نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی تاثیر تراکم بر علکرد و شاخص رشد لوبیا در سه رقم لوبیا 1402/06/31 16:26:02

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : مجله زیتون وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

تاثیر کودهای نیتروژنه بر رشد و عملکرد گیاه برنج 1402/06/31 15:51:56

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : ماهنامه مهندسی کشاورزی

کشاورزی پایدار و امنیت غذایی 1402/06/31 15:45:29

نویسندگان : علیرضا فرخ آیشن آقازادگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله علمی تخصصی کشاورزی پایدار و توسعه غذایی

بیماریها مواد مترشحه غده تیرویید 1402/06/31 15:35:02

نویسندگان : علیرضا فرخ آیشن آقازادگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله اخبار آزمایشگاهی

ایمونوپلات روشی برای جاسازی پروتیینها 1402/06/31 15:25:22

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله اخبار آزمایشگاهی

زردچوبه ادویه معجزه گر 1402/06/31 14:51:47

نویسندگان : علیرضا فرخ آیشن آقازادگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله علمی تخصصی کشاورزی و غذا

قارچ گانودرما 1402/06/31 14:43:52

نویسندگان : علیرضا فرخ آیشن آقازادگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله علمی تخصصی دامدار

قارچ مورل 1402/06/31 14:38:02

نویسندگان : علیرضا فرخ آیشن آقازادگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله علمی تخصصی دامدار

انزم های کبدی 1402/06/31 14:07:30

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

اهمیت pcr در ازمایشگاههای تشخیصی و تحقیقاتی 1402/06/31 09:29:21

نویسندگان : علیرضا فرخ آیشن آقازادگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

مروری بر لپتین و رزیستین 1402/06/31 09:04:28

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

کم خونی همولیتیک 1402/06/31 09:00:39

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

مهندسی بافت روشی برای ترمیم بافتها 1402/06/31 08:48:05

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

معمای آلزایمر 1402/06/31 08:40:51

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

کلیاتی در مورد کلسترول 1402/06/31 08:34:50

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

مروری بر مفهوم تمدن سازمانی 1402/06/24 00:19:47

نویسندگان : سید کامران یگانگی معصومه رضاپور تنها
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

مسجد و عملکردهای آن در گذر زمان بر اساس متون اسلامی 1402/06/19 10:50:40

نویسندگان : علی کریمی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : باستان شناخت

بررسی زیست محیط آذربایجان در عصر مفرغ با تکیه بر داده¬های باستان شناختی 1402/06/19 10:16:34

نویسندگان : حسین ناصری صومعه محمد میرزایی محمد کاظمی علی کریمی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : دو فصلنامه علمی تخصصی علوم باستان شناختی