نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تاثیر سیستم های کاری در شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران با رویکردیکسان سازی سازمانی، 1401/03/26 18:30:55

نویسندگان : بهزاد اسپیدکار 1
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : ارائه و چاپ شده در مجله نخبگان علوم و مهندسی ،در جلد پنجم، شماره دوم ،خرداد ماه سال 1399

THE RELATIONSHIP BETWEEN ADDICTION AND DEPRESSION, SPOUSE ABUSE, AND PERSONALITY TYPES IN ADDICTS 1401/03/26 03:54:43

نویسندگان : Kiyan Javadi Marziyeh Sadeghzadeh Mastooreh Sedaghat Alireza Chehrehsa Koumleh Mahsa Avaz Mohammadiyeh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : چهاردهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

سبب شناسی و درمان خانواده محور اعتیاد: یک مطالعه مروری 1401/03/26 02:32:40

نویسندگان : عقیل حسین لو رضا رستمی علیرضا چهره سا
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : رویش روان شناسی

از تبعیض جنسیتی به سوی برابری و رشد اقتصادی (مطالعۀ کشورهای درحال توسعه) 1401/02/29 16:43:56

نویسندگان : زیدالله زاهد زهرا نصراللهی منصور مهینی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : زن در توسعه و سیاست

بررسی رابطه‌ی فساد، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت: یک بررسی استانی 1401/02/29 16:30:29

نویسندگان : امیرمحمد اسماعیلی زهرا نصراللهی زهره عارف منش
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی

نقش تربیت ارزش‌های اخلاقی بر تجلی کمالات انسان از منظر آموزه‌های قرآنی 1401/02/21 11:26:36

نویسندگان : لیلا زمانی کوخالو مژگان سپاه منصور خدیجه ابوالمعالی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : دوره 12، شماره 47 - شماره پیاپی 47 مهر 1400 صفحه 375-397- فصلنامه مطالعات قرآنی

اثربخشی آموزش تلفیقی صلح و حسن گزینی بر بهبود روابط بین فردی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه 1401/02/21 11:23:06

نویسندگان : لیلا زمانی کوخالو مژگان سپاه منصور خدیجه ابوالمعالی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : علوم روانشناختی دوره بیستم پاییز (آذر) ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵ ۱۶۹۸-۱۶۸۳

Innovation Performance of Small and Medium Enterprises: The Impact of Dynamic Capabilities 1401/01/18 17:21:11

نویسندگان : یونس نیکخواه زهرا حیدری صمد رحیمی‌اقدم یونس جبارزاده
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : 17th International Management Conference

تأثیر توسعه سرمایه انسانی بر عملکرد مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از طریق عملکرد نوآوری و عملیاتی 1401/01/18 13:33:49

نویسندگان : سید صمد حسینی یونس نیکخواه اژدر کرمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : دوفصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه

رابطه رهبری تحول‌گرا و سرمایه روان‌شناختی با رضایت شغلی : نقش میانجی‌ مشارکت کاری در پرستاران 1401/01/18 13:16:14

نویسندگان : سید صمد حسینی یونس نیکخواه ناصر صنوبر
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی

راه کارهای تامین مالی شرکتی بر اساس اهمیت عوامل موثر 1401/01/14 13:40:34

نویسندگان : جواد ونارچی مریم نیک اندیش
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

روش تدریس معکوس و نگرش حرفه ای معلمان 1401/01/09 23:25:54

نویسندگان : سعیده غفورزاده یزدی مهدي قانع منصور دهقان منشادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : چهارمين كنفرانس بين المللي روانشناسي مشاوره و علوم تربيتي

ارزیابی مشخصات روان‌سنجی آزمون بالینی چند محوری میلون – 3 1401/01/07 17:35:19

نویسندگان : پیام سرابی خیرالله صادقی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشی روان‌سنجی