نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مدلسازی راهبردهای رفتاری اثربخش سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت: شواهدی از شاخص های تکنیکال

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : دانشگله آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاریخ دفاع : 1400/12/12 اساتید راهنما : دکتر عبدالمجید عبدالباقی

مطالعه مکانیسم رسوب‌دهی شیمیایی بخار به کمک پلاسما و کاربردهای آن

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : دانشگاه تبریز
تاریخ دفاع : 1396/mm/dd اساتید راهنما :

ساخت و ارزیابی حسگر فیبری میدان مغناطیسی با پوشش هیبریدی گرافن-مگنتیت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت
تاریخ دفاع : 1399/mm/dd اساتید راهنما :

تبیین تاب‌آوری اجتماعی در برابر پاندمی کووید 19 با تأکید بر سلامت شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه زنجان
تاریخ دفاع : 1400/06/25 اساتید راهنما : دکتر محسن احدنژاد روشتی

تأثیر رهبری مبتنی بر دانش در شیوه‌های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه تبریز
تاریخ دفاع : 1396/02/10 اساتید راهنما : سید صمد حسینی

بررسی عملکرد بيورآکتور غشايي بستر ثابت در حذف آنتی بیوتیک¬ها از فاضلاب صنایع دارویی و بهينه¬سازي مبانی طراحی سیستم فوق (مطالعه موردی آزیترومایسین و ناپروکسن)

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه تهران غرب
تاریخ دفاع : 1401/mm/dd اساتید راهنما : دکتر امیرحسام حسنی، دکتر مهدی برقعی

بررسي کمي و کيفي فاضلاب‌هاي بيمارستاني شهر تهران و تصفيه‌پذيري آن‌ها

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
تاریخ دفاع : 1385/11/26 اساتید راهنما : دکتر امیرحسام حسنی، دکتر مهدی برقعی

بررسي عملكرد حاكميت در حمايت از حقوق سهامداران اقليت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : علم و هنر
تاریخ دفاع : 1400/12/08 اساتید راهنما : دکتر حسین دهقانی فیروزآبادی

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاهش انگیزه کارکنان با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد لار
تاریخ دفاع : 1400/06/22 اساتید راهنما : دکتر مهدی مهدی زاده رستم

آینده نگاری بازآفرینی بافت های فرسوده شهری( مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه زنجان
تاریخ دفاع : 1400/09/20 اساتید راهنما : محسن احدنژاد روشتی

سنتز کربن فعال مغناطیسی از ضایعات کشاورزی به روش سبز به عنوان جاذب و کاربرد آن در حذف آنتی¬بیوتیک سفازولین و بررسی‌خاصیت آنتی باکتریال آن

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : آیت الله بروجردی
تاریخ دفاع : 1399/06/17 اساتید راهنما : محمدحسین فکری

ارائه مدل گردشگری هوشمند در صنعت ورزش

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : شمال آمل
تاریخ دفاع : 1399/07/30 اساتید راهنما : پروفسور سید محمدحسین رضوی، دکتر سعید امیر نژاد

بررسی نقش همکاری سیاسی در امنیت منطقه آسیای غربی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : محمد نژادایران

نقش و جایگاه افکار عمومی در سیاست جنایی سازمان ملل متحد و ایران

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مارغه
تاریخ دفاع : 1399/06/31 اساتید راهنما : دکتر جمال بیگی

طراحی مدل چندوجهی خرید نهایی مشتریان (مطالعه موردی: کالای ایرانی)

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
تاریخ دفاع : 1399/11/30 اساتید راهنما : دکتر علیرضا روستا

انقلاب نافرجام 2012 مصر، نگرشی بر پارادوکس های اخوان المسلمین در نظر و عمل

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه اصفهان
تاریخ دفاع : 1393/03/03 اساتید راهنما : اقای دکتر حسین مسعودنیا

منابع تحولات عربستان سعودی در دوره بن سلمان

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : علامه طباطبایی
تاریخ دفاع : 1400/11/25 اساتید راهنما : اقای دکتر ابراهیم برزگر

ارائه مدلی برای استقرار آموزش ضمن خدمت مجازی (بر مبنای امکان سنجی) در وزارت ورزش و جوانان ( مورد : استان فارس)

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ دفاع : 1399/12/20 اساتید راهنما : دکتر مهدی باقری