نویسندگان : مهدی صادقی-سید فخرالدین طاهرزاده موسویان-سایه مهری چمبلی-
ناشر : انتشارات بین المللی عطران
شابک : 978-622-7850-05-5
سال چاپ : 1400
نوع کتاب : ترجمه
مشاهده سایر کتاب های سید فخرالدین طاهرزاده موسویان