نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک 1401/05/13 19:31:20

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پژوهش‌نامۀ انتقادي متون و برنامه‌هاي علوم انساني

تأثیر مدیریت استعداد و مدیریت دانش بر رضایت شغلی کارکنان 1401/05/13 19:26:33

نویسندگان : رسول رنجبریان قادر خلیق
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله علمی توانمندسازی سرمایه انسانی

طراحی الگوی تربیت‌کننده مدیران جهادی در مکتب شهید سلیمانی 1401/05/13 19:10:51

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی

بررسي رابطه كارآفريني با نوآوری و مديريت دانش در دانشگاه 1401/05/09 16:03:44

نویسندگان : عباس قنبری مهران آخوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری صنعت محور

بررسي جامع رابطه بین مديريت دانش و گرایش به كارآفريني با اثربخشی سازمانی 1401/05/09 16:01:33

نویسندگان : عباس قنبری مهران آخوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت ، اقتصاد و حسابداری صنعت محور

عامل های موثر بر انگیزه دانش آموزان روستایی به ادامه تحصیل در رشته های فنی وحرفه ای و کاردانش کشاورزی 1401/05/06 18:35:44

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

آموزه‌‌ های تربيت، در علم و فرهنگ ايراني، در نگاه به شاهنامه فردوسی 1401/04/15 13:03:35

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان ، ادبیات ، تاریخ، فرهنگ

ویژگی های برجسته سفارش اخلاق در فرهنگ اساطیری شاهنامه فردوسی 1401/04/15 12:53:07

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان ، ادبیات ، تاریخ، فرهنگ

نقش محیط شناسی بر پیشگیری از جرم در استان مازندران 1401/04/08 08:35:53

نویسندگان : محمد صالحی سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصل نامه انتظام اجتماعی

بررسی تأثیر تسهیم دانش بر فرایند یادگیری سازمانی درکارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران 1401/04/08 08:29:52

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی علی دستور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصل نامه دانش انتظامی مازندران

کاربرد ابزارهاي ثبت فعاليت الکتريکي مغز در مديريت بازاريابي ورزشي 1401/04/02 13:47:10

نویسندگان : زهرا عسگری گندمانی محمد عسگری گندمانی علیرضا الهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : هفتمين همايش ملي دانشجويي علوم ورزشي

اثر همه گيري کوويد 19بر صنعت ورزشهاي الکترونيک 1401/04/02 13:41:47

نویسندگان : زهرا عسگری گندمانی محمد عسگری گندمانی علیرضا الهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : هفتمين همايش ملي دانشجويي علوم ورزشي

مروری بر بازاریابی عصبی و کاربرد آن در ورزش (بررسی مطالعات تجربی) 1401/03/29 15:33:37

نویسندگان : زهرا عسگری گندمانی علیرضا الهی حسین اکبری یزدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن)

کاربرد ابزارهای بازاریابی عصبی در ورزش 1401/03/29 15:27:03

نویسندگان : زهرا عسگری گندمانی علیرضا الهی حسین اکبری یزدی نوشین بنار
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن)

معرفی روش ایمن جلوگيري كننده متحرك سقوط براي طناب (ASAP) برای کار در ارتفاع توسط تیم امداد و نجات (Rescue Team) 1401/03/29 02:00:47

نویسندگان : محمد ولایت زاده مهدی قربانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : همایش ملی مخاطرات،مدیریت ریسک و سلامت با تمرکز بر روی صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی