مدیر عامل مرکز مشاوره کسب و کار و خدمات کارآفرینی کارنمایان کارآفرین شرکت ماشین سازی اراک- کارخانه نوآوری آفتاب (کارنا) مرکز علمی کاربردی ماشین سازی اراک

عدم وجود اطلاعات

در این قسمت می توانید مطالب، تصاویر و ویدیوهای علمی خود را با دیگر پژوهشگران به اشتراک بگذارید.