نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

‏‫عوامل تاثیرگذار بر خرید مشتری‏‫

نویسندگان : کیوان شعبان‌بلقیس‌آباد‬‏‫؛ سیدفخرالدین طاهرزاده‌موسویان
شابک : 978-622-318-037-8 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

روش‌های تدریس در مدارس ابتدایی

نویسندگان : رقیه حیدری‌آرباطان ؛ سیدفخرالدین طاهرزاده‌موسویان
شابک : ‭978-622-318-040-8‬ سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

بایدها و نبایدهای خانواده‌های دارای فرزند معلول( اوتیسم)

نویسندگان : سیدمصطفی موسوی، جلیل کریمی، مریم قلمباز ؛ سیدفخرالدین طاهرزاده‌موسویان
شابک : ‏‫‫‭978-622-318-039-2‬‬‬ سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

‏‫مدیریت منابع انسانی با رویکرد کیفیت حسابداری سرمایه انسانی

نویسندگان : محمد جعفری-صدیقه ابومحمدی اردکانی-سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
شابک : ‭978-622-318-036-1‬ سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

‏‫زبان‌شناسی و تاثیر زبان فارسی بر زبان‌های دیگر دنیا

نویسندگان : آرزو باوندپورقمشه‮‬‏‫؛ سیدفخرالدین طاهرزاده‌موسویان
شابک : ‏‫‬978-622-318-033-0 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

نگرشی بر مبانی و اصول پایه‌ای حسابداری با رویکرد صنعتی

نویسندگان : وحید عباسعلی‌خمه ؛ فخرالدین طاهرزاده‌موسیان
شابک : 978-622-318-034-7‬‬ سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

تجارت الکترونیک، مزیت‌ها و موانع توسعه آن(در بازار کسب و کار)

نویسندگان : زویا زیتونی ؛ سیدفخرالدین طاهرزاده‌موسویان.
شابک : ‏‫‫‭978-622-318-029-3‬‬‬ سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

آشنایی با انواع اختلالات خلقی، علل و روش‌های درمانی

نویسندگان : میثم شریفی‌فر؛ سیدفخرالدین طاهرزاده‌موسویان.
شابک : ‏‫‬‭978-622-318-028-6 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

اختلالات رفتاری و یادگیری در کودکان و نقش والدین

نویسندگان : زینب رضائی، مریم افشاری‌کاوه، معصومه مسعودی‌خورسند؛ سیدفخرالدین طاهرزاده‌موسویان.
شابک : ‏‫‭978-622-318-023-1‬ سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

بیماری‌های داخلی و زنان با رویکرد بالینی در مامایی

نویسندگان : بهنوش مرادقلی، نوشین برزگر، سپیده رضائی‌قمصری؛ سیدفخرالدین طاهرزاده‌موسویان.
شابک : 978-622-318-013-2 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

شبکه بازاریابی در بازاریابی کارآفرینی

نویسندگان : کیوان شعبان‌بلقیس‌آباد؛ سیدفخرالدین طاهرزاده‌موسویان.
شابک : 978-622-318-027-9 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

آشنایی با سلامت و انواع اختلالات روانی در سالمندان

نویسندگان : سیدمصطفی‌موسوی،جلیل کریمی ؛ سیدفخرالدین طاهرزاده‌موسویان.
شابک : 978-622-318-026-2 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

رهیافتی بر کارآفرینی و اشتغال بانوان با رویکرد فقهی

نویسندگان : سید مصطفی احمدی سیستانی-سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
شابک : 978-622-318-003-3 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد چابکی

نویسندگان : یوسف میرزایی-سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
شابک : 978-622-318-009-5 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

مشتری‌مداری و رضایتمندی مشتری

نویسندگان : عرفان داداش‌زاده‬‏‫-سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
شابک : 978-622-318-007-1 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد رضایتمندی مشتری

نویسندگان : محمدرضا همائی-سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
شابک : 978-622-318-010-1 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

رهیافتی بر کارآفرینی و بازاریابی آن

نویسندگان : میثم شریفی‌فر، سجاد شمسی‌پور، سیده‌مریم طاهرزاده‌موسویان، امیر غفاری الهی‌کاشانی.سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
شابک : 978-622-318-011-8 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

چارچوب کیفیت حسابرسی با رویکرد عرضه و تقاضا

نویسندگان : محمدرضا مشهدی‌تفرشی، فاطمه احمدی‌نظام‌آبادی ؛سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
شابک : 978-622-318-014-9 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

مدیریت دانش در سازمان‌ها(چالش‌ها، راهکارها)

نویسندگان : سهیل حاتمی-سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
شابک : 978-622-318-025-5 سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران

تاب آوری زنجیره تامین در شرایط کرونا

نویسندگان : کیوان شعبان بلقیس آباد-سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
شابک : 978-622-318-022-4‬ سال چاپ : 1401 ناشر : انتشارات بین المللی عطران