نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسي باستانشناختي سنگ قبرهاي اسلامي شهرستان مشكين شهر؛ مطالعة موردي قبرستان اونار

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : محقق اردبیلی
تاریخ دفاع : 1395/11/27 اساتید راهنما : دکتر بهروز افخمی

پژوهشی در فرهنگ خوجالی - گده بی در شمال غرب ایران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه تهران
تاریخ دفاع : 1395/08/29 اساتید راهنما : دکتر حسن فاضلی نشلی

فرایند فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مس و سنگ شمال غرب ایران؛ بازنگری گاهنگاری و دوره بندی بر اساس یافته های جدید

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی
تاریخ دفاع : 1400/11/17 اساتید راهنما : دکتر رضا رضالو، دکتر اکبر عابدی

فهم فرایند کوتوله پروری در سازمان های دولتی ایران: الگویی برخاسته از نظریه داده بنیاد

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
تاریخ دفاع : 1401/11/17 اساتید راهنما : جعفر بیک زاد، فرهاد نژاد حاج علی ایرانی

بررسی عوامل موثر در سنجش اعتبار مشتریان بانک با رویکرد ترکیبی تکنیک های داده کاوی و تصمیم گیری چندشاخصه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا- قزوین
تاریخ دفاع : 1394/05/25 اساتید راهنما :

ارائه مدل مدیریتی برای زنجیره تأمین استوار چندهدفه برای صنایع سلولزی و انجام آن به وسیله الگوریتم فراابتکاری

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

نقش عوامل ژئوپلیتیک در تداوم واگرایی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس2011-2000

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد شهرضا
تاریخ دفاع : 1391/10/06 اساتید راهنما : دکتر حمید رضا جمالی

روش شناسی انتقال مفاهیم قرآنی به مخاطب جوان در روایات

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم قرآنی تهران
تاریخ دفاع : 1400/10/13 اساتید راهنما : دکتر رضا امانی

بررسی تاثیر مهارت مذاکره مدیران با فروش شرکت پاکدیس ارومیه

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : 1390/11/02 اساتید راهنما : دکتر روضه ای

بررسی رابطه بین استفاده از منابع پنجگانه قدرت مدیران با تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی : دانشگاه سیستان و بلوچستان)

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : سیستان و بلوچستان
تاریخ دفاع : 1392/12/13 اساتید راهنما : زهرا وظیفه

نگاهی به کاخ آپادانای تخت جمشید، مطالعه ی موردی ستون ها و پلکان ها

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

تحلیل و گونه شناسی ظروف دوره هخامنشی با استناد به نقش برجسته های تخت جمشید

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

بررسی راهبرد و تکنیک‌های ترویج نافرمانی مدنی زنان در شبکه‌های اجتماعی و راهبردهای مقابله با آن

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : باقرالعلوم علیه السلام
تاریخ دفاع : 1401/06/28 اساتید راهنما : دکتر رفیع‌الدین اسماعیلی

طراحی مدل آینده‌نگاری باز مشارکتی در صنعت هوایی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد قزوین
تاریخ دفاع : 1400/08/13 اساتید راهنما : دکتر حسام زند حسامی

پهنه بندی توان اکولوژیک توسعه طبیعت گردی استان تهران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : تهران(دانشکدگان فارابی
تاریخ دفاع : 1401/11/30 اساتید راهنما : دکتر امین فرجی

اثر متقابل مشارکت ورزشی و توسعه ورزش نخبه ایران: یک مدل اقتصاد سنجی با رویکرد معادلات همزمان

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه رازی
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

اثربخشی آموزش مهارت¬های اجتماعی بر خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر شهر تاکستان

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : اموزش عالی تاکستان
تاریخ دفاع : 1401/06/26 اساتید راهنما : دکتر احسان رحمانی

حدود اختیارات داور در قواعد امری

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : تهران مرکز
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : آقای دکتر عباسی