چکیده :

یکی از موضوعات نوظهور و مهم پزشکي در حوزه درمان بيماران، برداشت عضو از افراد مبتلا به مرگ مغزي و پيوند آن به بيماران نیازمند می باشد، در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی بوده، سعی بر آن شده است که به موضوع اهداء و پیوند اعضاء بدن ناشی از مرگ های مغزی در نظام حقوق پزشکی ایران که یکی از جنجالی ترین موضوعات پزشکی در دهه های اخیر می باشد مورد بررسی قرار گیرد. امروزه پیوند اعضاء و پیشرفت های پزشکی پیرامون آن به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری در نجات جان بسیاری از انسان ها به شمار می آید. لازم به ذکر است که تشخیص و تأیید مرگ مغزی به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضا بر عهده تیمی متشکل از متخصص نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، داخلی و بیهوشی می باشد که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در بررسی های صورت گرفته با توجه به تصویب قانون و راه گشا بودن آن در پیوند اعضا، نتیجتاً ادامه حیات برای بیماران را محیا نموده است که باعث جلوگیری از مرگ و میر اکثریت بیماران نیاز به پیوند اعضا، می باشد.

کلید واژگان :

مرگ مغزی ، پیوند عضو ، اهدا عضو ، نظام حقوق پزشکی ایران.ارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک