چکیده :

از آنجا که قرن حاضر قرن پیشرفت و تکنولوژی می باشد و کمتر پیشرفتی عاری از آلودگی می باشد بنابراین، آلودگی های زیست محیطی در دنیا دامن گیر کل جوامع شده است. کشور ایران و علی الخصوص پایتخت و پرجمعیت ترین شهر آن یعنی تهران نیز از این قائده مستثنی نمی باشد. یکی از مهمترین آلودگی های زیست محیطی که علاوه بر آلودگی و انتشار بیماری زیبایی چهره شهر را از بین می برد، زباله های شهری می باشد. برای جلوگیری از انتشار این الودگی روشهای مختلف جمع آوری و دفع وجود دارد. در این پژوهش که تخلیه پسماند توسط سازمان مدیریت پسماند انجام گرفته است ، جمع کل پسماند تولید شده در 15 میدان و بازارهای تابعه آن 18455780 تن بوده است که بیشترین میزان پسماند تولید شده در میدان آزادگان 2748000 و کمترین میزان پسماند تولیدی در میدان غیبی 91100 می باشد.

کلید واژگان :

مدیریت پسماند، میادین و بازارهای سازمان میادین میوه و تره بار فرآورده های کشاورزی شهرداری تهرانارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک