نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

فناوری اطالعات و امنیت سایبری 1401/10/12 22:49:05

نویسندگان : سید کامران یگانگی مریم محبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نشریه علمی دانش انتظامی سیستان و بلوچستان

اقتصاد مبتنی بر دانش 1401/09/10 00:42:22

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا ، سال سوم ، شماره 40

آشنایی با فضای کسب و کار 1401/08/17 16:56:47

نویسندگان : گودرز شاهمرادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : روزنامه جهان اقتصاد

آشنايى با فضاى كسب و كار(2-1) 1401/08/17 16:51:04

نویسندگان : گودرز شاهمرادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : روزنامه جهان اقتصاد

تغییر اقلیم،کشاورزی و امنیت غذایی 1401/08/10 21:48:53

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی- نیل

تاريخ التطورات السياسية والاجتماعية في محافظة (إيلام الفيلية) 1401/07/14 18:37:51

نویسندگان : علیرضا اسدی
زبان : عربی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجلة فيلي، عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام للكورد الفيليين

پهلوان موسی خمیس پهلوان نامدار کرد 1401/07/14 18:28:24

نویسندگان : علیرضا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : ماهنامه ژیوار

نگاهی به زبان ورسم الخط کردی ایلامی 1401/07/14 18:17:44

نویسندگان : علیرضا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : ماهنامه ژیوار

تاريخ قبيلة ملكشاهي 1401/07/14 18:09:23

نویسندگان : علیرضا اسدی
زبان : عربی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجلة فيلي، عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام للكورد الفيليين

شهر سنندج در گذر تاریخ؛ جغرافیای تاریخی شهر سنه 1401/07/14 18:04:42

نویسندگان : علیرضا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج (استان کردستان)، ماهنامه کاسب

جغرافیای تاریخی ایالات ماسبذان و مهرجانقذق در دوران خلفای اموی 1401/07/14 08:53:15

نویسندگان : علیرضا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامۀ جُندی‌شاپور

چند سند از دورۀ امارت ملک‌شاهی (ملکیشی) 1401/07/14 08:46:45

نویسندگان : علیرضا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامۀ روزگاران

شناسایی شاخص های موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری 1401/07/13 00:16:50

نویسندگان : محمد تقی پور شقایق ایران نژاد غزاله عظیمی شاهین جان احمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله علمی تخصصی مهندسی صنایع

فساد و تخلفات اداری در ایران با تأکید بر آموزه‌های حقوق کیفری و جامعه‌شناسی جنایی 1401/07/07 10:39:27

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد زهرا شمسی زاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی آراء دادگستری کل استان اصفهان http://ara.dadgostari-es.eadl.ir/article_251933.html

بررسی و مطالعه مواد مدرج تابعی و تئوری های مختلف صفحات تحت بارگذاری مکانیکی خارج 1401/06/18 12:26:41

نویسندگان : سید محمد رضا حسینی سمیه صائب نیا عادل سعیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماه نامه بین المللی نفت و گاز و انرژی

توسعه انسان محور 1401/06/14 15:54:45

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا - سال سوم، شماره 38 ، خرداد - تیر 1401

پاسداشت یاد سایه 1401/05/30 23:53:13

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماهنامه پیام سهند

غزل ابتهاج؛ ساده و بی‌تکلف 1401/05/30 23:50:31

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماهنامه پیام سهند

اسپین حالت جامد 1401/05/26 01:23:48

نویسندگان : علی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نشریه علمی دانشجویی کیوتک