چکیده :

در طی سالهای اخیر، مطالعه ی روشهای اندازه گیری نوری و توسعه ی آنها همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران فعال در زمینه‌های تحقیق و توسعه در مهندسی بوده است. اگرچه بیشتر این روشها در دهه های گذشته توسعه داده شده اند، اما امروزه کاربردهای آنها در بررسی بسیاری از پدیده‌های مرتبط با جریان سیالات، بیش از پیش رایج شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی اصول هر یک از روشهای اندازه گیری تغییرات چگالی پرداخته می‌شود و ویژگیها و محدودیتهای آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، روشهای شِلیرن زمینه ای (بی.اُ.اِس.) و شِلیرن زمینه ای مقطعی که از تازه ترین روش های اندازه گیری چگالی به شمار میروند، مورد مطالعه قرار گرفته و معرفی میشوند.

کلید واژگان :

روشهای اندازه گیری نوری، روش شِلیرن زمینه ای (بی.اُ.اِس.)، روش شِلیرن زمینه ای مقطعی، تغییرات چگالی در جریان سیالارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک