نیلی 1400/11/16 18:01:51

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورة هفدهم | شمارة ۱ | پاییز ۱۴۰۰

بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی و پایداری برند بر وفاداری برند مشتریان در بانک سپه استان اردبیل 1400/11/15 19:57:32

نویسندگان : سمیه صائب نیا مهدی اسماعیلی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مدیریت کسب و کار دانش بنیان

بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر شخصیت برند و تمایل به خرید مجدد 1400/11/15 19:42:11

نویسندگان : سمیه صائب نیا زهرا ابراهیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : آذربایجان شرقی

ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه خبرنگاران و کارشناسان علوم ارتباطات و رسانه 1400/11/12 19:00:24

نویسندگان : مجید کرامتی مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

تاثیر بسته بندی تحت خلاء بر میزان آبچک و پروتئین موجود در آبچک فیله چهار گونه ماهی در دمای 4+ و 18- درجه سلسیوس 1400/11/09 19:33:08

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی