چکیده :

جنگل‌های مانگرو پوشش‌های گیاهی مقاوم به شوری در سواحل هستند که دارای ارزش‌های اقتصادی، شیلاتی، اکولوژیکی و زیست‌محیطی بسیاری است. این اکوسیستم مهم آبی، محیط مساعدی را برای زیست انواع متفاوتی از جانوران آبزی، حشرات، خزندگان و پرندگان فراهم می‌کند. درختچه‌های مانگرو با پوشش وسیع خود در سواحل، نقش حفاظتی بی‌نظیری در برابر سیل و طوفان و فرسایش ساحل ایجاد می‌کنند. در دهه‌های گذشته بسیاری از پهنه‌های وسیع مانگرویی که از مهمترین زیستگاه‌های حساس دریایی محسوب می‌شوند به علت عوامل انسانی و طبیعی در حال نابودی هستند و هر روز شاهد کاهش بیشتر گستره آن هستیم. وضعیت نامطلوب این جنگل‌های منحصر به فرد باعث تداخل در اکوسیستم ساحلی شده و تاثیرات منفی شدیدی بر زندگی انسان‌ها و جانوران خواهد گذاشت. از مهمترین تهدیدات درختچه‌های مانگرو در ایران؛ احداث مزارع پرورش میگو، جاده‌سازی، تسطیح اراضی، استخراج بی‌رویه چوب مانگرو، چرای دام و آلودگی‌های ناشی از خروجی کارخانجات و مشتقات نفتی است. از جمله راهکارها جهت محافظت از این اکوسیتم؛ بازنگری در انتخاب محدوده احداث مزارع پرورش میگو و کنترل خروجی پساب و عملیات لایروبی آن و همچنین آگاهی مردم بومی در رابطه با مزیت‌های بی‌شمار این جنگل‌ها و در همین راستا نظارت بر استخراج چوب و چرای دام‌ها می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر، که به روش اسنادی و کتابخانه‌ای با بررسی پژوهش‌های مرتبط محققان انجام گرفته، مروری بر اهمیت و ارزش‌های اکولوژیکی و تنوع زیستی جنگل‌های حرا در ایران است که به شناسایی عوامل تهدیدکننده انسانی و طبیعی آن پرداخته و در انتها پیشنهاداتی جهت حفظ و نگهداری از این منابع با ارزش طبیعی را ارائه می‌دهد.

کلید واژگان :

تنوع‌زیستی، خلیج‌فارس، دریای‌عمان، مانگرو، محیط‌زیست.ارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک