از اهداف اصلی شبکه پژوهشگران ایرانی ارتباط بین بخشهای تحقیقاتی، مطالعاتی و  R&D صنایع داخلی با پژوهشگران و مخترعین می باشد. به گونه ای که با استفاده از اختراعات، اکتشافات و ایده های خلاقانه پژوهشگران ایرانی بخش تولید داخلی را تحرک ببخشد. و با برگزاری سمینارهای کاملا تخصصی هر صنعت، مدیران و مهندسان واحدهای تولیدی را رو در روی پژوهشگران و مخترعین داخلی مرتبط با آن صنایع قراردهد. در این صورت می تواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد:

مزایای برگزاری سمینارهای تخصصی برای صنایع:
- استفاده از اختراعات، اکتشافات و ایده های خلاقانه مخترعین و پژوهشگران ایرانی
- دستیابی به جدیدترین پژوهشهای نظری و کاربردی مرتبط با آن صنعت
- معرفی نیروی انسانی متخصص به صنایع مربوطه
- دستیابی به فناوری نوین بومی و ایجاد صرفه جویی های اقتصادی
- شکل گیری بحث های علمی مرتبط و بروز شدن اطلاعات مدیران و مهندسان صنایع
- آشنایی با بازارهای جدید، شیوه های تبلیغاتی کارامد و تحقیقات بازار مرتبط با آن صنعت

مزایای برگزاری سمینارهای تخصصی برای پژوهشگران و مخترعین:
- فروش اختراعات، اکتشافات و ایده های خلاقانه مخترعین و پژوهشگران ایرانی
- دستیابی به همکار تجاری جهت تولید و فروش محصولات
- استفاده از فرصتهای شغلی موجود
- استفاده از امتیازات علمی و پژوهشی سمینارهای تخصصی
- شکل گیری بحث های علمی مرتبط و بروز شدن اطلاعات مخترعین و پژوهشگران ایرانی

پیوستن اشخاص حقوقی به شبکه پژوهشگران