به صورت خلاصه می توان اهداف راه اندازی شبکه پژوهشگران ایرانی را اینگونه برشمرد:
- ارتباط بین بخش های تحقیقاتی، مطالعاتی و R&D صنایع داخلی با پژوهشگران و مخترعان
- ایجاد درآمدزایی برای پژوهشگران
- آشنایی با اساتید و پژوهشگران مرتبط با فعالیتها و علاقه مندی های علمی پژوهشگران
-  اطلاع از رتبه پژوهشی و سطح پژوهشگری
دریافت اعتبار و امتیاز پژوهشی
- معرفی کامل فعالیتهای علمی پژوهشگر (کتابها، طرح های پژوهشی، اختراعات و ...) و ایجاد رزومه علمی تحت وب برای هر پژوهشگر
- معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر هر رشته
- بررسی و آنالیز مقالات علمی پژوهشگران و نقد و بررسی مقالات
-  فرهنگ سازی اخلاق علمی و پژوهشی و مستند نمودن مقالات علمی پژوهشگران، جلوگیری از سرقت علمی و سوء استفاده های احتمالی
- اخذ کد پژوهشگری برای همه پژوهشگران و استاندارد سازی فعالیتها و امتیازات پژوهشی
- ایجاد انجمن ها و کمپین های علمی گوناگون
-  استخراج رکوردهای علمی (تعداد مقالات پژوهشگران، مقایسه مجلات علمی، کنفرانس ها، سطح پژوهشی و تعداد مقالات رشته های مختلف و( ..
- آگاهی از فراخوانهای علمی، آموزشی و پژوهشی