نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد با همکاری دکتر حیدر لطفی و حسین نوروزیان
ناشر : انتشارات مجد
شابک : 978-622-7269-50-5‬‬
سال چاپ : 1400
نوع کتاب : تالیف
مشاهده سایر کتاب های سیدمحمّدرضا موسوی فرد