نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تامین منابع مالی پایدار برای شهرداری های شهرهای زیر25هزارنفر(نمونه موردی:شهر جلفا)

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

بررسی بینامتنیت مونس العشاق سهروردی و عربشاه یزدی از دیدگاه ژرار ژنت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : محقق اردبیلی
تاریخ دفاع : 1398/12/18 اساتید راهنما : خدا بخش اسداللهی

تحولات مرزهای غربی ایران از افشاریه تا پایان عصر قاجار

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
تاریخ دفاع : 1402/06/26 اساتید راهنما :

بررسی رابطه خودنظارتی بر عملکرد سازمانی باتوجه به نقش میانجی یادگیری در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهر بیرجند

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : ازاد اسلامی کرمان
تاریخ دفاع : 1399/08/01 اساتید راهنما : دکتر رستم پور رشیدی

سرباره فعالسازی شده با قلیابه عنوان چسباننده پلیمری معدنی: تولید آزمایشگاهی و شناسایی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : علم و صنعت ایران
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : علی اله وردی

کاربرد روش هاي Splitting و Lumping در توصيف سيال مخزن

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : صنعت نفت
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : هلالی زاد

ساخت غشاي سراميکي جهت جداسازی هوا از هگزا فلوئورید گوگرد (SF6)

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : علم و صنعت ایران
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : تورج محمدی

مشروعيت سياسي در آراء روشنفكران متأخر ايران با تأكيد بر انديشه سياسي سيد جواد طباطبايي

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : ازاد قزوین (تاکستان)
تاریخ دفاع : 1400/mm/dd اساتید راهنما : دکتر اطهری

ارائه مدل جامع پیاده سازی استراتژی در سازمان با روش فراترکیب

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
تاریخ دفاع : 1402/02/28 اساتید راهنما : امید بهبودی

Deal with metod of the holy prophet and his household in medicine

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه جامع پیام نور قم
تاریخ دفاع : 1389/07/15 اساتید راهنما : دکتر حسین فلاح زاده

Investigating the effect of traditional oils on human body strength and comparing them with industrial oils

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : پردیس دانشگاهی
تاریخ دفاع : 1402/07/01 اساتید راهنما : دکتر اکبری

Determine the effect of antioxidative effect of the iranian carum copticum seed extract and cinnamon on the oxidative stability of soybean

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه ازاد محلات و علوم پزشکی شیراز
تاریخ دفاع : 1395/07/01 اساتید راهنما : دکتر محمد باقری

تبیین اصول و مبانی زیبایی‌شناسی و تاریخی دستبافته عشایری و روستایی استان کرمان

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه تهران
تاریخ دفاع : 1402/07/04 اساتید راهنما : دکتر حسن بلخاری قهی ، دکتر یعقوب آژند

بررسي باستانشناختي سنگ قبرهاي اسلامي شهرستان مشكين شهر؛ مطالعة موردي قبرستان اونار

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : محقق اردبیلی
تاریخ دفاع : 1395/11/27 اساتید راهنما : دکتر بهروز افخمی

پژوهشی در فرهنگ خوجالی - گده بی در شمال غرب ایران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه تهران
تاریخ دفاع : 1395/08/29 اساتید راهنما : دکتر حسن فاضلی نشلی

فرایند فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مس و سنگ شمال غرب ایران؛ بازنگری گاهنگاری و دوره بندی بر اساس یافته های جدید

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی
تاریخ دفاع : 1400/11/17 اساتید راهنما : دکتر رضا رضالو، دکتر اکبر عابدی

فهم فرایند کوتوله پروری در سازمان های دولتی ایران: الگویی برخاسته از نظریه داده بنیاد

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
تاریخ دفاع : 1401/11/17 اساتید راهنما : جعفر بیک زاد، فرهاد نژاد حاج علی ایرانی