چکیده :

هدف اصلی پژوهش ما ایجاد انگیزه و علاقه در فرآیند یادگیری درس ریاضی در دانش آموز کلاس چهارم با کمک شیوه های آموزشی هدفمند می‌باشد. این پژوهش از نوع اقدام پژوهی است که بر روی دانش‌آموز پایه چهارم دبستان غیردولتی علم و ادب بابل در سال تحصیلی 1400-1399 انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات در این پژوهش از مشاهده، مصاحبه، چک لیست، اسناد و مدارک و کتابخانه ای، ابزارهای کمک آموزشی که موجب ایجاد انگیزه و خلاقیت و علاقه و یادگیری به درس ریاضی در دانش‌آموز بهره برده شد و دانش‌اموز به کلاس آنلاین علاقمند شده و در فعالیت‌های کلاسی مشارکت ‌نمود. با توجه به شواهد یک و شواهد دو در این پژوهش دانش‌آموز پس از پایان راهکارهای انجام شده که شامل: ارتباط مستمر و دوستانه‌ی معلم با دانش‌آموز، انجام نرمش و ورزش صبحگاهی جهت ایجاد نشاط و شادابی قبل از شروع درس ریاضی، تدریس با استفاده از محتوای الکترونیکی، برنامه‌ریزی مدون جهت مرور دروس در منزل، انجام بازی فوتبال در حیاط مدرسه و... سبب ایجاد انگیزه و علاقمندی به درس ریاضی و پیشرفت دانش‌آموز گردید. با توجه به غیرحضوری بودن دانش‌آموزان و تدریس مجازی روند پژوهش و آموزش از طریق رسانه‌ی آموزشی«برنامه‌ی شاد» پیگیری شد تا حاصل زحمات چندین ماهه‌ی ما ماندگار شود..

کلید واژگان :

مفاهیم ریاضی، فرآیند یادگیری، محتوای الکترونیکی، مدارس، دانش آموزارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک