عنوان سطح پژوهشی
از امتیاز
تا امتیاز
حداکثر دوستان
حداکثر پیام های روزانه
پژوهشگر فرا برجسته سرآمد
2000
9999
50000
500
پژوهشگر فرا برجسته ممتاز
1000
1999
30000
300
پژوهشگر فرا برجسته
600
999
20000
200
پژوهشگر برجسته
500
599.999
10000
100
پژوهشگر برجسته ۲
350
499.999
5000
60
پژوهشگر
150
349.999
3000
40
پژوهشگر 2
100
149.999
2000
30
پژوهشگر 3
70
99.999
1000
20
پژوهشگر 4
40
69.9999
500
20
پژوهشیار
20
39.9999
300
20
پژوهشیار 2
10
19.9999
100
20
پژوهشیار 3
5
9.9999
70
15
پژوهشیار 4
0.5
4.9999
60
10
کاربر عادی
0
0.49
50
10

سطح پژوهشی کاربر : پژوهشگر 2 با امتیاز 110.25

سطح بعدی نیاز به 150 امتیاز دارد

کاربر 39.749 امتیاز تا سطح پژوهشگر فاصله دارد


* هر پژوهشگرعضو شده در شبکه، با توجه به مقالات، طرح ها، کتابها و ... اشتراک گذاشته خود اعتبار و امتیاز اخذ نموده و می تواند دسترسی رایگان به منابع علمی و اطلاعاتی موجود در سایت داشته باشد. با ثبت مقالات پذیرش شده در سایت شبکه، و دریافت اعتبار پژوهشی نه تنها موجب اشتراک دانش در بین ایرانیان می گردد بلکه مالکیت علمی آن برای نویسندگان محرز شده و از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری خواهد شد. علاوه براین میزان ارجاعات و مستندات به مقالات علمی خود را افزایش خواهد داد. بدین صورت همانند جدول زیر با توجه به کیفیت مقالات پذیرش شده خود از سایت اعتبار دریافت نموده و با توجه به اعتبار اخذ نموده می تواند از منابع علمی و دیگر مقالات موجود در سایت استفاده رایگان نماید و همچنین با توجه به امتیاز پژوهشی اخذ نموده از رتبه پژوهشی خود در بین پژوهشگران آگاهی یافته و میزان ارجاعات و آنالیز فعالیتهای پژوهشی شما نیز مشخص می گردد. اعتبارات پژوهشی قابل افزایش و کاهش می باشد در حالی که امتیاز پژوهشی تنها در صورتی که تعداد مقالات پذیرش شده کاربر افزایش یابد و در سایت بارگزاری نماید قابل افزایش است و ضمن دریافت اعتبار پژوهشی آن، رتبه آن در میان پژوهشگران تغییر خواهد نمود.