نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بهداشت و کنترل کیفیت شیر

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : دانشگاه ازاد ساوه
تاریخ دفاع : 1384/03/20 اساتید راهنما : دکتر کیوان کرکودی

مطالعات توجیهی حوزه آبخیز پشت‌تاوه (زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی)

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : شهید چمران اهواز
تاریخ دفاع : 1388/05/25 اساتید راهنما : علی محمدیان بهبهانی

کارآفرینی سازمانی در سازمان های سنتی و بروکراتیک

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : ارشاد تهران
تاریخ دفاع : 1391/07/25 اساتید راهنما : دکتر عزیزی

تامین منابع مالی پایدار برای شهرداری های شهرهای زیر25هزارنفر(نمونه موردی:شهر جلفا)

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

کاربرد روش هاي Splitting و Lumping در توصيف سيال مخزن

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : صنعت نفت
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : هلالی زاد

بررسی تاثیر مهارت مذاکره مدیران با فروش شرکت پاکدیس ارومیه

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : 1390/11/02 اساتید راهنما : دکتر روضه ای

مطالعه مکانیسم رسوب‌دهی شیمیایی بخار به کمک پلاسما و کاربردهای آن

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : دانشگاه تبریز
تاریخ دفاع : 1396/mm/dd اساتید راهنما :

نقد و بررسی اباحه گری در غرب از منظر اسلام

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : دانشکده علوم قرآنی آمل
تاریخ دفاع : 1393/04/08 اساتید راهنما : دکتر حسین مقدس

زیست سنجی ماهی سفید دریای خزر

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : صنعتی اصفهان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : یزدان کیوانی

بررسي آزمايشات كنترل كيفيت و تأييد خودرو

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : دانشگاه آزاداسلامی واحد بین المللی جلفا
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : مهندس يداله بلغند

ارزیابی پراکنش فضایی جمعیت و فعّالیت در شهرستان دشتستان

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : پیام نور
تاریخ دفاع : 1390/02/25 اساتید راهنما : شهریار اخلاقی

آشنایی با وایمکس و مفاهیم آن

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر امیرحسین خنشان

سامانه حمل و نقل هوشمند(ITS)

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : دانشگاه ازاد اسلامی
تاریخ دفاع : 1391/04/10 اساتید راهنما : جناب آقای رمزی

معماری سازمانی سرویس گرا

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : علمی و کاربردی واحد شبستر
تاریخ دفاع : 1388/10/15 اساتید راهنما : دکتر هادی میکائیلی

ارزیابی جامع توانایی رقابت پذیری نیروگاه های برق با استفاده ازBack Propagation شبکه های عصبی

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
تاریخ دفاع : 1389/05/30 اساتید راهنما :

رابطه بین یادگیری سازمانی وکارآفرینی سازمانی دربین ادارات شهرستان زرین دشت

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : پیام نور
تاریخ دفاع : 1393/11/03 اساتید راهنما : دکترصارمی

بررسی عیوب ساخت، آسیب¬دیدگی بافت و بررسی درگیری صحیح چرخ دنده¬ها با استفاده از پردازش¬تصاویر(Image Process) به کمک نرم¬افزار MATLAB

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : محقق اردبیلی
تاریخ دفاع : 1399/12/01 اساتید راهنما : سجاد پیرمحمد

ارتباط میان ترتیب تولد با عزت نفس و خودکارامدی عمومی در بزرگسالان شهر کرج

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

بررسی نقش اضطراب در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی مدرسه ارشاد سال ..

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : پیام نور
تاریخ دفاع : 1378/03/03 اساتید راهنما : بخشی پور

موزه موسیقی نواحی ایران

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد ساری
تاریخ دفاع : 1397/06/18 اساتید راهنما : مهندس فائزه غفاری