نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ارائه مدل ایجاد جامعه کارآفرینانه در نظام آموزشی پایه با رویکرد جامعه شناسانه در ایران

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد ساری
تاریخ دفاع : 1403/03/26 اساتید راهنما : دکتر مریم تقوایی یزدی

نگاهی به کاخ آپادانای تخت جمشید، مطالعه ی موردی ستون ها و پلکان ها

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

مدلسازی راهبردهای رفتاری اثربخش سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت: شواهدی از شاخص های تکنیکال

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : دانشگله آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاریخ دفاع : 1400/12/12 اساتید راهنما : دکتر عبدالمجید عبدالباقی

منابع تحولات عربستان سعودی در دوره بن سلمان

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : علامه طباطبایی
تاریخ دفاع : 1400/11/25 اساتید راهنما : اقای دکتر ابراهیم برزگر

الگوی توسعه التزام سرمایه انسانی برگرفته از قران و عترت

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : دانشگاه سیستان وبلوچستان
تاریخ دفاع : 1400/06/18 اساتید راهنما : سید علیقلی روشن - نور محمد یعقوبی

تحلیل تئوری و عددی نفوذ پرتابه در ورق های کامپوزیتی الاستومری تقویت شده با پارچه کولار

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

بررسی موانع سیاسی-اجتماعی-شکل گیری احزاب در ایران بعد ازانقلاب اسلامی

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا...آملی
تاریخ دفاع : 1394/04/24 اساتید راهنما : دکترمحمدمحمدی

CNT-transformer oil utilization as coolant: An experimental & theoretical study

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

بررسي مدل سينتيکي حذف يونهاي روي و نيکل از محيط سنتزي با فلوتاسيون يوني

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : صنعتی امیرکبیر
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : بهرام رضایی

همسانه¬سازی و بیان آنتی ژن حفاظتی (protective antigen) تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس در باکتری E. coli و گیاه و انکپسوله کردن آن در نانوسفرهای کوپلیمری سه بلوکه PEG-PLA-PEG.

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : دانشگاه جامع امام حسین (ع)
تاریخ دفاع : 1394/10/27 اساتید راهنما : دکتر حسین هنری

مطالعه تاکسونومیک زنبورهای زیرخانواده¬ی Microgastrinae (Hym., Braconidae) در شرق ایران

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : زابل
تاریخ دفاع : 1398/10/01 اساتید راهنما : احسان رخشانی

جهانی شدن اقتصاد و نقش عامل تجارت بر فرایند توسعه شهری- منطقه ای، مطالعه موردی: بندر چابهار در جنوب شرق ایران

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : عیسی ابراهیم زاده

تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سازمانیابی فضایی کلان‌شهرها در منطقه کلان‌شهری تهران

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : عیسی ابراهیم زاده

10- تبیین فرایندهای مدیریت اراضی رها شده جهت دستیابی به پایداری شهری نمونه موردی؛ شهر ایلام

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : عیسی ابراهیم زاده

مدلسازی برهم‌كنش‌هاي جذب سطحی ارسنیک با کلسایت و در خاك‌هاي آهكي

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : تربیت مدرس
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

خواص نوری و سازوکار فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختارهای هیبریدی اکسیدی-پلاسمونی

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : تربیت مدرس
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : رضا پورصالحی

توانمند سازی مردم محلی به منظور مشارکت در مدیریت پایدار بوم شناختی منابع طبيعي (مطالعه موردی: حوزه درکش، استان خراسان شمالی)

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
دانشگاه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاریخ دفاع : 1394/11/15 اساتید راهنما : دکتر حمید جلیلوند-دکتر محمدرضا پورمجیدیان