نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ارزیابی الگوریتم‌های ماشین یادگیرنده (RF و SVM) در تولید نقشه حساسیت سیلاب حوزه آبخیز مارون 1403/03/26 13:36:28

نویسندگان : محمد امین کیانی اصل بهزاد متشفع سید حسین روشان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

شناسایی مناطق سیل‌خیز شهر شیراز با استفاده از TOPSIS-GIS 1403/03/26 13:09:05

نویسندگان : هادی عبدالعظیمی سیدحسین روشان سید امیر شمس‌نیا حمیدرضا شاهینی‌فر
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : هیدروژئومورفولوژی

واکاوی تاثیر مدیریت ریسک بر مدیریت مالی شرکت ها در ایران 1403/03/19 00:56:27

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش های مدیریت در جهان اسلام

مطالعه مزایای بهره گیری از مدیریت ریسک مبتنی بر بهره وری حقوق صاحبان سهام 1403/03/19 00:53:56

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی حقوقی قانون یار

مطالعه تاثیر پذیری صندوق ‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر نوسانات و عملکرد 1403/03/19 00:51:30

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی حقوقی قانون یار

مطالعه بهره گیری مدیران از پارامتر های موثر نوین در مدیریت دولتی 1403/03/19 00:44:54

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، اقتصاد و حسابداری صنعت محور

مطالعه اثربخشی مدیریت استراتژیک بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی و غیر دولتی 1403/03/19 00:43:07

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، اقتصاد و حسابداری صنعت محور

مطالعه عوامل موثر بر جذب و بکارگیری نیروی انسانی با استعداد در سازمان ها 1403/03/19 00:37:18

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی

تاثیر محدودیت ها و نابسامانی های اقتصادی به عنوان یکی از چالش های اجتماعی بر رونق کسب و کار 1403/03/19 00:26:32

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : ششمین همایش ملی جرم شناسی و پیشگیری از ارتکاب جرم، خودکشی و انحرافات جوانان

بررسی مفهوم تورم و تاثیر متقابل آن بر سیستم حقوق و دستمزد پایه به عنوان یکی از مولفه های بازار کار 1403/03/19 00:22:15

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : نشریه موج، صاحب امتیار دانشگاه پیام نور واحد مهاباد