نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مزایای بهره مندی از پابندهای الکترونیک در کاهش جمعیت کیفری 1401/02/21 10:30:29

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماهنامه صدای ماندگار

تاثیر ممیزی املاک برعمران شهر زابل 1401/02/04 09:04:34

نویسندگان : علی کریمدوست
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا

quantum electronics 1401/01/24 01:43:40

نویسندگان : علی بخشی امیررضا اجاق
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه علمی دانشجویی کیوتک

superconducting qubits 1401/01/24 01:38:33

نویسندگان : علی بخشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه علمی دانشجویی کیوتک

Treatment of Contaminated Waters with Petroleum by MBBR (MOVING BED BIOFILM REACTOR) 1401/01/11 12:27:25

نویسندگان : Rouhallah Mahmoudkhani akbar mokhtari azar ahmad dehqani hossein ghoreishi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : International Conference on Petroleum and Sustainable Development

مطالعه تطبیقی اصل استقلال قضایی با تاکید بر عدالت کیفری در حقوق کیفری ایران و امریکا 1401/01/08 11:56:25

نویسندگان : محمدامین نوری نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله علمی تخصصی علوم انسانی و اسلامی در هزاره سوم

بررسی تاثیربازاریابی چریکی برپایداری شرکت های بیمه با تاکید برنقش متغیرهای وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند 1400/11/26 03:09:12

نویسندگان : محمدولی پور مریم قربانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین درمدیریت و حسابداری

نگارخانهی هـزارههای گمشـده 1400/10/19 17:26:41

نویسندگان : بهزاد معینی سام سارا محمدی اوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه تمرداد دوشنبه 29آذر 1400خورشیدی • روز سپندارمزد از ماه دی 3759زرتشتی • سال بیستمودوم

اقتصاد مدیریتی 1400/10/15 15:05:59

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

الگوی مدیریتی و اقتصادی در کیفیت زندگی کاری 1400/10/15 15:02:38

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

اقتصاد دانش بنیان 1400/10/15 14:45:56

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

توسعه اقتصادی نیازمند فرهنگ سازی است 1400/10/15 14:43:48

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

سواد اقتصادی 1400/10/15 14:41:47

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

کشاورزی شهری راهکار تامین توسعه پایدار و سلامت شهرها در آینده 1400/10/09 12:21:38

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی محمد حسین قرینه
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشی منظر- انجمن علمی دانشجویی مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد

چگونه توانستیم به یک دانش آموز پایه اول ابتدایی که مبتلا به اختلال بیش فعالی(ADHD )بود, کمک حرفه ای کنیم؟ 1400/10/03 22:14:43

نویسندگان : مسلم امیری ماکوان بهرام زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : تهران-مجله رشد آموزش ابتدایی

جام جان جانان( مروری برکتاب زایش دوباره ) 1400/09/30 13:27:00

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : کنگره زبان و ادبیات، مطالعات ادبیان و عرفان

ریزه قصیده ای از دیوان خواجوی کرمانی در وصف پیامبر(ص) 1400/09/30 13:20:47

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : کنره بین المللی زبان و ادبیات

اصول و قواعد نقد و تفكر انتقادي در سازمان 1400/09/23 15:19:15

نویسندگان : آرزو بهمن پور خانی آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت