مریم حق شناس مریم حق شناس
1396/06/11 14:46:37
فراخوان نشریه ترجمان پژوهش های ارتباطی

مجله "ترجمان پژوهش­های ارتباطی" از نشریات علمی- تخصصی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران است که با هدف گسترش ادبیات و مفاهیم حوزه رسانه و نیز ارتقای سطح دانش افراد در زمینه های علمی جدید راه اندازی شده است.

لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و محققان حوزه رسانه و ارتباطات که به یکی از زبان­های خارجی آشنایی دارند دعوت می­گردد تا برای شماره 5 این نشریه با موضوع

" مروری بر تجربیات آموزشی سواد رسانه ای در کشورهای توسعه یافته"

با مراجعه به پایگاه های معتبر نشریات علمی و مطالعه مقالات نمایه شده منتشره (ترجیحا 2012 به بعد) که حاوی مطالب علمی ارزنده و یافته­های پژوهشی درخور توجهی است مقاله­ای را گزینش و ابتدا چکیده و مشخصات اصلی مقاله و آدرس دانلود آن را تا تاریخ 96.06.15 به پست الکترونیکی (m_haghshenas@ut.ac.ir) ارسال نموده و پس از اخذ تاییدیه سردبیر به ترجمه آن اقدام نمایند.

مدیر مسئول : دکتر حسین ایمانی جاجرمی

سردبیر : دکتر محمد مهدی فتوره چی

سردبیر ویژه نامه : دکتر مریم حق شناس

 

می پسندم (1) دیدگاه (0) اشتراک گذاری گزارش به پلیس علمی
مریم حق شناس مریم حق شناس
1396/03/30 09:45:38
فراخوان نشریه ترجمان پژوهش های ارتباطی

مجله "ترجمان پژوهش­های ارتباطی" از نشریات علمی- تخصصی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران است که با هدف گسترش ادبیات و مفاهیم حوزه رسانه و نیز ارتقای سطح دانش افراد در زمینه های علمی جدید راه اندازی شده است.

لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و محققان حوزه رسانه و ارتباطات که به یکی از زبان­های خارجی آشنایی دارند دعوت می­گردد تا برای شماره 4 این نشریه با موضوع

" آموزش الکترونیکی 2 و رسانه ­های آموزش محور"

با مراجعه به پایگاه های معتبر نشریات علمی و مطالعه مقالات نمایه شده منتشره (ترجیحا 2012 به بعد) که حاوی مطالب علمی ارزنده و یافته­های پژوهشی درخور توجهی است مقاله­ای را گزینش و ابتدا چکیده و مشخصات اصلی مقاله و آدرس دانلود آن را تا تاریخ 96/04/10 به پست الکترونیکی (m_haghshenas@ut.ac.ir) ارسال نموده و پس از اخذ تاییدیه سردبیر به ترجمه آن اقدام نمایند.

مدیر مسئول : دکتر حسین ایمانی جاجرمی

سردبیر : دکتر محمد مهدی فتوره چی

سردبیر ویژه نامه : دکتر مریم حق شناس

 

 

می پسندم (1) دیدگاه (0) اشتراک گذاری گزارش به پلیس علمی