نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

چالش‌ها و فرصت‌های نشست اقلیمی گلاسگو: مطالعه موردی توسعه و انتقال تکنولوژی 1400/09/06 14:27:44

نویسندگان : احسان دریادل
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : تالار گفتگوی تخصصی حقوقی و سیاسی بین المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

گستره اخلاق و سیاست در اساطیر شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر 1400/04/03 15:26:03

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله علمی مطالعات علوم اسلامی انسانی(فصلنامه)

تاثیر اجرای حسابداری الکترونیک بر افزایش سرمایه گذاری در شرکت 1400/02/31 00:11:37

نویسندگان : صدیقه سلیمانپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع

سوء رفتار با کودکان از طریق تنبیه بدنی از دیدگاه فقه وحقوق و اسناد بین المللی 1400/02/12 22:36:14

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصل نامه فقه و حقوق کیفری

نقش و اهمیت تحصیلات تکمیلی در حرفه حسابداری (مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری آموزش عالی پرندک ) 1400/02/04 22:08:23

نویسندگان : صدیقه سلیمانپور حسن همتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1___ محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی چشم انداز حسابداری و مدیریت

بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت 1400/02/04 21:08:40

نویسندگان : صدیقه سلیمانپور داوود یوسفوند حسن همتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی چشم انداز حسابداری و مدیریت

جرم شناسی اسلامی با رویکرد جرائم ناشی از نفرت مذهبی 1400/02/03 03:48:02

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : تهران

مدل چینی حاکمیت قانون 1400/01/02 12:26:08

نویسندگان : مزدک نصوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه حقوقی دیوان انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

تدوین برنامه بازاریابی بیمه 1399/12/23 10:00:58

نویسندگان : ایمان عزیزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : رهاورد میهن

قبیله دیده بان اساطیر باستان 1399/12/18 10:56:10

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

بررسی تطبیقی مفهوم قیمت منصفانه در واگذاری سهام اقلیت سهامداران شرکتها در مقررات حقوقی و مالی اروپا و امریکا 1399/12/17 20:49:43

نویسندگان : عاطفه قاسمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

ای امان از این امانت‌خوار: نقدی بر خاطرات عارف قزوینی 1399/12/11 23:37:20

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجلۀ آینۀ پژوهش

بر زمین سخت 1399/12/11 23:34:29

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : جهان کتاب

تصنیف‌ها و کنسرت‌های عارف قزوینی 1399/12/11 23:30:19

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله بخارا

خار دان آن را که خرما دیده‌ای 1399/12/11 23:22:40

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجلۀ آینۀ پژوهش