نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 1400/09/06 21:16:29

نویسندگان : دکترحمیدرضا خدادادی دکترمحمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع

مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41 1400/09/06 20:59:12

نویسندگان : حمیدرضا خدادادی محمد علی طهماسبی ماریا باطبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت اقتصاد و حسابداری

تطبیق مبانی اخلاق و سیاست در بخش اساطیری و حماسی شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر 1400/09/03 10:48:14

نویسندگان : سعدالله رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی. علمی تخصصی

تحليل محتوايي داستان سال هاي ابري 1400/08/29 00:31:14

نویسندگان : مریم محمدزاده جمیله خاک نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : قند پارسی

مولفه های مدیریت اسلامی با تاکید بر سیره قرآن و معصومین 1400/08/28 00:51:36

نویسندگان : زهرا قنبرپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

بررسی عوامل تأثیرگذار در مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان 1400/04/03 13:44:43

نویسندگان : مسعود مطلبی سید محمدرضا موسوی عارف بیژن
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه علوم و فنون مرزی

تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط 1400/03/11 22:02:45

نویسندگان : احسان مسعودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه صنعت لاستیک ایران

مدیریت کیفیت جامع در قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی 1400/03/10 21:19:25

نویسندگان : احسان مسعودی قاسم بهرامی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه صنعت لاستیک ایران

عامل‌های کلیدی اثرگذار در همکاری‌های دانشگاه‌ها و صنایع دفاعی کشور 1400/02/30 18:51:09

نویسندگان : سعید هداوند امیر نجفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه سیاست‌پژوهی علم،فناوری و نوآوری "رهیافت "

بررسی اثر ضریب ظاهری باگاس بر ویژگی های مکانیکی چندسازه های آرد باگاس/ پلی اتیلن ضایعاتی 1400/02/19 20:46:22

نویسندگان : احمد ثمریها
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه علمی، پژوهشی، فناوری البرز

مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین 1400/02/09 19:27:14

نویسندگان : آزاده مهری عبدالرسول سلمان ماهینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه انسان و محیط زیست

بررسی تأثیر هوش جنگی به عنوان یک موضوع نوپدید بر جنگ شبکه محور 1400/01/29 00:32:32

نویسندگان : حسین صولتی رضا شبان
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علوم و فنون نظامی

هویت فرهنگی به مثابه گفتمان دفاعی در نظام فکری آیت الله خامنه ای(مدظله) 1400/01/29 00:12:31

نویسندگان : حسین صولتی علیرضا کلانتر مهرجردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علوم و فنون نظامی

بررسی تاثیر سرمایه سازمانی بر میزان چسبندگی هزینه عملیاتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1400/01/22 13:47:44

نویسندگان : حمیدرضا خدادادی سيدرضا موسوي
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی

تاثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر اعتماد سازمانی( به انضمام مطالعه موردی) 1400/01/15 00:13:37

نویسندگان : محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط سلامت 1400/01/15 00:08:52

نویسندگان : منصور رحمانی محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی

تحلیل مفهوم خلاقیت در نگاره‌ مستی لاهوتی و ناسوتی اثر سلطان محمد نقاش 1400/01/02 01:19:21

نویسندگان : سحر ذکاوت دکتر خشایار قاضی‌زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : جلوه هنر

واکاوی تطبیق نظام معارف قرآنی در فیلم‌های سینمایی تنگه ابوقریب و به وقت شام با رویکرد بیداری اسلامی 1400/01/01 23:54:06

نویسندگان : سمیه رسولی پور سحر ذکاوت
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مطالعات بیداری اسلامی