نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

کیفر زدایی از منظر آموزه های حقوق بشری و جرم شناسی 1402/11/29 18:00:42

نویسندگان : سیدمحمدرضا موسوی فرد حمیدرضا نوروزیان محمدرضا فرخ نژاد امیر حسین شهروی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه دانش انتظامی سمنان

جایگاه عدالت و انصاف در مأموریت‌های پلیسی به عنوان ضابطان دستگاه عدالت کیفری 1402/11/29 17:49:36

نویسندگان : سیدمحمدرضا موسوی فرد زهرا شمسی زاد معصومه حاجی مطلبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه دانش انتظامی سمنان

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر سرسختی روانی و نشاط ذهنی در نوجوانان ورزشکار آسیب دیده ورزشی 1402/11/28 00:29:09

نویسندگان : مجید کرامتی مقدم لیلا حیدریانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

بررسی موقعیت سواحل مکران در کریدورهای بین المللی برای جذب کالاهای ترانزیتی 1402/11/15 21:41:25

نویسندگان : فاطمه صدقی ثابت
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

درباره امر به معروف و نهی از منکر 1402/11/14 22:38:15

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پایگاه خبری و تحلیلی پیام سهند

جذب دانشآموزان به نماز و فرائض ديني 1402/11/14 20:01:19

نویسندگان : فرشید رستم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه تحقيقات راهبردي در تعليم و آموزش و پرورش

بررسی رابطه میان مولفه های چابکی سازمانی و مولفه های نوآوری سازمانی 1402/11/13 20:40:10

نویسندگان : مصطفی یوسفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری

نقش راهبردي (مسجد سنگر است) در مقابله با جنگ نرم در افكار و انديشههاي امام (ره) و مقام معظم رهبري 1402/11/12 23:45:16

نویسندگان : فرشید رستم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه تحقيقات راهبردي در تعليم و آموزش و پرورش

بررسی پذیرش بیمه دیجیتال در صنعت بیمه زندگی (مطالعه موردی: بیمه ایران شهر رشت) 1402/11/12 00:16:07

نویسندگان : فاطمه صدقی ثابت
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فضلنامه مطالعات رهبری فرهنگی سال چهارم شماره 1،بهار 1401، پیاپی 10

هوشمندسازی در عرصه کشاورزی 1402/11/03 08:42:40

نویسندگان : مریم حق شناس مهسا باغبان اورندی ابوذر رضایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : سایت مرکز ملی فضای مجازی

پلتفرم های بلاکچین 1402/11/03 08:35:39

نویسندگان : مریم حق شناس مجتبی نصیری یار
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : سایت مرکز ملی فضای مجازی

شهر هوشمند به مثابه پلتفرم 1402/11/03 08:32:52

نویسندگان : مریم حق شناس نازیلا تقوایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : سایت مرکز ملی فضای مجازی

کاربرد پژوهش عملياتی در مدیریت سهام 1402/11/03 07:45:39

نویسندگان : سید کامران یگانگی پروانه محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک 1402/11/02 23:56:33

نویسندگان : سید کامران یگانگی نازیلا موسی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری