نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

نانو در کامپیوترهای کوانتومی 1402/08/07 20:56:00

نویسندگان : عفیفه فریدونی قلعه فاطمه کریمی دردشتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین کنگره بین‌المللی علوم مهندسی 2017

تأثیر آنتی اکسیدانی عصاره بذر گیاه زنیان و دارچین در پایداری اکسیداتیو روغن سویا 1402/07/26 11:34:06

نویسندگان : مهدی کرمانی عبد الرضا آقاجانی محمد باقری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست

ویژگی ها و کاربردهای گیاه دارچین در مواد غذایی 1402/07/26 11:29:00

نویسندگان : مهدی کرمانی عبدارضا اقاجانی محمد باقری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست

نقش و کار برد انتی اکسیدان های مختلف در بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری لیپیدها 1402/07/26 11:18:34

نویسندگان : مهدی کرمانی عبدارضا اقاجانی محمد باقری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست

بررسی رابطه ی مزاج با واکنش و ظرفیت سیستم دفاعی بدن 1402/07/18 21:12:28

نویسندگان : مهدی کرمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی

مسجد و عملکردهای آن در گذر زمان بر اساس متون اسلامی 1402/06/19 10:50:40

نویسندگان : علی کریمی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : باستان شناخت

مردم‌ شناسی تاریخی ایل کلهر 1402/02/18 10:39:49

نویسندگان : علیرضا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : روزنامه سراسری شرق

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های تاتوره بر اساس صفات مرفولوژیکی 1402/01/17 10:09:45

نویسندگان : رقیه مجد سیده آسیه خاتمی رحمان خاکزاد محمد تقی آل ابراهیم مهدی محب الدینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : پنجمین همایش بین المللی کشاورزی ارگانیک و حفاظتی

تاثیر وزن کورم و عمق کاشت بر درصد سبز شدن گلایول وحشی 1402/01/17 10:03:44

نویسندگان : رقیه مجد حمید رضا محمد دوست چمن آباد اسکندر زند محمد تقی آل ابراهیم محمد جواد گل محمدی رحمان خاکزاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : پنجمین همایش بین المللی کشاورزی ارگانیک و حفاظتی

بررسی افت سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد جهت ایجاد ترکهای کششی و فرونشست 1401/12/26 07:45:00

نویسندگان : علی جعفری قریه علی غلامرضا لشکری پور ناصر حافظی مقدس محمد غفوری حمید قالیباف
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : همايش زمين شناسي مهندسي و زيست محيطی شهر مشهد 9 اسفند 1396، دانشگاه فردوسي مشهد

بررسی جنایات علیه بشریت و دادگاههای صالح به رسیدگی 1401/12/08 00:47:45

نویسندگان : وحید میروحیدی مینا فخارحسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

بررسي تطبیقی حق هویت کودکان در منابع اسلامی و کنوانسیون حقوق کودک 1401/12/08 00:41:37

نویسندگان : سعید دریایی وحید میروحیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی

راهکارهای نوین توسعه اقتصادی و سیاسی بررسی شاخص های اقتصاد سیاسی توسعه در قرن 21 1401/12/05 23:34:06

نویسندگان : مهدی مسعودی آشتیانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : ماهنامه پژوهش ملل

برداشت از «نقش ملی» و تأثیر آن در تحول سیاست خارجی ایران 1401/10/20 23:45:45

نویسندگان : سید زکریا محمودی رجا حسین سیاپوشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : سیاست جهانی

نقش بنیادگرایی اسلامی بر عدم همگرایی در خاورمیانه (مطالعه موردی داعش) 1401/10/05 11:16:11

نویسندگان : پیروز هاشم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : نشریه علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﻣﻨﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭي ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ج .ﺍ .ﺍﯾﺮﺍن ( 80 )ﺍﺯ ﺩﻫﻪ 1401/10/05 09:44:07

نویسندگان : پیروز هاشم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مجله علمی پژوهش ملل

بررسی و تحلیل فهم واقعی نهضت مشروطه خواهی ایرانیان از دیدگاه اندیشه پردازان مخالف و موافق 1401/10/05 09:26:15

نویسندگان : پیروز هاشم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران بصورت سخنرانی در دانشگاه تبریز

بررسی ضرورت دین از چشمانداز نظریهپردازی ایدئولوژی در اندیشه اجتماعی 1401/09/02 19:18:03

نویسندگان : سعید حاجی ناصری مرضیه رضوانی خجسته ( بقیری)
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دو فصلنامه علمی پژوهشی انسان پژوهی دینی