نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تصفیه فاضلاب صنعتی سمی به روش MBBR 1401/01/11 12:35:40

نویسندگان : الهام بخشوند روح اله محمودخانی محمدرضا خانی اکبر مختاری آذر
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی

بررسي نشانه- معناشناسي شعرسورةتماشا(سهراب سپهري) 1400/11/20 12:24:03

نویسندگان : کیومرث خانبابازاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دوفصلنامة علمي پژوهشی بلاغت کاربردي و نقد بلاغي،

پارادوکس( تناقض ها) در پاره ای از اشعار انوری ابیوردی 1400/11/05 20:35:05

نویسندگان : کبری رحیمی سعدالله رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنفرانس تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی

تببین عوامل موثر بر شکل گیری شهر خلاق در نظام شهری ایران (مطالعه موردی: شهر ماسال) 1400/10/19 15:19:14

نویسندگان : یاسر قلی پور فاطمه فلاح رامین شریفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه پژوهشهای نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی

تحلیی بر ارتباط شهر یادگیرنده و شهر خلاق در راستای دستیابی به شهر پایدار(مطالعه موردی: شهر رشت) 1400/10/13 23:55:56

نویسندگان : شهرام امیر انتخابی یاسر قلی پور سعید میثمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی

تحلیل عوامل موثر بر پایداری شهری(مورد: شهر اردبیل) 1400/10/13 23:44:47

نویسندگان : لیلا صیاد بیدهندی یاسر قلی پور سلمان فیضی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی

نقش ابعاد مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 1400/10/09 07:59:36

نویسندگان : سید کامران یگانگی لیلا محمدی عباس قنبری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه

خوشه های گردشگری-تهدیدات و استراتژی های کلی 1400/10/09 07:52:12

نویسندگان : امیر عزیزی سید کامران یگانگی محمد مهدی درویشانپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری واقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

خوشه کسب و کار بنگاه هاي کوچك و متوسط براي کشور هاي در حال توسعه 1400/10/09 07:46:33

نویسندگان : سید کامران یگانگی امیر عزیزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد وحسابداری

فراخواني شخصيت‌ها در اشعار كردي ملامحمد محوي 1400/05/06 18:14:45

نویسندگان : سروه رحیمی مسعود باوان پوری نرگس سپهوند
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومين دوره همايش ملي بررسي ادبات بومي ايران زمين

تناص قرآني و حديث در سروده‌هاي كردي محوي 1400/05/06 18:09:27

نویسندگان : مسعود باوان پوری سکینه آزادی نرگس لرستانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومین همایش ملی »بررسی ادبیات بومی ایران زمین«

بررسی تطبیقی دوازده خوان هراکلس ابر پهلوان یونان با هفت خوان رستم و اسفندیار ابر پهلوانان ایرانی 1400/05/06 17:10:46

نویسندگان : توران محمدی الهام ابراهیمی مسعود باوان پوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

بررسی رابطه ي هوش هیجانی و مشارکت سیاسی در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب 1400/04/15 22:25:17

نویسندگان : حسین صولتی محمد نجفی روژان حسام قاضی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات سیاسی

جستاری بر مضامین عاشورایی در ادبیات مقاومت فارسی و عربی 1400/04/14 13:34:29

نویسندگان : سید مصطفی احمدپناه حدیثه متولی مسعود باوان پوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

بررسی سیر تحول نهاد در زبان فارسی 1400/04/14 13:31:36

نویسندگان : توران محمدی الهام ابراهیمی مسعود باوان پوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

اهمیت تعلیم و تربیت از دیدگاه پیامبر اعظم (ص) 1400/04/14 13:27:36

نویسندگان : حمید ولیزاده مسعود باوان پوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی