نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی اثر مکمل روی در بهبود هموستاز گلوکز در بیماران تالاسمی ماژور و اینترمدیای شهر یاسوج در سال ۱۳۹۷

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی پزشکی
دانشگاه : علوم پزشکی یاسوج
تاریخ دفاع : 1398/10/02 اساتید راهنما : دکتر پیمان اعتمادی فر-دکتر عبدالکریم قدیمی

Prevalence of celiac disease in patient with SLE, RA and FMR that refereed to Labbafinejad hospital

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی پزشکی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

ارزیابی بالینی اثررادیوفرکوئنسی برای درمان هایپر هیدروز اولیه زیر بغل : یک مطالعه پلاسبو- کنترل

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی پزشکی
دانشگاه : علوم پزشکی اصفهان
تاریخ دفاع : 1394/07/18 اساتید راهنما : دکتر فرحناز فاطمی نایینی

بررسی تاثیر کافئین بر خس‌خس در کودکان 3ماه تا 36 ماه

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی پزشکی
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ دفاع : 1395/06/30 اساتید راهنما : دکتر کامبیز کشاورز