نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تاريخ قبيلة ملكشاهي 1401/07/14 18:09:23

نویسندگان : علیرضا اسدی
زبان : عربی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجلة فيلي، عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام للكورد الفيليين

شهر سنندج در گذر تاریخ؛ جغرافیای تاریخی شهر سنه 1401/07/14 18:04:42

نویسندگان : علیرضا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج (استان کردستان)، ماهنامه کاسب

شناسایی شاخص های موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری 1401/07/13 00:16:50

نویسندگان : محمد تقی پور شقایق ایران نژاد غزاله عظیمی شاهین جان احمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله علمی تخصصی مهندسی صنایع

واکاوی معارضه اصل استصحاب با اصول ثلاثه (برایت،احتیاط و تخییر)با تکیه بر نظر صاحب کفایه 1401/06/24 13:46:40

نویسندگان : حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی

واکاوی مصادیق اسقاط رد در خیار عیب 1401/06/24 11:20:47

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی عبدالکریم عبدالهی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه اندیشمندان حقوق، پیاپی 13 (تابستان 1396)

تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه 1401/06/22 08:33:35

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی محمدتقی فخلعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان 1396 شماره

تصفیه فاضلاب صنعتی سمی به روش MBBR 1401/01/11 12:35:40

نویسندگان : الهام بخشوند روح اله محمودخانی محمدرضا خانی اکبر مختاری آذر
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی

بررسي نشانه- معناشناسي شعرسورةتماشا(سهراب سپهري) 1400/11/20 12:24:03

نویسندگان : کیومرث خانبابازاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دوفصلنامة علمي پژوهشی بلاغت کاربردي و نقد بلاغي،

پارادوکس( تناقض ها) در پاره ای از اشعار انوری ابیوردی 1400/11/05 20:35:05

نویسندگان : کبری رحیمی سعدالله رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنفرانس تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی

تببین عوامل موثر بر شکل گیری شهر خلاق در نظام شهری ایران (مطالعه موردی: شهر ماسال) 1400/10/19 15:19:14

نویسندگان : یاسر قلی پور فاطمه فلاح رامین شریفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه پژوهشهای نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی

تحلیی بر ارتباط شهر یادگیرنده و شهر خلاق در راستای دستیابی به شهر پایدار(مطالعه موردی: شهر رشت) 1400/10/13 23:55:56

نویسندگان : شهرام امیر انتخابی یاسر قلی پور سعید میثمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی

تحلیل عوامل موثر بر پایداری شهری(مورد: شهر اردبیل) 1400/10/13 23:44:47

نویسندگان : لیلا صیاد بیدهندی یاسر قلی پور سلمان فیضی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی

نقش ابعاد مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 1400/10/09 07:59:36

نویسندگان : سید کامران یگانگی لیلا محمدی عباس قنبری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه

خوشه های گردشگری-تهدیدات و استراتژی های کلی 1400/10/09 07:52:12

نویسندگان : امیر عزیزی سید کامران یگانگی محمد مهدی درویشانپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری واقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

خوشه کسب و کار بنگاه هاي کوچك و متوسط براي کشور هاي در حال توسعه 1400/10/09 07:46:33

نویسندگان : سید کامران یگانگی امیر عزیزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد وحسابداری