نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

خوانش بینامتنی نقش متن خورشید در هنر سلجوقیان ایران

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : هنر اسلامی تبریز
تاریخ دفاع : 1402/11/27 اساتید راهنما : دکتر فرنوش شمیلی - دکتر محمد خزایی

تجزیه و تحلیل سیلاب با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی و مدل SWAT در حوضه کارون شمالی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاریخ دفاع : 1399/10/02 اساتید راهنما : محمود حبیب نژاد روشن - کاکا شاهدی

تاثیر برند ملی ورزشی بر دیپلماسی با نقش میانجی استراتژی های سیاسی در ورزش کشور

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

بررسی انجام برنامه ریزی و تصمیم در امور مالی سیستم حسابداری دولتی با موسسات بازرگانی خصوصی اهواز بر مبنای حسابداری تعهدی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ دفاع : 1398/11/20 اساتید راهنما :

طراحی مدل تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه فنی حرفه ای استان البرز(فارغ التحصیلان)

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تاریخ دفاع : 1402/11/25 اساتید راهنما : دکتر منوچهر نیکنام

بررسی و تحلیل تجربه های عرفانی در آثار منظوم عطّار با تکیه بر (الهی‌نامه، اسرارنامه، منطق‌الطیر و مصیبت‌نامه)

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : مازندران
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر احمد غنی پور ملکشاه

تحولات مرزهای غربی ایران از افشاریه تا پایان عصر قاجار

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
تاریخ دفاع : 1402/06/26 اساتید راهنما :

سرباره فعالسازی شده با قلیابه عنوان چسباننده پلیمری معدنی: تولید آزمایشگاهی و شناسایی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : علم و صنعت ایران
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : علی اله وردی

مشروعيت سياسي در آراء روشنفكران متأخر ايران با تأكيد بر انديشه سياسي سيد جواد طباطبايي

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : ازاد قزوین (تاکستان)
تاریخ دفاع : 1400/mm/dd اساتید راهنما : دکتر اطهری

Investigating the effect of traditional oils on human body strength and comparing them with industrial oils

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : پردیس دانشگاهی تبریز
تاریخ دفاع : 1402/07/01 اساتید راهنما : دکتر اکبری

تبیین اصول و مبانی زیبایی‌شناسی و تاریخی دستبافته عشایری و روستایی استان کرمان

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه تهران
تاریخ دفاع : 1402/07/04 اساتید راهنما : دکتر حسن بلخاری قهی ، دکتر یعقوب آژند

فرایند فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مس و سنگ شمال غرب ایران؛ بازنگری گاهنگاری و دوره بندی بر اساس یافته های جدید

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی
تاریخ دفاع : 1400/11/17 اساتید راهنما : دکتر رضا رضالو، دکتر اکبر عابدی

فهم فرایند کوتوله پروری در سازمان های دولتی ایران: الگویی برخاسته از نظریه داده بنیاد

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
تاریخ دفاع : 1401/11/17 اساتید راهنما : جعفر بیک زاد، فرهاد نژاد حاج علی ایرانی

ارائه مدل مدیریتی برای زنجیره تأمین استوار چندهدفه برای صنایع سلولزی و انجام آن به وسیله الگوریتم فراابتکاری

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

طراحی مدل آینده‌نگاری باز مشارکتی در صنعت هوایی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد قزوین
تاریخ دفاع : 1400/08/13 اساتید راهنما : دکتر حسام زند حسامی

اثر متقابل مشارکت ورزشی و توسعه ورزش نخبه ایران: یک مدل اقتصاد سنجی با رویکرد معادلات همزمان

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه رازی
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی وابسته به زمان سنگ دربرگیرنده شیستی در معدن طلای موته

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه فردوسی
تاریخ دفاع : 1401/11/10 اساتید راهنما :

مقایسه اندیشه خواجه نظام المکلک طوسی هابز در قانون و ...

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : آزاد آشتیان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتررنجبر