متاسفانه بسیاری از پژوهشگران ایرانی با نگهداری مقالات پذیرش و ثبت شده خود در هارد کامپیوترهای شخصی در صدد مراقبت از آن بر می آیند، در حالی که این رویه نه تنها مراقبت لازم را از مقاله یا مقالات مورد نظر به همراه نخواهد داشت بلکه موجب عدم اشتراک دانش شده و بر میزان ارجاعات و مستندات مقالات علمی نیز تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.
عبارت IF یا (Impact Factor) یا همان ضریب تاثیر مقاله که همه پژوهشگران با ان آشنایی دارند یا شاخص اچ ایندکس دقیقا بر میزان ارجاعات و مستندات مقالات علمی و میزان استفاده از مقاله استوار است. از این رو با اشتراک و حتی فروش مقالات و پژوهش ها نه تنها موجب اشتراک دانش در بین ایرانیان می گردد بلکه مالکیت علمی آن برای نویسندگان محرز شده و ازسوء استفاده های احتمالی جلوگیری خواهد شد. علاوه بر این میزان ارجاعات ومستندات به پژوه علمی خود را افزایش خواهد داد. و همچنین با دریافت اعتبار و امتیاز لازم دسترسی رایگان به منابع علمی و اطلاعاتی موجود در سایت و مقالات دیگران خواهد داشت. همچنین بعد از ثبت و مستند سازی مقالات به نام نویسندگان مقاله، در صورتی که مقاله ای تشابه بیش از حد با مقالات مورد نظر داشته باشد، به نویسندگان مقاله معرفی خواهد شد. و انشالله در آینده ای نه چندان دور سرقت علمی و سوء استفاده های احتمالی به حداقل ممکن خواهد رسید.

عضویت در شبکه پژوهشگران ایرانی

راهنمای راه اندازی فروشگاه آنلاین پژوهشی


 

شبکه پژوهشگران – پژوهشگر – پژوهش – پژوهشگر برجسته – مقالات – کتاب – طرح – فرهیختگان – دانشگاهیان – دانشجویان – فروشگاه پژوهشی – پایگاه داده – پایگاه اطلاعات علمی – پایگاه علم – دیتا بیس – جشنواره پژوهشی – کنفرانس علمی – تبلیغات علمی – شبکه علمی – شبکه علمی اجتماعی – پژوهشکران ایرانی – پایگاه اطلاعات ایرانیان – شبکه فرهیختگان – انجمن علمی – انجمن پژوهشگران – انجمن فرهیختگان – انجمن اساتید – شبکه اساتید علمی – رویدادهای علمی – صندوق پژوهشگران – صندوق دانشگاهیان – فروشگاه پژوهشگران - شبکه پژوهشگران ایرانی - محسن کلیج - علی صابری - گواهی پژوهشگری - جشنواره علمی - مقاله - مقالات کنفرانس - شبکه پژوهشی - جوایز علمی - دیتابیس مقاله و کتاب - طرح پژوهشی - ایده - اختراع - گواهی علمی معتبر - سطح پژوهشگری - رتبه پژوهشگری - امتیاز پژوهشی – فروشگاه علمی – مقالات isi – مقالات علمی و پژوهشی – مجلات علمی و پژوهشی – مجله – طرح صنعتی – رویداد علمی – رویدادهای علمی – تجهیزات پژوهشی – تجهیزات علمی – فروش تجهیزات علمی – فروش کتاب – فروش مقاله – فروش طرح – فروش اختراع – فروش ایده – فروش کد و نرم افزار- فروش مجله – فروش نشریه – فروش اپلیکیشن – فروش فصلنامه –

 Researchers Network - Researcher - Research - Outstanding Researcher - Articles - Books - Design - Scholars - Academics - Students - Research Store - Database - Scientific Database - Science Database - Research Festival - Scientific Conference - Scientific Conference - Scientific Advertising - Scientific Network - Social Scientific Network - Iranian Researchers - Iranian Database - Scholars Network - Scientific Association - Researchers Association - Scholars Association - Professors Association - Scientific Professors Network - Scientific Events - Researchers Fund - Academics Fund - Researchers Store - Iranian Researchers Network - Mohsen Klij - Ali Saberi - Research Certificate - Scientific Festival - Article - Conference Papers - Research Network - Scientific Awards - Article and Book Database - Research Project - Idea - Invention - Valid Scientific Certificate - Research Level - Research Rank - Research Score - Scientific Store - ISI Articles - Scientific and research articles - Scientific and research journals - Magazine - Industrial design - Scientific event - Scientific events - Research equipment - Scientific equipment - Sales of scientific equipment - Book sales - Article sales - Design sales - Invention sales - Idea sales - Code and software sales Software - Sales m جله - Magazine Sales - Application Sales - Quarterly Sales -