چکیده :

پسماندهای پلاستیکی در مناطق مختلف نظیر سواحل دریاها و رودخانه ها، دشت و مراتع، کوه ها و جنگل های گردشگری در حال افزایش هستند که در معرض شرایط محیطی قرار می گیرند، در نتیجه، تخریب و تجزیه پلاستیک رخ می دهد و منجر به تشکیل قطعات کوچکتر پلاستیک می شود که به آن میکروپلاستیک می¬گویند. میکروپلاستیک¬ها اندازه بسیار کوچکی دارند و از منابع مختلف صنعتی و شیمیایی توسط انسان بوجود می آیند. شناسایی و حذف منابع میکروپلاستیک در زیستگاه¬ها برای کاهش اثرات اجتماعی، زیست¬محیطی و اقتصادی این شکل از پسماندها بسیار مهم است. اگرچه حذف منابع آلودگی یک مؤلفه اساسی سیاست زیست‌محیطی است، منابع میکروپلاستیک و مسیرهای آن¬ها به زیستگاه‌ها در مقایسه با سایر مواد ماندگار، تجمع‌پذیر یا سمی یعنی آلاینده‌های اولویت‌دار در محیط¬زیست ناشناخته باقی مانده‌اند. این مقاله درک ما از منابع و مسیرهای میکروپلاستیک را بررسی می‌کند، اصطلاحات را ارزیابی می‌کند، و جهت‌های آینده را برای ادغام معنادار تحقیقات، اقدامات مدیریتی و سیاست برای درک و کاهش نفوذ میکروپلاستیک به زیستگاه‌ها مشخص می‌کند. آلودگی میکروپلاستیک در سراسر هیدروسفر، پدوسفر و اتمسفر پخش شده است و این مناطق محیطی برای تجمع میکروپلاستیک به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرند. این مطالعه منابع درمورد تحقیقات میکروپلاستیک را بررسی می‌کند و وضعیت فعلی تحقیقات در مورد سرنوشت و انتقال میکروپلاستیک در هیدروسفر، پدوسفر و اتمسفر را مورد بحث قرار می‌دهد و استراتژی های مدیریت پسماندهای پلاستیکی برای کنترل آلودگی میکروپلاستیک¬ها را ارائه می دهد.

کلید واژگان :

منابع میکروپلاستیک¬ها، مسیرهای ورود میکروپلاستیک¬ها، تجزیه پلاستیک¬ها، محیط¬زیست پلاستیکیارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک