چکیده :

گیاه دارچین یکی از گیاهان ارزشمند و دارای خواص فراسودمند است که بکارگیری آن در فرمولاسیون مواد غذایی مختلف می تواند نقش قابل توجهی در افزایش زمان ماندگاری، قابلیت پذیرش و بهبود کیفیت مواد غذایی ایفا نماید. دارچین ها از خانواده لائوراسه یا برگ بو می باشند که سیناموموم سیلانیکوم مرغوب ترین انهااست.در ترکیب دارچین،اسانس روغنی فرار،اوژنول،تانن،سافرول،سینامیک الدئید،کومینیکالدئید،کاریوفیلین،ال فلاندرین،پی - سیمین،پی نن،سینامودهاید،سینئول،موسیلاژ،متول اوژنول،ساکارز،نشاسته وجود دارد.معمولا اسانس های دارچین تا 05/ 01 در صد اوژنول، 01 / 01 درصد سافرول، 9 / دو درصد سافرول دارند.اسانس حاصل از پوست ان شامل 8 درصد سینامالدئید می باشد. طبق یافته های جدید دارچین اجزاءدارای خاصیت انتی پراکسیداسیون لیپیدها،چلاته کننده،ضد ویروس HIV ،ضداثرات منفی مصرف غذاهای چرب،افزاینده یادگیری و افزایش حافظه کوتاه مدت خصوصا در بیماری الزایمر،بهبود علایم ام اس،ضد قارچ هایی مانند الترنیا الترناتا،ضد عفونی کننده ملایم،ضد سرطان و بیماری های کرونری،اصلاح کننده میزان اسیدهای چرب مفید در لاشه ی جوجه ها بوسیله جیره،کاربرد در بسته بندی های فعال و فیلم های خوراکی،ضد باکتری قوی در برابر هلیکوباکتر پیلوری معده می باشند.

کلید واژگان :

دارچین ، مواد غذاییارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک