نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تحلیل و ارزیابی ادله فقهی پیرامون حکم ماده 375 قانون مجازات اسلامی 1401/06/22 08:46:27

نویسندگان : محمد براری لاریمی حمید سلیمانی زنده یاد دکتر محمد محسنی دهکلانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله مطالعات فقه امامیه، پیاپی 16 (بهار و تابستان 1400)

واکاوی قلمرو قاعده «اکل مال به باطل» 1401/06/22 08:41:12

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی مریم صفایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم پاییز و زمستان 1395 شماره 34

ردّپای «جرم سازمان یافته» در فقه با نگرشی بر توطئه «إفک» 1401/06/22 08:37:32

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی محمدتقی فخلعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم بهار و تابستان 1398 شماره 39

مدیریت عملکرد دارایی ها در صنعت برق 1401/06/12 13:52:35

نویسندگان : سید کامران یگانگی مریم معینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مطالعات مدیریت مالی و اقتصادی

بررسی استراتژی های بازاریابی بین دو کسب وکار درشرایط بحران همه گیری بیماری COVID 19 1401/05/30 13:13:02

نویسندگان : سیمین صفوی سعید سازگار عاطفه شهوری سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

بررسی و تحلیل فرآیندهای چرخه موتور 1401/05/30 13:09:58

نویسندگان : سید محمدرضا حسینی علی آباد فرید حمزه ای سید فخرالدین طاهرزاده موسویان عادل سعیدی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه قطعه سازان صنعت

بررسی بازاریابی دیجیتال و استراتژی های بازاریابی دیجیتال در ایران 1401/05/30 13:03:57

نویسندگان : سیمین صفوی سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

بررسی ارتباط میان دلبستگی شغلی و فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان اهواز) 1401/05/30 12:38:14

نویسندگان : سید فخرالدین طاهرزاده موسویان متینه مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تشخیص و صحت بلادرنگ فیشینگ وب سایت درگاه های پرداخت های اینترنتی 1401/05/29 21:35:13

نویسندگان : علی رضایی تیلکی دکتر حمیدرضا خدادادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

مقایسه میزان امید به زندگی و سلامت روان در میان دانش آموزان مدارس نمونه دولتی در دوران کرونا 1401/05/29 14:18:35

نویسندگان : الهام علی نیا دون محمدباقر فرقانی اوزرودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

بررسی آمیخته بازاریابی 0.4 بر قصد خرید و رضایت مصرف کنندگان اسنپ در ایران 1401/05/26 14:44:06

نویسندگان : سیمین صفوی علیرضا پیران سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه مدیریت کسب و کار های دانش بنیان

بررسی رابطه بین هوش رقابتی با توانمندسازی کارکنان و قدرت پاسخگویی سازمانی کارکنان پارک های علم و فناوری تهران 1401/05/26 14:42:17

نویسندگان : سیمین صفوی علیرضا پیران سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

بررسی تاثیر انگیزه متمایز بودن، تاثیرات اجتماعی و اعتماد بر تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک گردشگری تهران 1401/05/26 14:20:00

نویسندگان : سیمین صفوی علیرضا پیران سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

بررسی میزان تاثیر آمیخته بازاریابی پایدار و حمایت مصرف کننده برای توسعه کسب و کار پایدار 1401/05/26 14:12:42

نویسندگان : سیمین صفوی علیرضا پیران سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای دولتی ایران(مطالعه موردی استان مازندران) 1401/05/25 19:11:41

نویسندگان : سیدرضا موسوی دکتر حمیدرضا خدادادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه کنکاش حسابداری و مدیریت

اثر میانجی کیفیت حسابرس مستقل بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی 1401/05/25 18:45:31

نویسندگان : دکتر حمیدرضا خدادادی محمد علی طهماسبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه کنکاش حسابداری و مدیریت

نانو بیوسنسورها 1401/05/13 11:34:34

نویسندگان : آیدین مرادخانی سجاد محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی Journal of Science and Engineering Elites جلد 1- شماره 1- سال 1395