نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تاثیر حمایت دولتی بر قابلیت ابتکار (به انضمام مطالعه موردی) 1401/11/14 21:42:27

نویسندگان : سیاوش صفدرپور پوریا پورخسروانی محمد تقی پور3
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت

تاثیر ارتباطات بر قابلیت یادگیری (به انضمام مطالعه موردی) 1401/11/14 21:37:32

نویسندگان : سیاوش صفدرپور پوریا پورخسروانی وحید روح الامینی محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت

ادغام مدیریت دارایی چرخه عمر در بخش دولتی 1401/11/14 09:15:05

نویسندگان : سید کامران یگانگی صابر احمدی فرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی برای رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکت های حمل و نقل 1401/11/13 22:21:09

نویسندگان : سید ابوالحسن موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

رتبه بندی عوامل بهره وری شرکت های مسافربری با بهره گیری از تاپسیس فازی 1401/11/11 23:22:29

نویسندگان : سید ابوالحسن موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

کاربرد تاپسیس فازی در رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکتهای مسافربری 1401/11/07 22:52:18

نویسندگان : سید ابوالحسن موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکت های حمل و نقل با استفاده از رویکرد ترکیبی مبتنی بر AHP و FTOPSIS 1401/11/07 22:31:41

نویسندگان : سید ابوالحسن موسویان سید مهرداد مقدم ضیابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

دادرسی کیفری خسارات ناشی از جرم 1401/11/06 11:28:36

نویسندگان : مهدی جعفری عادل سلامات محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نشریه علمی مطالعات علوم اسلامی انسانی

بررسی رابطه آگاهی زیست محیطی با سطح تحصیلات و شغل افراد 1401/11/06 11:22:52

نویسندگان : رضا گنجعلی محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت

سیاست کیفری ایران در استفاده غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی 1401/10/29 11:43:37

نویسندگان : اعظم سلاجقه بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

نقش علم و فناوری در حکمرانی خوب 1401/10/29 00:07:45

نویسندگان : سید کامران یگانگی مریم محبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه دانش انتظامی ایلام

نقش تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب 1401/10/28 08:53:55

نویسندگان : بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی توسعه و پایداری منابع طبیعی(شماره 1، تابستان 1401)

بررسی خصوصیات کیفی آب های سواحل جنوبی دریای خزر و منابع آلوده کننده آن در استان گیلان 1401/10/28 08:50:26

نویسندگان : بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی توسعه و پایداری منابع طبیعی(شماره 1، تابستان 1401)

رویکرد شبکه عصبی کانولوشن در طبقه بندی تصاویر ندول ریه 1401/10/27 00:52:13

نویسندگان : مسعود آزادبخت
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنگره ملی تازه‌های مهندسی برق و کامپیوتر ایران

تحليل راهبردي كاهش پسماندهاي خطرناك خانگي 1401/10/26 20:57:20

نویسندگان : زهرا نگارش رضا گنجعلی محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت

گام دوم انقلاب و مولفه های دستیابی به سبک زندگی اخلاقی جامعه از منظر قرآن وحدیث 1401/10/26 08:50:00

نویسندگان : مهسا قرباني سيد معصوم حسيني
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین همایش ملی تحقیقات کاربردی در حوزه قران و حدیث

مروری برکاربرد AHP در مدیریت بحران 1401/10/23 12:53:45

نویسندگان : سید کامران یگانگی کبری طالبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در تصمیمات ساختار سرمایه 1401/10/22 14:37:40

نویسندگان : سید کامران یگانگی امیر عباس میر احمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله علمی وتخصصی مدیریت در هزاره سوم