چکیده :

دستور به صلوات بر پيامبر اسلام (ص)به جهت مقام والاي او و اهل بيتش(ع) مي‌باشد و از علاقة خاص خدا و ملائكه او نسبت به آن‌ها خبر مي‌دهد(تفسير نمونه‌، ج 17، ص 415 ـ 416 ) صلوات بر پيامبر گرامي اسلام‌و اهل بيت او دستور صريح قرآن است «إِن‌َّ اللَّه‌َ وَ مَلَائِكَتَهُ‌ُ يُصَلُّون‌َ عَلَي النَّبِي‌ِّ يَـََّأَيُّهَا الَّذِين‌َ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْه‌ِ وَ سَلِّمُواْ تَسْلِيمًا » (احزاب: 56) « خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود مي‌فرستند، اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، بر او درود فرستيد و سلام گوييد و تسليم فرمانش باشيد» بر اساس روايات تفسيري اهل بيت، صلوات بر پيامبر بايد به همراه صلوات بر خاندانش باشد، براي مثال: پيامبر گرامي اسلام‌فرمود: «لا تصلوا علي‌ّ الصلاة البرأ» «بر من صلوات ناقص و ابتر نفرستيد» پرسيدند: منظور شما از صلوات ابتر چيست‌؟ فرمود: اين كه بگوييد: «اللّهم صَل‌ّ عَلي محمّد» و ساكت شويد، بلكه بگوييد: «اللّهم صل‌ّ علي محمّد و آل محمّد» ( ينابيع الموده‌، قندوزي‌، ص 354، انتشارات الشريف الرضي‌. ) البته اين دستور به معناي پايين بودن مقام ديگر پيامبران نيست بلكه برتري پيامبر گرامي اسلام‌را بر آن‌ها نشان مي‌دهد.( بحارالانوار، 1403ق ، ج 16، ، ص 402و 420 ) . قرآن دربارة ديگر پيامبران از (سلام‌) استفاده كرده است‌: « سَلَـَم‌ٌ عَلَي‌َ نُوح‌ٍ فِي الْعَـَـلَمِين‌َ» (صافات‌:79)؛ «سَلَـَم‌ٌ عَلَي‌ََّ إِبْرَ َهِيم‌َ» (صافات‌:109)؛ «سَلَـَم‌ٌ عَلَي‌َ مُوسَي‌َ وَ هَـَرُون‌َ» (صافات‌:120). صلوات، اهمیت ویژه‌ای در اسلام و جامعه مسلمانان دارد و جزء یکی از شعارهای مهم اسلام در زنده نگه داشتن سنت پیامبر اسلام(ص) و اهل بیتش (عليهم السلام) به شمار می‌آید که ما باید آن را زنده کرده وبه آن اهتمام ورزیم وبه آن ارج نهیم تا اسلام ودین اسلام و نام پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) برای همیشه زنده بماند وهمین شعارموجب وحدت امت اسلامی هم می باشد چنانکه درقرآن وروایات تاکید بسیاری شنیده ایم ودیده ایم براین که برپیامبر (ص) وآلش(ع)درودوصلوات فرستاده شود. حال مابه بررسی لغوی واصطلاحی وقرآنی وروایی آن هرچند کوتاه می پردازیم.

کلید واژگان :

آيات، سنت پيامبر(ص)، پيامبر(ص)،صلوات برپيامبر(ص)، درود بر پيامبر(ص)، جامعه اسلامی.ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک