نویسندگان : احمد دادگر ، امیر تقی زاده
ناشر : نامه خرد
شابک : 978-622-99422-7-7
سال چاپ : 1399
نوع کتاب : تالیف
مشاهده سایر کتاب های امیر تقی زاده