نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مطالعه و بررسی تزئینات فلزی مورد استفاده زنان از عصر مفرغ تا شروع دوره اسلامی در غرب ایران 1402/06/19 09:46:29

نویسندگان : رضا رضالو علی کریمی کیا زهرا چراغی حسن درخشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

مطالعه و تحلیل تدفین عصر آهن محوطهی حَسنلو 1402/06/19 09:39:48

نویسندگان : پیمان شاددل حسین علیزاده علی کریمی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : باستان شناخت

روش‌شناسی انتقال مفاهیم قرآنی به مخاطب جوان بر اساس اقتضائات جهان معاصر 1402/05/26 00:20:30

نویسندگان : رضا امانی روح اله کریمی دردشتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : سراج منیر(فصلنامه علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی)

سنجش بهره‏وری نیروی انسانی و ارتباط آن با اخلاق‏کاری در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی 1402/04/29 20:01:15

نویسندگان : شیروان کیوانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : فصلنامه منابع انسانی ناجا

مطالعه سازمان یافتگی جرم در پرتو اعانه بر اثم 1402/03/04 12:07:06

نویسندگان : دکتر حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فقه امامیه

پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس تجربه گسست و احساس تنهایی در دانشجویان 1402/02/11 00:38:08

نویسندگان : حمیده شیروانی سهیل معظمی گودرزی مینا مجتبایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه مهارت های روانشناسي تربيتي

مروری برکاربرد AHP در مدیریت بحران 1401/10/23 12:53:45

نویسندگان : سید کامران یگانگی کبری طالبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در تصمیمات ساختار سرمایه 1401/10/22 14:37:40

نویسندگان : سید کامران یگانگی امیر عباس میر احمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله علمی وتخصصی مدیریت در هزاره سوم

نقد برون گفتمانی پارادایم های عدالت در اندیشه سیاسی غرب 1401/10/21 00:02:56

نویسندگان : سید زکریا محمودی رجا محمدعلی توانا سید یزدان هاشمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پژوهش های علوم اجتماعی اسلامی

واکاوی نقش پیامبرˆ در تکوین نظام اجتماعی جوامع اسلامی 1401/10/20 23:59:41

نویسندگان : سید زکریا محمودی رجا ایوب دامیار سالار دامیرار
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پژوهش های علوم اجتماعی اسلامی

ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﻣﻨﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭي ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ج .ﺍ .ﺍﯾﺮﺍن ( 80 )ﺍﺯ ﺩﻫﻪ 1401/10/05 09:44:07

نویسندگان : پیروز هاشم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله علمی پژوهش ملل

بنیان های قدرت نظامیان در ترکیه 1401/10/05 09:19:04

نویسندگان : علی محمد حقیقی پیروز هاشم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات علوم سیاسی حقوق و فقه

مروری بر پژوهش عملیاتی در مديريت ريسك 1401/10/04 20:10:53

نویسندگان : سید کامران یگانگی سید حمید منافی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری

اخلاق و خویشکاری خویشاوندی خویشاوندان( شاه، پهلوان) شاهنامه فردوسی 1401/09/30 15:29:36

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی. علمی تخصصی

کارکرد آموزش و جنسیت در خانواده 1401/09/30 13:31:15

نویسندگان : کبری رحیمی سعدالله رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله علمی پژوهش های میان رشته ای زنان

نیروی حرکتی بدون اصطحکاک 1401/09/04 19:25:27

نویسندگان : آیدین مرادخانی سجاد محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله تحقیقات و علوم پژوشی معاصر

هوشمند بودن سیستم عصبی در بدن 1401/09/04 18:48:31

نویسندگان : سجاد محمدی آیدین مرادخانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی Journal of Science and Engineering Elites جلد 1- شماره 1- سال 1395