نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط با نقش میانجی یادگیری سازمانی 1400/09/06 11:02:48

نویسندگان : احسان مسعودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی

The Role of Kish Free Zone in Islamic Republic of Iran Development 1400/09/06 07:48:27

نویسندگان : Mohammad Ali Najafi Kamran Yeganegi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : INDIAN JOURNAL OF RESEARCH

Sustainable Development and The Role of Free Zones 1400/09/06 07:40:07

نویسندگان : Mohammad Ali Najafi Kamran Yeganegi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH

The Role of Governmental Administration in the Corporate Social Responsibility 1400/09/05 22:11:25

نویسندگان : محمد ساردوئی نسب علیرضا حسنی عاطفه قاسمی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : International Journal of Social Sciences: Current and Future Research Trends

اوپك، حقوق و سياست نفتي ايران در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران 1400/09/05 22:05:06

نویسندگان : علیرضا حسنی عاطفه قاسمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات حقوق

تطبیق معنویت سرخپوستی با عرفان اسلامی( با تأکید بر احوال از نظر ابونصر سراج و کاستاندا) 1400/09/05 21:42:52

نویسندگان : زهرا پریدختان محمد قادری مقدم محمد علی شریفیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشهای اعتقادی کلامی

Explaining The Impact of Information Technology Capabilities and Organizational Acceleration on Performance of Banking Sector 1400/09/04 16:47:20

نویسندگان : هومن شبابی هانیه زیاری
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Asia-Pacific Journal of Information Technology and Multimedia

بررسی ادغام کاربردی بلاک‌چین و نقش آن در حوزة اینترنت اشیا 1400/09/04 13:41:11

نویسندگان : احمد محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی

The Relationship between Tax Avoidance and Bank Costs of Debt Case Study: Accepted Companies in Tehran Stock Exchange 1400/09/04 13:15:42

نویسندگان : Akram Afshar Ali Bayat Kamran Yeganegi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : International Journal of Management Sciences and Business Research

INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS 1400/09/04 12:30:11

نویسندگان : Hasan Javanshir Amir Reza Soltani Kamran Yeganegi Hamid Reza Jafari
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2013 محل پذیرش : INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS

Zinc industry cluster development in Zanjan pro 1400/09/04 10:17:33

نویسندگان : Kamran Yeganegi Saeed Ghaffari Seyed Soheil Mousavi Doosti
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : WALIA journal

The position of intelligent transportation system in national security 1400/09/04 10:04:30

نویسندگان : Kamran Yeganegi Matin Ahmadi Panah Zahra Bagheri
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : WALIA journal

Banking legal challenges in Iran in the process of banking globalization 1400/09/04 07:54:13

نویسندگان : Seyed Abbas Hashemi Manesh Kamran Yeganegi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : WALIA journal

EXPRESSION OF FINANCING PATTERNS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT- CASE STUDY’ TEHRAN METROPOLIS 1400/09/04 07:49:58

نویسندگان : Kamran Yeganegi Amir Mahmood zadeh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : CIBTech Journal of Zoology

REGIONAL PRIORITIZATION OF BUSINESS STRATEGIC CLUSTERS: CASE STUDY OF ZANJAN PROVINCE 1400/09/04 07:46:03

نویسندگان : Mohammad Bagher Nobakht Kamran Yeganegi Masoud Soltanifar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences

Zanjan Knife Cluster Development 1400/09/04 07:42:51

نویسندگان : Kamran Yeganegi Saeed Ghaffari Seyed Soheil Mousavi Doosti
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH

Carpet Afshar cluster development in Zanjan province 1400/09/04 07:37:49

نویسندگان : Kamran Yeganegi Saeed Ghaffari Seyed Soheil Mousavi Doosti sara arani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : International Journal of Engineering Science Invention

The role of slum tourism in regional development 1400/09/04 07:31:16

نویسندگان : Kamran Yeganegi Zahra mohamadi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : International Journal of Management, IT and Engineering

The role of virtual tourism in creating national wealth 1400/09/04 07:27:50

نویسندگان : Kamran Yeganegi Parastoo zarghami
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : International Journal of Management, IT and Engineering

استفاده از تحلیل پوششی داده ها ی ناهموار برای ارزیابی تامین کنندگان مطالعه موردی : گروه صنعتی ایران ترانسفو 1400/09/04 07:22:16

نویسندگان : علی کریمی سید کامران یگانگی رامین صادقیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید