چکیده :

امروزه تغییرات اقلیمی به یکی از مهم ترین چالش های روی زمین تبدیل شده است. پدیده هایی مانند خشکسالی های گسترده، سیل های ویرانگر، آتش سوزی و همچنین گرد و غبار در مقیاس بزرگ بخشی از پیامدهای تغییرات آب و هوایی هستند. کاهش میزان پراکندگی و تغییر الگوی توزیع نزولات جوی به موازات برداشت بی رویه از منابع آبی، خشک شدن تالاب ها، جنگل زدایی، تبدیل باغات به مناطق مسکونی، رها شدن اراضی کشاورزی و به طور کلی کاربری گسترده تغییر اراضی بدون توجه به زمین. پتانسیل ها مشکلات زیادی را در کشور به همراه داشته است که یکی از آنها پدیده گرد و غبار است. بر اساس اعلام سازمان جهانی هواشناسی، اگر سرعت باد در ایستگاه هواشناسی از 15 متر بر ثانیه بیشتر شود و دید افقی به کمتر از یک کیلومتر برسد، طوفان گرد و غبار گزارش می شود. طوفان های شن بادهایی هستند که می توانند ذرات با قطر 15/0 تا 30/0 میلی متر را به ارتفاع 15 متر منتقل کنند. در حالی که طوفان های گرد و غبار از ذرات ریز به قطر 1/0 تا 5/0 میلی متر تشکیل شده اند، بسیار بالاتر از سطح زمین حرکت می کنند و مسافت های طولانی را پوشش می دهند که می تواند شهرهای یک کشور یا حتی کشورهای یک قاره را پوشش دهد. تا چند دهه قبل که آثار ناشی از فعالیت¬های تخریبی انسان در طبیعت مشهود نبود و یا به طور جدی سایر منابع زیستی را تهدید نمی¬کرد. کلمه بیابان معمولا به اراضی اطلاق می¬گردد، که براساس ساختارهای اقلیمی و زمین شناسی حاکم بر آن از منابع آب و پوشش گیاهی محدودی برخوردار بودند.

کلید واژگان :

بیابان، ریزگرد، گرد و غبار، بیابان زدایی، مالچ پاشیارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک