نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

همبستگی ذهنی خبرگان در خصوص شاخص های توسعه مدارس فوتبال در کشور 1402/12/03 09:37:51

نویسندگان : کیانوش شجیع اعظم نخعی نیازی مصطفی دشتی مومن آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

واکاوی و اهمیت بافت های تاریخی 1402/11/30 00:43:45

نویسندگان : وحیده دباغ عالی نسب 1
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران.معماری و شهرسازی آسیا.بانکوک.تایلند

حقوق شهروندی.پدیده جهانی شدن.دولت فراتنظیمی 1402/11/29 22:03:28

نویسندگان : وحیده دباغ عالی نسب 1
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران.معماری و شهرسازی آسیا.بانکوک.تایلند

کیفر زدایی از منظر آموزه های حقوق بشری و جرم شناسی 1402/11/29 18:00:42

نویسندگان : سیدمحمدرضا موسوی فرد حمیدرضا نوروزیان محمدرضا فرخ نژاد امیر حسین شهروی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه دانش انتظامی سمنان

جایگاه عدالت و انصاف در مأموریت‌های پلیسی به عنوان ضابطان دستگاه عدالت کیفری 1402/11/29 17:49:36

نویسندگان : سیدمحمدرضا موسوی فرد زهرا شمسی زاد معصومه حاجی مطلبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه دانش انتظامی سمنان

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر سرسختی روانی و نشاط ذهنی در نوجوانان ورزشکار آسیب دیده ورزشی 1402/11/28 00:29:09

نویسندگان : مجید کرامتی مقدم لیلا حیدریانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

بازآفرینی فضاهای شهری با تاکید بر ابعاد اقتصادی(مطالعه موردی:بازار فیروزه شهر تبریز) 1402/11/22 15:16:37

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : همایش شهر پایدار و گام دوم انقلاب، چالش ها،فرصت ها و کاربردها، تبریز

وظیفه مدیریت شهری در قبال مناطق حاشیه نشین و تحقق عدالت اجتماعی در کلانشهر تبریز 1402/11/22 15:14:22

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : همایش شهر پایدار و گام دوم انقلاب، چالش ها،فرصت ها و کاربردها، تبریز

مدیریت کارآمد شهری حاشیه نشینی 1402/11/22 15:10:44

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان

بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 1402/11/16 15:14:29

نویسندگان : حسین صداقت
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : اولین همایش ملی نقش اقشار بسیج در جهاد تبیین و امید آفرینی جامعه 22 آبان 1402، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

بررسی خشونت شغلی کارکنان در محیط کار و تأثیر آن بر روابط عمومی با ارباب رجوع (مطالعه موردی: بانک ملی شهر رشت) 1402/11/15 23:48:20

نویسندگان : فاطمه صدقی ثابت
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی جمهوری آذربایجان(باکو)

بررسی تأثیر نقش فناوری اطلاعات در ابعاد کیفیت کارآفرینی در آموزش الکترونیکی در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهر رشت 1402/11/15 23:36:30

نویسندگان : فاطمه صدقی ثابت
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی کاربرد در دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کار