نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

شناسایی و معرفی مناطق ویژه اکولوژیک شهرستان الشتر با تأکید بر اقلیم

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : کمالوند
تاریخ دفاع : 1391/12/12 اساتید راهنما : دکتر بهروز نصیری

بررسی تدابیر پلیسی و اطلاعاتی در پیشگیری از جرایم ارتکابی در حوزه های مالی و اقتصادی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تسوج
تاریخ دفاع : 1401/07/07 اساتید راهنما : دکتر کیوان حیدرنژاد

بررسی تاثیر ساختار تأمین مالی بر بهره وری سازمان با تأکید بر نقش تعدیلگر سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد ارومیه
تاریخ دفاع : 1397/06/19 اساتید راهنما : مهدی حیدری

بررسی اثرات برداشت مواد بستر بر روی هیدرولیک رسوب رودخانه (رودخانه زارم رود، استان مازندران)

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاریخ دفاع : 1390/11/17 اساتید راهنما : قربان وهاب زاده کبریا

ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بين مهارت های بنيادي ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : علوم و تحقیقات
تاریخ دفاع : 1392/06/13 اساتید راهنما :

شناسایی و رتبه بندی قابلیت های تولید چابک در صنعت نساجی اردبیل با استفاده از MADM

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر حسین علیپور

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه شهیدچمران اهواز
تاریخ دفاع : 1395/06/31 اساتید راهنما :

تبیین اثربخشی کارآفرینی سازمانی در سازمان های سنتی ایران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه تهران
تاریخ دفاع : 1394/02/05 اساتید راهنما : دکتر عربیون

احیای اراضی موات در حقوق ایران و فقه امامیه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

بررسی بینامتنیت مونس العشاق سهروردی و عربشاه یزدی از دیدگاه ژرار ژنت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : محقق اردبیلی
تاریخ دفاع : 1398/12/18 اساتید راهنما : خدا بخش اسداللهی

ساخت غشاي سراميکي جهت جداسازی هوا از هگزا فلوئورید گوگرد (SF6)

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : علم و صنعت ایران
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : تورج محمدی

ارائه مدل جامع پیاده سازی استراتژی در سازمان با روش فراترکیب

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
تاریخ دفاع : 1402/02/28 اساتید راهنما : امید بهبودی

Deal with metod of the holy prophet and his household in medicine

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه جامع پیام نور قم
تاریخ دفاع : 1389/07/15 اساتید راهنما : دکتر حسین فلاح زاده

Determine the effect of antioxidative effect of the iranian carum copticum seed extract and cinnamon on the oxidative stability of soybean

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه ازاد محلات و علوم پزشکی شیراز
تاریخ دفاع : 1395/07/01 اساتید راهنما : دکتر محمد باقری

بررسي باستانشناختي سنگ قبرهاي اسلامي شهرستان مشكين شهر؛ مطالعة موردي قبرستان اونار

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : محقق اردبیلی
تاریخ دفاع : 1395/11/27 اساتید راهنما : دکتر بهروز افخمی

پژوهشی در فرهنگ خوجالی - گده بی در شمال غرب ایران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه تهران
تاریخ دفاع : 1395/08/29 اساتید راهنما : دکتر حسن فاضلی نشلی

بررسی عوامل موثر در سنجش اعتبار مشتریان بانک با رویکرد ترکیبی تکنیک های داده کاوی و تصمیم گیری چندشاخصه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا- قزوین
تاریخ دفاع : 1394/05/25 اساتید راهنما :